Naar hoofdinhoud Naar footer

Leefplezier van bewoners zorgt voor werkplezier bij medewerkers

Gepubliceerd op: 23-05-2022

In een leefplezierplan is er ruimte voor de wensen en verlangens van een bewoner. Naast de aandacht voor medische zorg die in het zorgleefplan staat. Werken met een leefplezierplan spoort medewerkers aan om relaties en welbevinden op de voorgrond te plaatsen en hier iedere dag iets mee te doen.

Ben je benieuwd hoe zo’n leefplezierplan eruit ziet? Of wil je zelf aan de gang met het leefplezierplan in jouw organisatie? In de handreiking ‘Langer leefplezier ervaren’ van de Leyden Academy vind je veel mooie voorbeelden. Het is een handige tool die je helpt bij het invoeren.

Download de handreiking leefplezierplan.

Wat is het leefplezierplan?

Josanne Huijg, senior onderzoeker bij Leyden Academy on Vitality and Ageing: ‘Het leefplezierplan is eigenlijk een benadering van persoonsgerichte zorg. Het gaat over een manier van werken waarin de identiteit van bewoners en hun welbevinden centraal staan. Dus niet alleen lichamelijke behoeften van bewoners of hun gezondheid maar ook vooral hun welbevinden. Met hun verhalen als uitgangspunt van de zorg. Daarvoor is de relatie In het driehoek tussen medewerkers, bewoners en naasten essentieel.’

Leefplezierboek

In mei 2022 is het Leefplezierboek verschenen, met als titel: Tussen droom en daad. Naast alle ervaringen die Leyden Academy in het project ‘Leefplezierplan op locatie’ heeft opgedaan, staat het bomvol foto’s, verhalen en praktische tips. Het boek is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met medewerkers, bewoners, naasten en andere betrokkenen. Het is een handleiding voor bestuurders, managers en beleidsmakers die met leefplezier aan de slag willen.

Download het Leefplezierboek (pdf) onderaan deze pagina.

Persoonlijke verhalen in video ‘Met liefde’

Het project Leefplezierplan op locatie vond plaats bij locaties Den Es van Stichting Azora en Vita van Zorggroep Elde Maasduinen. De korte film ‘Met liefde’ is een beeldend verslag van de beweging die de locaties hebben gemaakt. In de twee persoonlijke verhalen die de film toont, staat dan ook het leefplezier van de medewerkers, bewoners en hun naasten centraal, de relatie die zij met elkaar hebben en de zorg en ondersteuning die hierbij past.

Bekijk de film ‘Met liefde’ op YouTube.

Welbevinden

Leefplezier gaat over welbevinden. Over de persoon kunnen zijn die je wilt zijn. Leefplezier is meer dan alleen het vrolijke aspect van het leven. Het gaat ook over de moeilijke kanten. Een belangrijk ingrediënt voor het leefplezierplan is het beter leren kennen van de bewoner. Wie is deze persoon? Wat wil hij nog graag in het leven? Wie zijn voor hem belangrijk?

In november 2021 verzorgde Josanne Huijg van Leyden Academy een inspiratiesessie over het leefplezierplan tijdens een congres van Waardigheid en trots, samen met Dayenne Versleijen, manager Beschermd wonen bij ZZG Zorggroep en Alice van Leur, manager ActiVite. Aansprekende voorbeelden passeerden de revue.

Bekijk de opname van de sessie:

YouTube video thumbnail

Belangrijk in het leven van een bewoner

Dayenne Versleijen vertelt over de werkwijze bij ZZG Zorggroep: ‘We gaan na wat belangrijk is voor individuele bewoners, in plaats van dat we grotere activiteiten organiseren. We luisteren naar de bewoner. We halen verhalen op over wat er toe doet in hun leven. Daar richten we onze zorg nu op in. Dat is net een andere nuance dan “de bewoner centraal zetten”. Daarbij kijk je veel meer wat een zorgverlener denkt dat goed is. Nu draaien we de rollen om.’

Training en onderzoek

Om het leefplezierplan echt goed te laten aansluiten bij de praktijk, ontwikkelde Leyden Academy dit plan samen met elf zorgaanbieders door heel Nederland. Medewerkers, leidinggevenden en bestuurders van elf pilotorganisaties hebben training gehad en deelgenomen aan interviews.

Senior onderzoeker bij Leyden Academy Josanne Huijg: ’We hebben samen met elf zorgaanbieders gekeken hoe we de speelruimte van zorgverleners én het leefplezier van bewoners kunnen vergroten’. Leyden Academy kreeg daarbij ondersteuning van het ministerie van VWS. ‘Het kwaliteitskader zegt dat het belangrijk is om het verhaal van de bewoner als uitgangspunt te nemen voor persoonsgerichte zorg’, aldus Josanne. ‘Dat hebben we geprobeerd in de praktijk te doen. Zo hebben we een training ontwikkeld. En het leefplezierplan geïntegreerd in het zorgleefplan.’

Bewoner beter kennen

Naast de trainingen is kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan. Uit het onderzoek bleek dat het leefplezierplan bijdraagt aan beter leren kennen van de bewoner. 87% van medewerkers geeft aan de bewoners beter of nog beter te hebben leren kennen.

Levensverhaal

Ook bij zorgorganisatie ActiVite werken ze met het leefplezierplan. Alice van Leur vertelt dat hun ECD begint met 4 blokken met antwoorden op 4 vragen:

  • Wie ben ik?
  • Hoe wil ik benaderd worden?
  • Wie zijn belangrijke mensen of dieren voor mij?
  • Waar word ik blij van?

Een zorgmedewerker die het ECD opent krijgt zo direct een plaatje van de bewoner in beeld. Eigenlijk iemands levensverhaal. ‘Voor mensen zorgen, waarbij het persoonsgerichte voorop staat, dat is waarom veel medewerkers in de zorg zijn gaan werken’, zegt Alice. ‘En niet om zorgdossiers af te vinken.’

Materialen van Leyden Academy over leefplezier in de zorg

Wat levert de invoering van een leefplezierplan op?

Dayenne en Alice zijn het erover eens: werken met een leefplezierplan vergroot bij onze medewerkers het werkplezier. Dayenne: ‘We hebben veel meer oog voor het kleine detail. Wat het oplevert is dat wij de bewoner beter kennen. Wij hebben echt een beeld van de bewoner: van wie hij is en wat belangrijk is voor hem in zijn leven.’

Meer weten

Ga naar

Leyden Academy

https://www.leydenacademy.nl/

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Methode