Naar hoofdinhoud Naar footer

Congres 3 juli 2023 – Presentaties ronde 1

Op 3 juli 2023 vond het congres Waardigheid en trots voor de toekomst plaats in het Beatrix Theater in Utrecht. Bekijk de sessies van de eerste ronde en download de presentaties.

Sessies ronde 1

1.1 Leefstijlmonitoring – opbrengsten en toepassingen

In verschillende stadia van ouder worden kan leefstijlmonitoring eraan bijdragen dat ouderen langer thuis wonen. Bij het Volledig pakket thuis kan het zelfs een belangrijke voorwaarde zijn om dit op verantwoorde wijze mogelijk te maken voor alleenwonende ouderen met dementie. Zorgorganisaties Savant, De Zorgboog en ZZG Zorggroep maken daarom ook gebruik van leefstijlmonitoring en nemen je mee in de reis die zij hebben gemaakt in de toepassing. Het onderzoek naar de tijdsbesparing van leefstijlmonitoring onder de Zorgverzekeringswet speelt daarin een belangrijke rol.

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

1.2 Basis op Orde en Basis Beter Benutten: wat levert het op?

Esther Roosdorp en Marieke Kurver laten zien wat de basisprincipes zijn voor de nuttige inzet van technologie, uitgaande van behoeftes uit de verpleegzorgpraktijk. Wat zijn aspecten voor een toekomstbestendige Basis op Orde voor de invoering van (nieuwe) technologie? En wat kan Basis Beter Benutten opleveren, bijvoorbeeld voor de nachtzorg? Denk aan de optimale inzet van technologieën die je al hebt. We laten zien hoe je persoonsgerichter kunt zorgen door de zinvolle inzet van je verpleegoproepsysteem en zorgalarmering en horen graag jullie praktijkervaringen. Laat je inspireren om hiermee aan de slag te gaan!

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

1.3 Methodisch werken is Leren & veranderen: nu en in de toekomst

Als je methodisch werkt, dan is leren en veranderen onderdeel van je dagelijks werk, toch? Hebben jij en je team dat al goed op orde? Maak kennis met het leer- en veranderkompas en analyseer waar jij nog aandacht aan kan besteden. Savant Zorg deelt haar ervaringen met het methodisch werken van nu en in de toekomst. Ga met nieuwe inzichten en werkvormen zelf aan de slag en inspireer je collega’s.

 • Lees het verslag ‘Savant Zorg: methodisch werken aan toekomstgerichte thema’s’
 • Download de presentatie (onderaan de pagina)
 • Download Werkblad (onderaan de pagina)

1.4 Wet zorg en dwang en Opendeurenbeleid

Wat zijn mogelijkheden en welke dilemma’s kom je tegen in de praktijk van het Opendeurenbeleid onder de Wet zorg en dwang (Wzd)? Tamara Spermon en Jeroen Schumacher nemen jullie mee in het hoe en waarom van de actuele praktijk rond zorg en dwang.

1.5 Structureel cultuursensitief zorgen: een waardevolle uitdaging

Cultuursensitief werken betekent in de zorg onder andere dat je naar de totale persoon kijkt en niet alleen naar de afkomst of kwetsbaarheden. Zeker wanneer mensen zelf hun wensen niet meer kunnen delen, is kennis over cultuurspecifieke normen en waarden heel nuttig. Muriël Sumter deelt haar ervaringen.

De programma’s van het Ben Sajet Centrum gebruiken kennis uit onderzoek, verhalen en leerwerkplaatsen om te kijken hoe je zorg zo concreet mogelijk vernieuwt en verbetert. Jeanny Vreeswijk-Manusiwa gaat in op de verbinding tussen praten over en werken aan cultuursensitiviteit in de zorg. Zij doet dit samen met Jennifer van den Broeke. In deze sessie komen ook suggesties aan de orde die helpen cultuursensitieve zorg uit te voeren.

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

1.6 Team van de toekomst: gelijkwaardig samenwerken met naasten en vrijwilligers

De combinatie van een toenemende vraag naar zorg en een gespannen arbeidsmarkt maakt gelijkwaardig samenwerken met informele zorgverleners steeds belangrijker. Die informele zorgverleners zijn niet alleen mantelzorgers, maar ook het sociale netwerk van familie, vrienden en vrijwilligers. Zij brengen allemaal unieke kennis en ervaring mee en bieden ouderen zorg, ondersteuning, tijd en aandacht. In het ‘Team van de toekomst’ is iedereen gelijkwaardig vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheden. Een goede samenwerking in dit team ontstaat niet vanzelf. In deze workshop vertellen een mantelzorger, zorgmedewerker, vrijwilliger en vrijwilligerscoördinator hoe zij samenwerken en wat ze hiervoor nodig hebben. Je krijgt handvatten en tips voor de samenwerking op de werkvloer.

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

1.7 FamilieStartGesprek: samenwerken in de zorgdriehoek

Goed samenwerken met de mantelzorger is belangrijker dan ooit. Maar hoe ga je als zorgmedewerker écht samen in gesprek? Hiervoor ontwikkelden wij, als onderdeel van Waardigheid en trots, het FamilieStartGesprek op basis van de COUP-methodiek (Contact leggen, Ondersteunen, Uitnodigen, Participeren). Bij deze spelvorm staat de cliënt centraal en draait alles om het verstevigen van de relatie tussen zorgmedewerker en naaste. De basis van familieparticipatie wordt hier gelegd. In deze interactieve sessie laten we handige tools zien om met de mantelzorger in gesprek te komen, een relatie op te bouwen en uit te zoeken wat zij kunnen betekenen binnen de zorgdriehoek.

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

1.8 Pak je vak terug!

Hoe mooi is het als je het vak waarvoor je hebt gekozen ook zo kunt uitvoeren! En dan bedoelen we zonder te veel regeldruk. Maar hoe kom je dan van die administratieve last af? Ga je als organisatie zoveel mogelijk regels schrappen of ga je vanuit je vak de dingen doen die echt van waarde zijn voor je cliënt? Hoe zoek je manieren om van overbodige regels af te komen? Marieke Hup en Henk Stoel laten op een interactieve manier zien hoe je dit praktisch aanpakt. Met als een van de voorbeelden: het schrappen van de 5-minutenregistratie. Hoe krijg je zo’n afschaffing voor elkaar?

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

1.9 Lean in de zorg werkt!

Lean werken: De Wever paste het in haar organisatie succesvol toe. Marie-José Wagemakers en Monique van Son laten je in deze sessie aan de hand van een eerlijk verhaal en praktijkvoorbeelden zien wat het je als zorgorganisatie oplevert. Bij de invoering in de eigen organisatie speelde het een grote rol dat De Wever erin slaagde om de zorgmedewerkers zover te krijgen dat zij er zelf mee aan de slag gingen. Hoe dat lukte, komt ook aan bod in deze interactieve sessie.

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

1.10 Een passend rooster: hoe doe je dat samen?

Er bestaan heel veel verschillende manieren om te roosteren. En de beste manier bestaat eigenlijk niet. Welke informatie heb je nodig om echt tot een goed en passend rooster te komen? Hoe voel je je gehoord in het team en zorg je ervoor dat de verantwoordelijkheid voor een goed rooster ook iets is dat het hele team voelt? Op interactieve wijze zullen we in deze sessie invloeden op het rooster verkennen. Dit vullen we aan met mooie voorbeelden uit ouderenzorgorganisaties.

YouTube video thumbnail

1.11 Stress te lijf: van stress naar werkplezier

In deze interactieve sessie zie je met voorbeelden hoe je het werkplezier in je team en organisatie verbetert. Hoe ga je om met stress en werkdruk zodat je weer plezier krijgt in je werk? We inspireren je met de Stressbuddy app en geven je handvatten, tips en voorbeelden.

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

1.12 Burgerkracht in verbinding met professionele inzet

Eén van de oplossingsrichtingen binnen de noodzakelijke transitie in de zorg en samenleving is de nieuwe tot stand te brengen ordening tussen zorg van inwoners onderling én zorg van inwoners met professionals samen. Samen zorgen voor een vangnet voor mensen met een hulpvraag. In deze sessie zal Roeli Mossel, bestuurder van de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ), ervaringen en leerpunten delen over het contact te maken met gemeenschappen. Wat moet je vooral wel doen en wat niet, met voorbeelden van wat er wijzigt voor professionals. Ook worden de effecten gedeeld, die dit heeft op zorgverlening door professionals binnen ontstane zorgzame gemeenschappen. 

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

1.13 Wlz zorg thuis: wat is het wel, wat is het niet?

Steeds meer ouderen willen graag thuis blijven wonen. Organisaties passen hier hun aanbod op aan, bijvoorbeeld door het bieden van een VPT (volledig pakket thuis) of MPT (modulair pakket thuis). Maar hoe begin je eigenlijk? Wat moet je wel doen en wat moet je absoluut niet doen? Waar liggen de grenzen? Met de wegwijzer Wlz zorg thuis laten we dat zien én gaan we samen aan de slag om de eerste stap te zetten. Aziz Boutaga, LInda van Tilburg en Dominic Vestering nemen je mee in de wereld van de langdurige zorg thuis.

1.14 De zorgkloof: anders kijken

Wat betekent de zorgkloof voor jouw organisatie? En belangrijker, hoe kom je voorbij de zorgkloof? Deze vragen staan centraal in deze sessie. Na een korte introductie over de zorgkloof, nemen Kim Janssen en Nadja Comans van ouderenzorgaanbieder Envida ons mee in de casus Gerlachus. Waar anders kijken naar wonen en zorg heeft geleid tot een nieuw dienstverleningsconcept. Inclusief tegen welke uitdagingen zij aanlopen. Zodat je niet alleen geïnspireerd weggaat uit deze sessie, maar ook met stof tot nadenken over hoe het anders kan.

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

1.15 Ontwikkelen en innoveren in vergaande samenwerking voor gezondheid & vitaliteit

In deze interactieve sessie gaan we in op een leven lang ontwikkelen en innoveren. De Hogeschool Arnhem Nijmegen werkt samen met meerdere zorgorganisaties aan dit thema, door het doen van actieonderzoek. Resultaten daaruit delen we met deelnemers en wij vragen hen mee te denken over de ideale werkomgeving. Op deze manier komen we te weten wat voor de deelnemers essentieel is voor vergaande samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en de praktijk. We zoomen in op een ontwikkel- en innoveercultuur en infrastructuur. Deelnemers gaan zo inzien hoe onderwijs, onderzoek en praktijk beter kunnen integreren en wat dit in de praktijk oplevert. Met de voorbeelden uit de praktijk doen zij inspiratie op waarmee zij in hun eigen praktijk aan de slag gaan. Ook hebben ze de mogelijkheid om een actieve bijdrage te leveren aan de toekomst van het opleiden en werken in de zorg.

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

Downloads