Naar hoofdinhoud Naar footer

Congres 1 juli 2024 - Presentaties van de sessies in ronde 3

Gepubliceerd op: 01-07-2024

Op 1 juli 2024 vond het congres Waardigheid en trots voor de toekomst plaats in het World Forum in Den Haag. Bekijk de sessies van de derde ronde en download de presentaties.

Op het congres van Waardigheid en trots voor de toekomst volgden de deelnemers in drie rondes verschillende sessies. Lees over de sessies die in ronde 3 werden gegeven. Download de presentaties van de sessies in ronde 3 onderaan de pagina.

Sessies ronde 3

Tijdens deze sessie lieten we de deelnemers de kracht en energie van onze beweging ervaren. Heb je soms ook het gevoel dat de ene verandering nog niet is afgerond en de nieuwe aanpak alweer wordt ingezet? 

Samen met zeven toonaangevende ouderenzorgorganisaties zijn we begonnen aan een reis die draait om het toekomstbestendig maken van zorg, waarbij iedereen een rol speelt en beseft dat er iets anders nodig is. We streven naar een wereld waar professionele en informele zorgverleners op gelijke voet samenwerken, met een focus op persoonlijke regie en veranderkracht, zowel van medewerker en informele zorgverlener als organisatie. Deze beweging groeit van onderaf, met ondersteuning van bovenaf, waarbij medewerkers zelf aan de knoppen van verandering draaien, elkaar stimuleren en van elkaar leren in een veilig en vertrouwd netwerk. 

We dagen jou uit om ook om te draaien en met ons mee te doen.

Welke taken en verantwoordelijkheden heb je als zorgverlener als het gaat om de vertegenwoordiging van de cliënt? Loes den Dulk van Raad op Maat nam deelnemers aan deze sessie mee met de nieuwe Handreiking Goede cliëntvertegenwoordiging waar ze auteur van is. Deelnemers droegen hun eigen casuïstiek aan, waarbij ze informatie uit de handreiking kregen aangereikt. Praktijkvoorbeelden leerden ze hoe je als organisatie tijdig het gesprek met de eerste contactpersoon en de vertegenwoordiger aangaat en welke informatie belangrijk voor hen is om te weten.

Philine van Overbeeke lichtte haar onderzoek toe naar de toegevoegde waarde van vrijwilligers voor organisaties, specifiek naar waarden die betaalde krachten niet (of minder) hebben. Vanuit dit waarde-perspectief ging ze met de deelnemers aan de slag om te ontdekken hoe je vrijwilligers en betaalde krachten in de zorg het beste inzet.

De Wlz-zorg thuis kan op verschillende manieren worden geboden: met een volledig pakket thuis, een modulair pakket thuis en zelfs in een combinatie met een persoonsgebonden budget. Het volledig pakket thuis kent zelfs vier verschillende vormen.

In deze sessie maakten de deelnemers kennis met de verschillende varianten binnen de Wlz-zorg thuis en vertelden medewerkers van Mijzo, Hof en Hiem en Cordaan hoe dit in de praktijk binnen hun organisatie wordt vormgegeven.

Het is algemeen bekend dat ouderen steeds langer thuis moeten blijven wonen. Gelukkig zijn ze hier ook toe bereid, zelfs als ze extra zorg nodig hebben. Echter, de toekomstige generatie ouderen heeft andere verwachtingen dan voorheen. Wie behoort tot deze toekomstige generatie ouderen? Welke vormen van ondersteuning en zorg hebben zij nodig? Durven ze om hulp te vragen binnen hun eigen sociale kring? Of verwachten ze dat alle zorg geregeld wordt door externe instanties? Immers, hebben ze daar niet jarenlang voor betaald?

Inzichten uit het ‘Thuis Oud Worden’-onderzoek laten zien wat vijftigplussers graag zouden willen en hoe zij hun toekomst zien op het gebied van wonen, welzijn, sociaal netwerk, zorg, technologie en gezondheid. Dit onderzoek biedt waardevolle inzichten die bijdragen aan het verbeteren van de ouderenzorg in de toekomst.

Ondersteuning bieden met de ‘handen op je rug’. Dat kan voor een zorgverlener best uitdagend zijn. En soms lijkt het zelfs onmogelijk om zelfredzaamheid bij je cliënten te stimuleren. Het goede nieuws is dat er meer mogelijk is dan je denkt. In deze sessie leerden de deelnemers over de aanpak en geleerde lessen van zorgverleners van ZuidOostZorg. Ze werden uitgedaagd om na te denken over hun eigen handelen.

Hoe verbeter je het financiële welzijn van medewerkers en verminder je personeelstekorten? Veel zorgmedewerkers ervaren financiële kwetsbaarheid door kleine contracten en relatief lage lonen. Dit kan leiden tot meer uitval en vertrek, wat de personeelstekorten verergert. Maar wist je dat velen van hen twijfelen over het uitbreiden van hun contracten?

Het goede nieuws is dat 40% van de zorgmedewerkers openstaat voor meer uren werken onder bepaalde voorwaarden. Met praktische tips en kansen in deze boeiende sessie leerden deelnemers contractuitbreiding stimuleren en het financiële bewustzijn en welzijn van hun team verbeteren.

Tijdens deze sessie kregen de deelnemers voorbeelden uit de praktijk om bewustzijn te vergroten en gesprekken te voeren over langdurige inzetbaarheid en vitaliteit. We bespraken hoe je een geschikte aanpak kiest voor jouw vragen over langdurige inzetbaarheid.

Van zorgmedewerker naar veranderaar

Innoveren begint bij enthousiaste zorgmedewerkers, die aan de slag gaan met veranderingen in hun organisatie. Jij ziet wat er anders kan, hoe jij en je collega’s blijer en beter kunnen werken. Mensen zoals jij, dat zijn de veranderaars die de zorg nodig heeft. Je hebt veranderkracht in je.

In wie herken jij je?

  • Jij hebt vaak ideeën en ziet knelpunten die anders kunnen in het werk. Je bent enthousiast maar vraagt je af hoe je zo'n verandering nou echt goed aanpakt.
  • Jij werkt aan veranderingen. Je collega's benaderen je met vragen en ideeën. De veranderingen die je oppakt worden steeds groter. Je vraagt je af hoe je dit allemaal op de goede manier kunt aanpakken.
  • Jij ziet veel gebeuren in je organisatie, je ziet veel enthousiaste zorgmedewerkers aan het werk. Er wordt en is al nagedacht over strategie en beleid rond innovatie. Maar je ziet de effecten nog niet altijd terug in de praktijk. Je vraagt je af hoe je een verandercultuur creëert zodat zorgmedewerkers zelf aan de slag kunnen met veranderingen.

In deze interactieve sessie van het Verbeterlab ontdekten deelnemers uitdagingen als het gaat om veranderen en innoveren in hun organisatie. En leerden die te vertalen naar de praktijk.


Leefpatroonmonitoring draagt bij aan langer zelfstandig en veilig thuis wonen, en zorgt ervoor dat zorgprofessionals én eventueel mantelzorgers samen de kwetsbare zorgbehoevende kunnen monitoren.

Bij het implementeren komt meer kijken dan je op het eerste gezicht denkt. Daarom is het handig om gebruik te maken van de ervaring van organisaties die je voorgingen. De deelnemers hoorden hoe ze met de onlangs ontwikkelde implementatietoolkit stap voor stap leefpatroonmonitoring opstarten en inbedden in hun organisatie. Op basis van geleerde lessen.

Om jou als zorgprofessional te ondersteunen in je werk en het leven van de cliënt te verbeteren zijn er allerlei digitale hulpmiddelen voor zorg en ondersteuning. Hoe weet je wat in de praktijk wél werkt en wat niet? Met welke digitale hulpmiddelen kun je nu aan de slag en welke ontwikkelingen komen nog op ons af? Tijdens deze sessie deelden we recent onderzoek en praktijkervaringen.

In deze sessie werden de deelnemers bewust(er) gemaakt van het belang om als zorgmedewerker na te denken over de ethische en sociale implicaties van technologie in de zorg. Welke invloed heeft technologie bijvoorbeeld op privacy en autonomie en jouw rol als professional? We laten zien en ‘ervaren’ hoe praten over toekomstscenario’s jou als zorgmedewerker kan inspireren over hoe je in het hier en nu kunt bijdragen aan verantwoorde innovatie.

In de zorg maken we immers gebruik van steeds ‘slimmere’ technologieën, gedreven door data en algoritmen. Bijvoorbeeld over cliëntbehoeften of welke handelingen nodig zijn om een bepaald doel te bereiken. Soms beweegt de rol van technologie zelfs van ‘ondersteunen en met ons meedenken’ naar ‘voor ons denken, beslissen en doen’. Daarom is het goed stil te staan bij de sociale en ethische implicaties en wat jouw rol hierin kan zijn.

Mantelzorgers, naasten en vrijwilligers worden steeds belangrijker in de zorg en ondersteuning aan cliënten, ook in het verpleeghuis. Wat betekent dit voor infectiepreventie en wat kunnen zij hieraan bijdragen? In deze sessie hoorden de deelnemers inzichten uit onderzoek en kregen ze praktische tips. Ze gingen in gesprek over de mogelijkheden. Wat is ervoor nodig om aandacht te hebben voor hygiënisch werken bij informele zorg?

Hoe ziet de dag van een inspecteur eruit? Twee inspecteurs vertelden over het moment van voorbereiding tot en met het inspectiebezoek in het verpleeghuis, bij een kleine zorgorganisatie of zorgondernemer, een woon-zorgboerderij of in de Wlz-zorg thuis. Samen werken aan veilige en persoonsgerichte zorg. Waar kijken zij dan naar? Hoe beoordelen ze wat zij zien? En hoe krijgen de inspecteurs zicht op een cultuur van leren en verbeteren?

En wat doet de inspecteur nadat een zorgorganisatie of een burger een melding doet bij de inspectie? Waar let de inspecteur op en hoe wordt er onderzoek gedaan naar een melding?

Palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten verbeteren. Zowel thuis als in het verpleeghuis. Dat is het doel van DEDICATED. De afkorting staat voor Desired Dementia Care Towards End of Life. In deze sessie maakten de deelnemers kennis met de verschillende thema’s van de DEDICATED-werkwijze en de praktische materialen. Daarnaast leerden ze over de werkvormen om zorgprofessionals en studenten te enthousiasmeren en te trainen om de materialen te gebruiken en te werken aan betere palliatieve zorg voor mensen met dementie.

Een ziekte, aandoening of beperking: hoe integreer je dat in je leven? Daar gaat zelfmanagement over. Door aandacht voor het om kunnen gaan met de symptomen, zorg, behandeling, de gevolgen op diverse levensgebieden en een mogelijke leefstijlverandering. Uit onderzoek weten we dat zelfmanagement onder andere de kwaliteit van leven verhoogt en de samenwerking tussen professionals verbetert. SKILZ ontwikkelde daarom een multidisciplinaire richtlijn Zelfmanagementondersteuning. In deze sessie leerden de deelnemers over de onderdelen van zelfmanagement, welke hulpmiddelen je in kunt zetten en hoe je zelfmanagement bij cliënten bevordert. Ook was er aandacht voor cliënten die wel meer zelf willen regelen en doen, maar dit niet goed kunnen benoemen.

Zorgzame gemeenschappen zijn bezig met een belangrijke basis van ‘het zorgsysteem’ van de toekomst: actieve burgers die in hun sociale omgeving een zorgzame maatschappij vormgeven. Zij gebruiken gemeenschapskracht om zoveel mogelijk resultaten te bereiken op tal van samenhangende terreinen, van energie tot wonen en zorg. Professionele organisaties zijn sterk in precies het omgekeerde: alle middelen inzetten voor een resultaat. Als zij met elkaar weten te dansen, dan kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien! In deze sessie kwamen twee initiatieven aan bod waar deze dans volop gaande is. De deelnemers werden geïnspireerd om de stoute (dans)schoenen aan te trekken en kennis te gaan maken met de buurt waarin of waarvoor ze werken!

Downloads

Deel deze pagina via: