Naar hoofdinhoud Naar footer

In Residentie Gerlachus smelten wijk- en verpleegzorg samen door woonzorgconcept

Gepubliceerd op: 16-05-2023

Laatst bijgewerkt op: 19-09-2023

Wijkzorg en verpleegzorg laten samensmelten, dat is waar zorgorganisatie Envida naartoe wil. Op één plaats is dat al goed gelukt: Residentie Gerlachus in Maastricht. Het nieuwe woonzorgconcept vormt samen met andere zorglocaties een woonzorgzone. Dit appartementencomplex en de woonzorgzone sluit naadloos aan bij het landelijke programma WOZO.


WOZO (Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen) 
werd in 2022 vastgesteld. Het programma heeft als doel een omslag te maken in de organisatie van de zorg en ondersteuning voor ouderen. ‘Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan’ wordt de norm. 

‘WOZO vormt voor Envida de bevestiging dat we met het woonzorgconcept van Gerlachus op de goede weg zitten. Wij willen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en mensen de eigen regie en autonomie behouden. In de residentie kijken we naar welke zorg en ondersteuning daarvoor nodig is. Dat past bij onze strategie van bouwen aan een passend thuis. En dat vergt nieuwe woonvormen’, vertelt Nadja Comans, manager verpleegzorg bij Envida.

Veel belangstelling voor woonzorgconcept

Landelijk trekt Residentie Gerlachus veel belangstelling, van zorgverzekeraar tot minister Conny Helder van VWS, die er al op bezoek ging. Vreemd is dat niet, gelet op het volledig nieuwe woonzorgconcept in dit 130 appartementen tellende complex. Zo regelt een samenwerkingspartner van Envida de verhuur van de appartementen in het gebouw. Daarnaast betalen bewoners voor het dienstverleningsconcept van Envida ‘Zeker Thuis’: het gaat dan onder andere om personenalarmering en gemaksdiensten, zoals hulp bij het bestellen van boodschappen. Ook is er een brasserie en worden er verschillende activiteiten georganiseerd.

Kenmerken nieuw woonzorgconcept Envida:

  • Zelfregie en autonomie van bewoners bevorderen.
  • Begeleiden in plaats van overnemen (zorgen met de handen op de rug): wat heeft de bewoner nodig?
  • Zorg in de nabijheid voor iedereen, 24 uur per dag.
  • Domeinoverstijgend: wijk- en verpleegzorg onder één dak.
  • Sociale cohesie bevorderen: mensen met elkaar in contact brengen.
  • 1 breed zorg- en welzijnsteam, inclusief studenten.
  • Innovatieve vormen van samenleven: intergenerationeel.

Zorg en ondersteuning op maat

De zorg- en ondersteuningsbehoefte van bewoners verschilt en is onder te verdelen in: huur plus voorzorg; huur plus zorg (Zorgverzekeringswet), huur plus zorg uit volledig pakket thuis (Wet langdurige zorg). ‘Het begint met mensen die nog geen zorg nodig hebben, de voorzorg. Zij wonen al op een plek die hen in de toekomst in staat stelt zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen’, vertelt Nadja. De tweede categorie bestaat uit bewoners met een indicatie voor wijkzorg. ‘Er kan een moment komen dat mensen meer intensieve zorg nodig hebben, bijvoorbeeld als sprake is van dementie. Mits dat veilig is, kunnen zij hier met een volledig pakket thuis (VPT) blijven wonen.’ Dit VPT, de derde categorie, biedt zorg en ondersteuning op maat, vergelijkbaar met de dienstverlening in het verpleeghuis.  

Langer thuis met VPT

Er wordt bij VPT onderscheid gemaakt naar hoe de cliënt woont. Zo zijn er 4 vormen van het VPT mogelijk. Bij Residentie Gerlachus is sprake van:

VPT gespikkeld 
Cliënten wonen bij elkaar in een woonvorm, bijvoorbeeld een woonvoorziening. Een gedeelte ontvangt VPT, een ander gedeelte niet.

Eén zorgteam

Bijzonder is dat Envida sinds juli 2022 zelf twintig van de 130 appartementen huurt. Deze zijn speciaal bedoeld voor mensen die eigenlijk niet langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, maar voor wie het verpleeghuis nog een brug te ver is. In het complex biedt één breed samengesteld team van zorg- en welzijnsmedewerkers 24-uurszorg aan. 

In het team zit een regieverpleegkundige die zowel de indicatie doet voor de wijkverpleging als de kwaliteit van de zorg in het complex bewaakt. Verder wonen er tien studenten in het complex met een woon- werkovereenkomst voor twaalf uur per week: zij volgden allemaal de opleiding voor basiszorgverlener van Envida en maken deel uit van het zorgteam.

Woonzorgzones uitbreiden

‘Natuurlijk lopen we in de praktijk nog tegen problemen aan; het is niet eenvoudig met al die verschillende financieringsstromen. Maar we hebben ervoor gekozen om de zorg en ondersteuning te organiseren vanuit de bedoeling en de verschillende domeinen onder één dak samen te brengen. Voor Envida staat vast dat we dit woonzorgconcept op meer plekken willen toepassen.’ 

Zo vormt Gerlachus een onderdeel van de woonzorgzone Polverpark Envida. Hier liggen ook verpleeghuis Lenculenhof, woonzorgcentrum Larisa, Hospice Trajectum en het seniorencomplex Sint Servaas Bolwerk. Envida wil in de toekomst meer woonzorgzones in de stad waar vanuit een centraal punt 24-uurszorg geboden kan worden.

Welzijn op één

Kim Janssen is procesbegeleider van woonzorgzone Polverpark Envida. ‘De grote verscheidenheid aan bewoners in Gerlachus plaatst de medewerkers wel voor uitdagingen’, vertelt zij. ‘Gelukkig krijgen we de ruimte dingen te proberen en zo te leren en te ontwikkelen vanuit de vraag van de bewoner. Het is een groeimodel.’

In de praktijk hebben medewerkers bovendien te maken met de kwaliteitskaders voor wijkzorg en voor verpleegzorg. ‘Met kennisinstituut Vilans zijn we nu bezig met het op elkaar leggen van die twee kaders, om zo te komen tot een nieuw integraal kader’, zegt Kim. ‘Duidelijk is dat we welzijn op één willen zetten. En dat’, besluit Nadja, ‘is wel een ontdekkingstocht.’

Meer weten:

Deel deze pagina via: