Polsalarmering: verschillende functies in 1 device

Het aanbod en gebruik van technologische toepassingen in de langdurige zorg neemt enorm toe. Om zorgaanbieders beter inzicht te bieden in bestaande technologieën, gekoppeld aan de ervaringen van collega-zorgorganisaties, zijn ruim 150 technologische toepassingen geïnventariseerd. Technologische toepassing #17 is de polsalarmering van Cicero Zorggroep. Bekijk het actuele overzicht van technologische toepassingen en ga zelf aan de slag op één van de onderwerpen.

Wat is polsalarmering en voor wie is het bedoeld?

De polsalarmering is meer dan alleen een alarm. De polsalarmering is namelijk gekoppeld aan de zorgtechnologie in het gebouw. Cliënten kunnen er bijvoorbeeld ook de zonwering in hun kamer mee bedienen. Daarnaast werkt de polsalarmering vrijheidsverruimend. Voor iedere cliënt kunnen we via de polsalarmering op maat een veilige route instellen, op basis van het ‘opendeurenprincipe’. Dat is een enorme verbetering ten opzichte van de vroegere gesloten afdelingen. Al onze cliënten kunnen gebruikmaken van de polsalarmering. De polsalarmering is onderdeel van een pakket geavanceerde zorgtechnologie. Daarmee optimaliseren we nu op 5 locaties het welzijn en de eigen regie van cliënten. Bekijk ook onze plintverlichting, servicepost en Zintouch.

Waarom gebruiken jullie deze zorgtechnologie?

Het is een systeem met verschillende functies. Denk aan het openen van de eigen voordeur, de bediening van de zonwering, dwaaldetectie en locatiebepaling. Je hebt alles in 1 device. Cliënten hebben tegenwoordig meer zorg nodig. Dan is het handig om functies te bundelen. Psychogeriatrische cliënten alarmeren bijvoorbeeld niet altijd. Dat kunnen we met de combinatie van polsalarmering en slimme sensoren en camera’s ondervangen.

Wat zijn de voordelen voor cliënt en medewerker?

Cliënten ervaren meer eigen regie en comfort. De polsalarmering zorgt voor een gevoel van veiligheid. Daarnaast geeft het cliënten meer vrijheid. Per cliënt bespreken we op maat, multidisciplinair en in overleg (met de familie) welke ‘route’ binnen het zorgcentrum veilig en comfortabel is. Vervolgens stellen we de polsalarmering in en gaan bepaalde deuren open. Omdat de basisprocessen rond de cliënt efficiënter zijn ingericht, kunnen medewerkers slimmer en efficiënter werken. Zorgmedewerkers hoeven de polsalarmering overigens niet zelf in te stellen. Dit doen medewerkers van de techniek voor hen.

Zitten er ook nadelen aan de polsalarmering?

De kosten zijn een nadeel. Zowel de technologie als het beheer en de ICT-infrastructuur zijn duur. Wij hebben alle technologie zelf gefinancierd.

Hoe gebruiken jullie de polsalarmering in de dagelijkse zorgwerkzaamheden?

We hebben veel tijd en aandacht besteed aan een goede implementatie. We hebben een goede blauwdruk gemaakt voor de locaties, met een werkboek en protocollen. Medewerkers waren hier nauw bij betrokken en we werkten met klankbordgroepen. Alle zorgtechnologie is gekoppeld aan de smartphones van de medewerkers. Daar komen de meldingen binnen. Maar tijdens de piekuren komen alle zorgalarmeringen van de locatie binnen bij een zorgpost. De medewerker van de zorgpost kan ook hand en spandiensten leveren in het primaire proces. Zodat de andere collega’s niet gestoord worden tijdens de zorghandelingen. Dit komt zowel medewerkers als cliënten ten goede.

Meer weten

Bekijk het actuele overzicht van technologische toepassingen en ga zelf aan de slag op één van de onderwerpen.

Geplaatst op: 21 mei 2020
Laatst gewijzigd op: 8 juni 2020