Naar hoofdinhoud Naar footer

Roger Ruijters: ‘Envida is een ouderenzorgorganisatie in beweging, er kan meer dan we zelf denken’

Envida is een ouderenzorgorganisatie in beweging. Zo omschrijft bestuursvoorzitter Roger Ruijters alle veranderingen die zijn organisatie doormaakt om de zorg toekomstbestendig te maken. De transformatie van de organisatie met locaties in Maastricht en de regio ‘is nog lang niet klaar’, zegt hij. Tijdens een symposium deelde Envida met geïnteresseerden uit het hele land, hoe ver de organisatie gevorderd is. ‘Er kan meer dan we zelf denken. Ons uitgangspunt is ook: het kan wel. We hebben de meeste last van de dingen die we als ouderenzorg zelf bedacht hebben.’

Dat de ouderenzorg moet veranderen, staat vast. Bestuursvoorzitter Joep de Groot van CZ  benadrukte het ook weer tijdens het symposium: nu al gaat twintig procent van ons inkomen naar de zorg en dat percentage stijgt verder. ‘Daarmee komen oplossingen voor onder andere de energietransitie en het klimaat in de verdrukking. Bovendien kan de zorg niet verder groeien, omdat we daar simpelweg de mensen niet voor hebben. De kinderen zijn op. We moeten veranderen als we de zorg toegankelijk willen houden.’

Domeinoverstijgend wonen en zorgen

Toch is dat niet de hoofdreden voor Envida om te veranderen, benadrukt Roger Ruijters. De samenleving verandert en dat vraagt om een andere inrichting van de zorg.

‘Je moet zorg bieden daar waar mensen zich thuis voelen en waar je slimme hulpmiddelen kunt inzetten. Een plek die met jouw zorgbehoeften meebeweegt.’

Roger Ruijters

Dat is wat wij inmiddels doen in residentie Gerlachus in Maastricht.’ Dit is een appartementencomplex waar Envida op een domeinoverstijgende manier ondersteuning en zorg verleent. De bewoners van de 130 appartementen wonen niet bij Envida, maar huren van een samenwerkingspartner. Er wonen mensen die (nog) geen zorg nodig hebben, mensen die wijkzorg krijgen en mensen met een Volledig Pakket Thuis (VPT). 

Dat VPT van zorg en ondersteuning groeit mee met de behoefte van de klant en is vergelijkbaar met de dienstverlening in het verpleeghuis. Voor een VPT is een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) vereist. Bijzonder is dat Envida sinds juli 2022 zelf twintig van de 130 appartementen huurt. Deze zijn speciaal bedoeld voor mensen die eigenlijk niet langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, maar voor wie het verpleeghuis nog een brug te ver is; zij wonen ieder in hun eigen appartement, met een verpleeghuisindicatie.

Nieuwe functie: Regieverpleegkundige

In de residentie wordt 24-uurszorg aangeboden met één breed samengesteld team van zorg- en welzijnsmedewerkers. In dit team zit een zogeheten regieverpleegkundige en dat is een nieuwe functie. Het gaat om iemand die zowel de indicatie doet voor de wijkverpleging als de kwaliteit van de zorg in het complex bewaakt. 

Ook bijzonder is dat in het complex tien studenten wonen met een woon- werkovereenkomst voor twaalf uur per week: zij volgden allemaal de opleiding voor basiszorgverlener van Envida en maken deel uit van het zorgteam.In de toekomst wil Envida meer van dergelijke complexen in zogeheten woonzorgzones waar wijk- en verpleegzorg samensmelten. 

‘Vanuit een centrale locatie zijn we dan binnen vijf minuten bij de cliënt, 24 uur per dag. Op die manier kunnen mensen langer thuis blijven wonen, met ondersteuning en/of zorg. Als je bijvoorbeeld niet meer zelfstandig naar het toilet kunt, is verhuizen naar het verpleeghuis niet meer nodig’, vertelt Roger Ruijters. Om de woonzorgzones te ontwikkelen, werkt Envida nauw samen met woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Envida biedt VPT aan ruim 400 klanten

Overigens wordt het VPT niet alleen aangeboden in Gerlachus. Integendeel. Inmiddels hebben al ruim 400 klanten van Envida zo’n VPT. Daarmee loopt de organisatie landelijk gezien voorop. Joep de Groot omschrijft Envida dan ook als een van de koplopers in de ouderenzorg. ‘Wat we bij Envida leren, kunnen we bij andere organisaties introduceren’, zegt hij. 

Volgens hem zijn er overigens in het hele land vele innovatieve voorbeelden van passende zorg. ‘Maar we doen te weinig om de dingen groot te maken. We moeten samen een agenda opstellen; we hebben een motortje nodig dat ons helpt om goede voorbeelden sneller uit te rollen en op te schalen.’  

Volgens Ruijters en De Groot is het belangrijk dat de systeemwereld, zoals het bekostigingssysteem, de zorg daarin ondersteunt. ‘Wat ons in de innovatie bijvoorbeeld echt helpt, is het maandtarief dat we in de wijkzorg mogen hanteren, het VPT en het ZZP-systeem in het verpleeghuis’, zegt Roger Ruijters. Joep de Groot beaamt dat het belangrijk is dat de systeemwereld meebeweegt. ‘Ook moeten we anders acteren om de transformatie mogelijk te maken’, zegt hij.

Meer lezen over VPT? Bekijk het kennisdossier langer thuis

Meer ontzorgen en meer inzetten op welzijn

En dat zit hem niet alleen in de financiering van de zorg. Beiden benadrukken dat niet elke zorgvraag een zorgoplossing vereist. Zo veroorzaken sociale problemen bijvoorbeeld regelmatig gezondheidsproblemen, vertelt Joep de Groot. ‘Wie veel stress ervaart door schulden, kan daar ziek van worden. Zorg is dan niet de oplossing, hulp bij het oplossen van die schulden is dat wel. En als je gezondheidsproblemen door eenzaamheid wilt oplossen, helpt het om mensen bij elkaar in de buurt te laten wonen, zoals Envida nastreeft.’ 

Roger Ruijters vult aan: ‘We moeten veel meer ontzorgen en veel meer inzetten op welzijn. Dat biedt tevens kansen op de arbeidsmarkt, ook voor mensen met een achterstand tot die arbeidsmarkt.’

‘We willen mensen veel zorgwijzer maken en hen verleiden om op het goede moment naar de goede plek te verhuizen, zonder dat dit een gedwongen verhuizing is. Dat mensen zelf denken: wat ben ik blij dat ik dit gedaan heb. Daar hebben we veel partners bij nodig. We kunnen niet alleen bewegen.’

Deel deze pagina via: