SPOT ON: Digitale basis op orde

Geplaatst op: 18 september 2023
Laatst gewijzigd op: 19 september 2023

Van 23 tot en met 27 oktober staat het thema de digitale basis op orde centraal in de SPOT ON-week.  Veel organisaties zijn gestart met het implementeren van zorgtechnologieën. Maar als de digitale basis niet op orde is, of als er geen toekomstbestendig fundament is voor de implementatie van technologie, dan kan je er tegenaan lopen dat dit niet optimaal functioneert. Tijdens deze week maken we organisaties bewust en nemen we ze mee in de stappen die er te zetten zijn. Naast een webinar delen we elke dag handige kennisproducten.

Wat is de digitale basis op orde?

Om technologie echt te kunnen implementeren is het belangrijk om de bedrijfsvoering op orde te hebben, basis op orde noemen we dat. Denk aan de visie van de organisatie en aan de technische infrastructuur  zoals centrale ICT-systemen en netwerken. Denk ook aan je vastgoed (wat is de staat van je gebouw), en de mensen die er werken. Het op orde hebben van deze zaken vraagt al heel wat van een organisatie. Wanneer deze aspecten goed op orde zijn, kan er vervolgens verder gebouwd worden aan uitbreiding implementatie technologie binnen de organisatie.

Voor wie is deze SPOT ON-week?

Innovatieadviseurs, IT-managers en bestuurders.

Programma van de week:

Elke dag staat er een belangrijk onderliggend thema centraal waarover we de kennisproducten delen. De subthema’s zijn:

  • Visie en strategie
  • IT en basis infrastructuur
  • Organisatie op orde
  • Innovatiekracht; hoe organiseer jij dat?

Maandag: Visie en strategie

Digitale zorg en hulmiddelen moet passen binnen beleidsafspraken en aansluiten op de visie in de organisatie. Zo kan bijvoorbeeld een aanpassing in het privacybeleid nodig zijn om straks gebruik te kunnen maken van data uit een E-health toepassing. Daarom is het belangrijk dat dit wordt vastgelegd in een strategie of koers. Maar hoe zorg je dat er ook naar gehandeld wordt? Het stappenplan ‘Hoe kom je tot een gedragen koers op innovatie?’ helpt hierbij.

Dinsdag: IT en basis infrastructuur

Om digitale zorg te kunnen bieden is het belangrijk om de basis infrastructuur op orde te hebben. Overal moet wifi zijn, apparaten moeten met elkaar kunnen corresponderen en locaties niet te veel van elkaar verschillen. Ook digitale veiligheid moet op orde zijn.

Woensdag: organisatie op orde

Ook de organisatie zelf moet op orde zijn. Dit gaat over het inrichten van een goede organisatiestructuur. Denk bijvoorbeeld aan een innovatieteam of innovatie-ambassadeurs inzetten. Maar ook het aanleren van nieuwe hulpmiddelen, het beleid vastleggen en zorgprocessen aanpassen. En bovenal werken vanuit de behoefte van de cliënt en medewerker. Klinkt logisch. Maar hoe doe je dit?  

Donderdag: Webinar ‘De digitale basis op orde’ (alle thema’s worden hierin behandeld)

Tijdens dit webinar van 12.30 tot 13.30 nemen we je mee in wat er bij komt kijken om de basis van je organisatie op orde te krijgen. Vervolgens komen Arnold van Hunnik (Directeur informatisering en automatisering), en Bianca Hol (Manager ICT) van AxionContinu vertellen wat er in hun organisatie gebeurt op dit vlak. Vanuit hun ICT achtergrond kijken ze zorgbreed wat er nodig is in de organisatie. 

Vrijdag: Innovatiekracht; Hoe organiseer jij dat?

Innovatiekracht is het vermogen van de organisatie om tot innovaties te komen en deze succesvol in te zetten. Hoe zorg je ervoor dat je als organisatie in beweging blijft en er een veranderbereidheid in je organisatie is? We zullen hiervoor jullie input vragen via een poll op LinkedIn.

Meer weten