Naar hoofdinhoud Naar footer

‘Steeds meer zorg in de vertrouwde omgeving van de cliënt’

Gepubliceerd op: 25-10-2023

De inzet van zorgtechnologie wordt steeds normaler. Een duurzame inzet van al deze technologie vraagt echter om een gedragen koers op innovatie. Ook binnen Careyn staat het thema innovatie hoog op de agenda. Sterker nog: het moet een bijdrage leveren aan de toekomst van de organisatie. Martijn Pepping, Programmamanager Innovatie bij Careyn, vertelt wat dit betekent.

‘Als het gaat om innovatie staan bij Careyn twee doelstellingen centraal’, begint Pepping. ‘Ten eerste willen we meer cliënten helpen met een gelijkblijvend aantal medewerkers. En ten tweede moet het ’t ontwikkelvermogen, of innovatievermogen, binnen onze teams vergroten.’ Sinds 2022 zet Careyn gericht in op slimme innovaties en technologieën om de kwaliteit van leven van cliënten, maar ook de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te verbeteren. Dit gebeurt op een manier die passend is bij de huidige schaarste op de arbeidsmarkt. Pepping: ‘Hierdoor spelen we niet alleen slim in op oplopende wachtlijsten, maar verbeteren we ook de doelmatigheid, zijn we een aantrekkelijke werkgever, en voorkomen we een hoog ziekteverzuim als gevolg van oplopende werkdruk en fysieke belasting.’

Zelf aan de slag met het ontwikkelen van een innovatiekoers?

Bekijk dan het stappenplan ‘Hoe kom je tot een gedragen koers op innovatie’.

  • Download het stappenplan ‘Hoe kom je tot een gedragen koers op innovatie’ (zie downloads onderaan)

13 tijdbesparende technologieën

Bron van deze succesvolle aanpak is het onderzoeksrapport ‘Tijdbesparende technologieën in de ouderenzorg’, dat Vilans in opdracht van met ministerie van VWS ontwikkelde. In het rapport staan dertien slimme en kostenbesparende innovaties beschreven. ‘In 2022 zijn we gestart met een projectmatige aanpak om deze technologieën binnen Careyn te implementeren,’ vertelt Pepping. ‘Vanuit een aantal pilots, zoals rondom de inzet van medicijndispensers en leefcirkels, waren al ervaringen opgedaan. Deze ervaringen werden meegenomen in de huidige uitrol verder de organisatie in. We zijn bewust gestart met de dertien technologieën uit het Vilans-rapport, omdat deze innovatieprojecten zich al bewezen hebben.’

Langer zelfstandig thuis wonen

De inzet van zorgtechnologie moet natuurlijk wel een doel dienen. In het geval van Careyn is dat om cliënten langer thuis en zelfstandig te laten wonen. ‘We willen zoveel mogelijk de verpleeghuiszorg thuis kunnen bieden, die anders in een instelling zou worden geboden’, aldus Pepping. In 2022 zijn zo lokale initiatieven rondom Volledig Pakket thuis (VPT) gestart. Dit pakket is gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). ‘Anders dan bij de zorg- en dienstverlening vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) ligt de nadruk bij VPT meer op het welbevinden van de cliënt,’ legt Pepping uit. ‘Dat past beter bij onze visie.’

Al in 2022 was er binnen Careyn ervaring opgedaan met deze vorm van zorgverlening. Dit bood de nodige input. Het plan was dat districten vervolgens aan de slag zouden gaan met het programma, in samenwerking met lokale ketenpartners. Het VPT project is dankzij een businesscase en cliëntreis uiteindelijk een programma geworden waarmee districten lokaal aan de slag zijn gegaan gaan om deze vorm van zorg- en dienstverlening te implementeren. Momenteel is Careyn gestart met vijf nieuwe VPT-teams.

Uitbreiden van specialismes

‘We zien in toenemende mate dat ook specialistische zorg thuis wordt geboden, vaak in samenwerking met lokale ziekenhuizen of andere ketenpartners,’ vervolgt Pepping. ‘Daarom onderzoeken we in de districten waar onze specialismes mogelijk uitgebreid kunnen worden om nog beter te voldoen aan de zorgvraag in de thuissituatie. Careyn onderzoekt bovendien ook de mogelijkheid om medewerkers met expertise op psychiatrie in de wijk in te zetten. Zo bieden we steeds meer zorg in de vertrouwde omgeving van de cliënt.’

Meer weten:

Downloads

Deel deze pagina via: