Naar hoofdinhoud Naar footer

Envida biedt al meer dan 400 cliënten een volledig pakket thuis: hoe organiseer je dat?

Dat de Zuid-Limburgse zorgorganisatie Envida met ruim 400 klanten in de voorhoede zit op het gebied van volledig pakket thuis (VPT) is geen toeval. De noodzaak tot verandering is extra groot in een regio waar de vergrijzing nu al meer plaatsvindt dan elders in Nederland. Bestuursvoorzitter Roger Ruijters denkt dan ook dat ervaringen van Envida met de implementatie van nieuwe zorgvormen voor ouderen belangrijke lessen bevatten voor organisaties in de rest van het land: ‘Wat we bij Envida leren, kunnen we bij andere organisaties introduceren.’

Met meer dan 400 VPT-klanten bevindt Envida zich landelijk zeker in de voorhoede. Nadja Comans, manager verpleegzorg bij Envida, legt uit dat de druk van de vergrijzing in de regio organisaties dwingt om na te denken over vernieuwing. ‘Wij willen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en mensen de eigen regie en autonomie behouden. We kijken naar welke zorg en ondersteuning daarvoor nodig is. Dat past bij onze strategie van bouwen aan een passend thuis. En dat vergt nieuwe woonvormen. ’

De succesfactoren van VPT in de wijk

Envida is er al in geslaagd om VPT te integreren in haar dienstverlening. Maar wat zijn nou de factoren die bepalen of VPT in je organisatie slaagt of niet? In het artikel VPT in de wijk – Wat zijn de succesfactoren? lees je er drie:

1. Bestuurlijk commitment

Het bestuur moet 100% achter het besluit staan om VPT in de wijk te laten slagen. Het is namelijk een wezenlijke verandering in de organisatie en cultuur. VPT in de wijk gaat over een andere aanpak en insteek; je doet het er niet even bij. Het vraagt een heldere visie, die je zowel binnen je organisatie als daarbuiten goed kunt uitdragen. En het vraagt lef en ondernemersgeest.

2. Andere medewerker: nadruk op functieniveau 2

Voor VPT in de wijk heb je een ander type medewerker nodig dan dat in het verpleeghuis of in de thuiszorg werkt. Je werkt zelfstandig in de wijk, maar je kunt meer tijd besteden aan welzijn. Daar heb je niet per definitie hoog gekwalificeerde beroepskrachten voor nodig. De nadruk binnen het VPT-team ligt op functieniveau 2. Niveau 3 en 4 zijn wel aanwezig in dat team, maar minder in aantal.

3. Inzet technologische hulpmiddelen

De inzet van technologische hulpmiddelen zoals alarmering, gps-tracking en leefstijlmonitoring draagt bij aan het verantwoord vormgeven van het (vanuit de Wlz vereiste) permanent toezicht. Dat vraagt om een goede opvolging en integratie in het zorgproces.

Nieuw zorgconcept ‘Zeker Thuis’

Veel belangstelling is er voor de manier waarop Envida in Residentie Gerlachus het nieuwe denken toepast. Van zorgverzekeraar tot minister Conny Helder van VWS kwamen al kijken in Maastricht. Vreemd is dat niet, gelet op het volledig nieuwe woonzorgconcept in dit 130 appartementen tellende complex. Zo regelt een samenwerkingspartner van Envida de verhuur van de appartementen in het gebouw. Daarnaast betalen bewoners voor het dienstverleningsconcept van Envida ‘Zeker Thuis’: het gaat dan onder andere om personenalarmering en gemaksdiensten, zoals hulp bij het bestellen van boodschappen. Ook is er een brasserie en worden er verschillende activiteiten georganiseerd.

De belangstelling is voor Nadja Comans, manager verpleegzorg bij Envida, is een signaal dat Envida hiermee op de goede weg zit. De vaststelling van het WOZO (Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen)-programma vorig jaar bevestigde dat gevoel. ‘Wij willen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en mensen de eigen regie en autonomie behouden. In de residentie kijken we naar welke zorg en ondersteuning daarvoor nodig is. Dat past bij onze strategie van bouwen aan een passend thuis. En dat vergt nieuwe woonvormen.’ Bijzonder is dat Envida sinds juli 2022 zelf twintig van de 130 appartementen huurt. Deze zijn speciaal bedoeld voor mensen die eigenlijk niet langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, maar voor wie het verpleeghuis nog een brug te ver is.

Dienstverlening verder uitbreiden in de toekomst

Met de 400 VPT-cliënten is Envida nog lang niet klaar. Gerlachus, waar een deel van de cliënten VPT ontvangt, maakt deel uit van de woonzorgzone Polverpark Envida (verpleeghuis Lenculenhof, woonzorgcentrum Larisa, Hospice Trajectum en het seniorencomplex Sint Servaas Bolwerk). In de toekomst wil Envida meer van dergelijke zones in Maastricht opzetten. In elke zone kan Envida dan vanuit een centraal punt 24-uurzorg aanbieden. VPT zal daar dan ook weer deel van uitmaken.

Organiseren Wlz-zorg thuis: VPT, MPT en PGB

Het aanbieden van verpleegzorg thuis is niet iets dat je er als zorgorganisatie even bij doet. Het is een heel andere manier van organiseren dan je als zorgorganisatie gewend bent en is niet te vergelijken met thuiszorg of verpleeghuiszorg. Bovendien is er geen blauwdruk beschikbaar die je kunt overnemen. Hoe organiseer je Wlz-zorg thuis? Welke mogelijkheden bestaan er voor het aanbieden van Wlz-zorg thuis? Wat is het verschil tussen het volledig pakket thuis (VPT) en het modulair pakket thuis (MPT) of het persoonsgebonden budget (PGB) en hoe kun je dit vormgeven? In het onderwerp Organiseren Wlz-zorg thuis: VPT, MPT en PGB bieden we inspiratie en tools rondom het aanbieden van Wlz-zorg thuis.

Lees meer

Deel deze pagina via: