Naar hoofdinhoud Naar footer

Congres 1 juli 2024 - Presentaties van de sessies in ronde 2

Gepubliceerd op: 01-07-2024

Op 1 juli 2024 vond het congres Waardigheid en trots voor de toekomst plaats in het World Forum in Den Haag. Bekijk de sessies van de tweede ronde en download de presentaties.

Op het congres van Waardigheid en trots voor de toekomst volgden de deelnemers in drie rondes verschillende sessies. Lees over de sessies die in ronde 2 werden gegeven. Download de presentaties van de sessies in ronde 2 onderaan de pagina.

Sessies ronde 2

Hoe ziet de zorg eruit als je door een bril van de gemeenschap kijkt? In deze sessie gingen we samen met jou anders kijken naar de zorg. Aan de hand van de casus van De Wulverhorst. Een voormalig ouderenzorgaanbieder, die transformeert naar een coöperatie.

Met een denktank van burgers, het Touwteam als schakel tussen ondersteuningsvragen en zorg, en zorgmedewerkers die taken doen die normaal gesproken buiten hun functieomschrijving vallen.

Welke taken en verantwoordelijkheden heb je als zorgverlener als het gaat om de vertegenwoordiging van de cliënt? Loes den Dulk van Raad op Maat nam je daarin mee met de nieuwe Handreiking Goede cliëntvertegenwoordiging waar ze auteur van is. Deelnemers konden hun eigen casuïstiek aandragen. Daarnaast leerden ze met praktijkvoorbeelden hoe je als organisatie tijdig het gesprek met de eerste contactpersoon en de vertegenwoordiger aangaat en welke informatie belangrijk voor hen is om te weten.

Mag een mantelzorger insuline spuiten bij een vader of moeder in een verpleeginstelling? Mag een dochter inzage in het zorgplan van haar moeder? En wat mogen vrijwilligers wel of niet doen als het om zorghandelingen gaat? Er is meer mogelijk dan je denkt.

Van papier naar praktijk. In deze sessie vertaalden we de wettelijke kaders naar de praktijk. Met goede voorbeelden, tips en een concreet stappenplan om direct mee aan de slag te gaan.

Bij langdurende zorg thuis staat het welzijn van ouderen voorop. Maar hoe regel je de medische inzet als die nodig is? In deze sessie gingen deelnemers in gesprek met huisartsen en een specialist ouderengeneeskunde (SO) over hoe je goed samenwerkt. Het ging in deze sessie over de inzet van de medische behandeling bij kleinschalige woonvormen als in de thuissituatie. 

Het is algemeen bekend dat ouderen steeds langer thuis moeten blijven wonen. Gelukkig zijn ze hier ook toe bereid, zelfs als ze extra zorg nodig hebben. Echter, de toekomstige generatie ouderen heeft andere verwachtingen dan voorheen. Wie behoort tot deze toekomstige generatie ouderen? Welke vormen van ondersteuning en zorg hebben zij nodig? Durven ze om hulp te vragen binnen hun eigen sociale kring? Of verwachten ze dat alle zorg geregeld wordt door externe instanties? Immers, hebben ze daar niet jarenlang voor betaald?

Inzichten uit het ‘Thuis Oud Worden’-onderzoek lieten zien wat vijftigplussers graag zouden willen en hoe zij hun toekomst zien op het gebied van wonen, welzijn, sociaal netwerk, zorg, technologie en gezondheid. Dit onderzoek biedt waardevolle inzichten die bijdragen aan het verbeteren van de ouderenzorg in de toekomst.

Ouderen willen langer thuis blijven wonen en zo lang mogelijk met eigen regie. Dit betekent een andere organisatie van zorg en ondersteuning. Dit kan alleen als we het samen doen: met naasten, zorgprofessionals, betrokken partijen én over de domeinen heen. Het wetsvoorstel Domeinoverstijgende samenwerking moet het mogelijk maken voor zorgkantoren om te investeren in het voorliggende domein, zodat duurdere zorg wordt voorkomen.

Tijdens deze interactieve sessie gingen we aan de slag met domeinoverstijgende samenwerking. Wat houdt dit in en hoe werkt dit in de praktijk? Daarbij belichtten we onder andere een aansprekend experiment waarin diverse partijen betrokken zijn, om zo te laten zien wat de kansen zijn en wat het oplevert voor cliënten, naasten en zorgprofessionals. Ook vertelden we welke financiële mogelijkheden er zijn en hoe we dit vanuit VWS kunnen ondersteunen.

Reablement is een beweging om mensen te helpen dat zij zichzelf kunnen helpen. Omdat zij meester zijn van hun eigen leven. Ook wanneer zij afhankelijk zijn van anderen. Dat vraagt een andere insteek van de gebruikelijke hulpverlening. Niet overnemen wat mensen zelf kunnen, maar leren wat hen geleerd kan worden en samen zoeken naar een oplossing voor dat wat overblijft. Het vraagt om een gedragsverandering van de zorgprofessional. We gingen met elkaar in gesprek met wat jij morgen meer, minder en niet meer gaat doen.

Steeds meer zorgprofessionals willen flexibeler werken en starten daarom als zzp'er. Het als organisatie deelnemen aan het organiseren van een regionale zzp-poule kan daarin een goede stap zijn. Maar waar begin je en welk probleem wil je precies oplossen? In deze sessie leerde deelnemers hier meer over en delen we de ervaring van een zorgorganisatie.

Fijn samenwerken in een gezellig team is een belangrijke bron van werkplezier. Dat wil iedereen, toch? Maar het gaat niet altijd vanzelf. Wat kun je doen als de samenwerking in het team niet zo goed verloopt? Dat bespraken we in deze sessie, speciaal voor zorgprofessionals, teamcoaches en teamleiders. Teamcoaches van IJsselheem vertelden vanuit hun ervaringen.

Silverein is koploper in het flexibel opleiden van zij-instromers. Dit doet Silverein met een opleidingssysteem via leereenheden, geïntegreerd in het functiehuis en speciaal ontworpen voor nieuwkomers. Het systeem, gebaseerd op leereenheden, biedt medewerkers van alle niveaus de kans om te groeien en uit te blinken in de zorg. Vooral als je nieuw bent in de sector, voorzien de landelijk erkende leereenheden je van de nodige kennis en vaardigheden.

Innoveren begint bij enthousiaste zorgmedewerkers, die aan de slag gaan met veranderingen in hun organisatie. Jij ziet wat er anders kan, hoe jij en je collega’s blijer en beter kunnen werken. Mensen zoals jij, dat zijn de veranderaars die de zorg nodig heeft. Je hebt veranderkracht in je.

In wie herken jij je?

  • Jij hebt vaak ideeën en ziet knelpunten die anders kunnen in het werk. Je bent enthousiast maar vraagt je af hoe je zo'n verandering nou echt goed aanpakt.
  • Jij werkt aan veranderingen. Je collega's benaderen je met vragen en ideeën. De veranderingen die je oppakt worden steeds groter. Je vraagt je af hoe je dit allemaal op de goede manier kunt aanpakken.
  • Jij ziet veel gebeuren in je organisatie, je ziet veel enthousiaste zorgmedewerkers aan het werk. Er wordt en is al nagedacht over strategie en beleid rond innovatie. Maar je ziet de effecten nog niet altijd terug in de praktijk. Je vraagt je af hoe je een verandercultuur creëert zodat zorgmedewerkers zelf aan de slag kunnen met veranderingen.

In deze interactieve sessie van het Verbeterlab gingen deelnemers aan de slag.  Ze kregen praktische tips waar ze morgen mee aan de slag kunnen in hun eigen organisatie. 

Om jou als zorgprofessional te ondersteunen in je werk en het leven van de cliënt te verbeteren zijn er allerlei digitale hulpmiddelen voor zorg en ondersteuning. Hoe weet je wat in de praktijk wél werkt en wat niet? Met welke digitale hulpmiddelen kun je nu aan de slag en welke ontwikkelingen komen nog op ons af? Tijdens deze sessie deelden we recent onderzoek en praktijkervaringen.

In deze sessie lieten we zien waar je mee te maken krijgt als je aan de slag gaat met data uit zorgalarmering-systemen en wat dit kan opleveren in termen van meer kwaliteit van zorg en minder werkdruk!

De inzet van data staat nog in de kinderschoenen in de langdurende zorg. Vaak wordt aan techniek en cijfers en grafieken gedacht, maar het gaat over de verbeterpunten die je uit de data kunt halen. En dus gaat het ook om een veranderkundige opgave. Het werken met data vraagt namelijk ook om een cultuur van leren en verbeteren, leiderschap, goede werkprocessen en kennis en vaardigheden van medewerkers. We keken hoe dit proces in elkaar steekt als je de data uit zorgalarmering-systemen beter wilt benutten.

Deelnemers kregen aan de hand van praktijkvoorbeelden inzicht in wat verhalen voor hun organisatie kunnen betekenen. Vervolgens gingen ze stapsgewijs aan de slag met het ontdekken van de methoden die het beste passen bij de visie, cliënten, medewerkers, werkwijze en context van hun organisatie. Tot slot kregen ze tips om dit proces in hun eigen organisaties met een brede groep van betrokken te herhalen en daadwerkelijke een keuze te maken. Amsta en het onderzoek van Leyden Academy on Vitality and Ageing deelden hun ervaringen.

Herbergier locatie Doetinchem merkte als kleine zorgondernemer dat methodisch werken rondom bewoners best ingewikkeld kan zijn. Zij gingen daarom aan de slag om een plan van aanpak te maken. Tijdens deze sessie leerden deelnemers meer over de aanpak en inzichten van de Herbergier. 

Dilemma’s: als je werkt in de zorg, krijg je er hoe dan ook mee te maken. Toch blijven ze vaak nog onbesproken waardoor medewerkers erin verstrikt kunnen raken. Om hier iets aan te doen, ging Surplus aan de slag met dilemma-gesprekken. In deze sessie werden deelnemers meegenomen in hoe je als team met dilemma’s om kunt gaan en wat de rol van de gespreksbegeleider hierin betekent. Daarnaast maakten ze kennis met de handige Routeplanner die Vilans heeft ontwikkeld, samen met Surplus en andere zorgorganisaties.

Heb jij recent nog in de spiegel gekeken als het gaat om palliatieve zorg binnen jouw organisatie? De Zelfevaluatie palliatieve zorg is een instrument voor zorgorganisaties om bewustwording rond palliatieve zorg op gang te brengen. Het maakt inzichtelijk wat er goed gaat en welke mogelijkheden er zijn om de palliatieve zorg in de eigen organisatie te verbeteren en/of verder te ontwikkelen, in lijn met het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. 

Tijdens deze interactieve sessie gingen deelnemers praktisch aan de slag met de Zelfevaluatie. Hoe zet je het instrument in? En wat heeft de cliënt eraan? Een ervaringsdeskundige vertelde over haar ervaring met de Zelfevaluatie in de praktijk.

Downloads

Deel deze pagina via: