Naar hoofdinhoud Naar footer

Aandachtsbanen in verpleeghuizen: tips voor zorgaanbieders en gemeenten

Gepubliceerd op: 01-11-2019

In het traject Basis van de arbeidsmarkt van het Programma Sociaal Domein werd onderzocht wat er nodig is om structureel aandachtsbanen te creëren. Hoe helpen we mensen met een uitkering aan het werk in verpleeghuizen en dringen we tegelijk het tekort aan personeel in de zorg terug? Naast het in kaart brengen van de informatie rond de financiering van aandachtsbanen, verzamelden de betrokken partijen tips en aanbevelingen om aandachtsbanen te realiseren. Deze zijn destijds gepubliceerd in de rapportage ‘Minder mensen met een uitkering, meer aandacht voor ouderen’.

Mensen aan de basis van de arbeidsmarkt worden opgeleid voor een ‘aandachtsbaan’ in een zorgorganisatie. Zij ontlasten zorgprofessionals in verpleeghuizen. Tegelijk geven zij ouderen in verpleeghuizen de aandacht die zij nodig hebben.

Financiering aandachtsbanen

Het salaris van aandachtzorgers wordt gefinancierd uit de middelen kwaliteitskader verpleeghuiszorg van de zorgkantoren. Zij betalen dit uit de Wet langdurige zorg. Voor het toeleiden van mensen naar aandachtsbanen kunnen verpleeghuizen transitiemiddelen aanvragen. Gemeenten dragen bij vanuit de Participatiewet.

Tips creëren aandachtsbanen

Uit het onderzoek kwamen de volgende tips voor zorgaanbieders en gemeenten.

Zorgaanbieders

  • Onderzoek waar en of er behoefte is aan aandachtzorgers in de organisatie. Zo ja, laat een functie-analyse uitvoeren door bijvoorbeeld UWV.
  • Bespreek met de gemeente de financiële mogelijkheden en inzet van coaching om de niet-beroepsmatige begeleiding op de werkvloer te organiseren.
  • Kijk niet alleen naar cv’s maar ook naar de motivatie en leerbaarheid van mensen.
  • Zorg dat kandidaten een realistisch beeld krijgen van werken in de zorg. Werken in een aandachtsbaan is niet alleen gezellig koffie drinken.
  • Heb geduld: mensen die instromen in een aandachtsbaan hebben bij aanvang meestal meer tijd en begeleiding nodig. Daarna zijn het vaak trouwe werknemers.

Gemeenten

  • Ken de werkgevers (zorgaanbieders). Ga met hen in gesprek over waar zij naar op zoek zijn.
  • Realiseer je dat werkgevers op zoek zijn naar geschikte mensen, en niet denken in hokjes als ‘bijstand’, ‘niet-uitkeringsgerechtigd’, ‘vrijwilliger’ of ‘statushouder’.
  • Ken de mensen met een uitkering in je gemeente.
  • Zorg voor goede begeleiding, ook als iemand al aan het werk is. Hoe zit het bijvoorbeeld met kinderopvang of vervoer naar de werkgever? Organiseer dit in de eerste fase met de werkgever.

Deel deze pagina via: