Instrumenten teamontwikkeling: deskundigheid, rollen, barometer

De coaches van Waardigheid en trots hielpen verpleeghuizen met hun kwaliteitsvraagstuk vanuit hun eigen expertise en in nauw overleg met de verpleeghuizen. Daar komt een grote verscheidenheid in aanpak uit voort die vertaald is naar bruikbare instrumenten. Deze instrumenten uit de inspiratiebox methodisch werken komen uit de publicatie van Waardigheid en trots ‘Werken aan verandering’ en vallen onder het hoofdstuk ‘Teamontwikkeling en cultuur’.

Inspiratiebox methodisch werken

Dit voorbeeld is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en in verschillende processen doorgevoerd hebben. Alle voorbeelden zijn beschreven volgens het onderstaande format.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken dienen wel op maat gemaakt te worden voor de eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons, waar wil ik antwoord op hebben?

Instrumenten voor teamontwikkeling

Waarom?

Deze instrumenten inspireren als

 • je teamontwikkeling van het team wilt ondersteunen en versterken zoals: Deskundigheid en Invullen teamrollen

Versterken van teams

Wat?

 • Diverse tools die bijdragen aan teamontwikkeling:
  • Checklist deskundigheid teamleden
  • Teamontwikkelmeter voor zorgteams en stafafdelingen
  • Teambarometer
  • Teamrollen van Belbin
  • Piramide van Lencioni

Welk niveau?

Dit proces gaat over de gehele PDCA-cyclus op teamniveau.

Resultaat van de teamontwikkeling

Wat levert het op?

 • Sterke teams

Door wie te gebruiken?

 • Leidinggevende samen met teams
 • Scholingsmedewerker/coach als begeleider 

Instrumenten per werkvorm

Hoe te gebruiken?

De instrumenten voor teamontwikkeling zijn in 2017 ontwikkeld vanuit Waardigheid en trots voor het project ‘Werken aan verandering’ – deel 6. Teamontwikkeling en cultuur. De instrumenten zijn gebruikt door Waardigheid en trots-coaches.

Meer weten

Geplaatst op: 1 april 2021
Laatst gewijzigd op: 8 december 2022