Naar hoofdinhoud Naar footer

St. Elisabeth: welke zorgtechnologie kunnen we gebruiken?

Waaraan hebben de teams behoefte als het gaat om technologische ondersteuning? En wat ligt er nog in de kast? Deze twee vragen zijn bij zorginstelling St. Elisabeth in Roosendaal leidend als het gaat om het implementeren van technologie. Kartrekker van de vakgroep Technologie is opleidingscoördinator Angelique Suijkerbuijk: ‘Kijk altijd vanuit de behoefte van de afdeling.’

Ze vertelt hoe de vakgroep de ondersteuningsbehoefte heeft opgehaald vanuit de teams. ‘We hebben interviews gehouden met collega’s. Daarin vroegen we bijvoorbeeld naar de drukke momenten op een dag, wat er dan speelde, of bepaalde momenten efficiënter zouden kunnen en of zorgtechnologie daarbij een rol zou kunnen spelen. Zo wilden we kijken naar oplossingen voor de lastige zorgverleningsmomenten. Dit om ook met behulp van technologie de personele problemen te verlichten.’

Behoefte vertalen in oplossing bij St. Elisabeth

Angelique beschrijft hoe het verder gaat: ‘Het gebeurt dat zorgmedewerkers concrete toepassingen aangeven waaraan ze behoefte hebben. Zo gaf een nachtdienstmedewerker aan graag camera’s te willen. Want het huidige bedpaaltje geeft ook alarm als bij een bewoner een deken van het bed valt. Ze heeft behoefte aan een oplossing die alleen waarschuwt als dat noodzakelijk is. Het is essentieel eerst het daadwerkelijke probleem scherp te hebben en te beginnen vanuit de behoefte van de afdeling.’

Ze vervolgt: ‘We hebben in de vakgroep verschillende disciplines. Naast zorgmedewerkers ook de facilitair manager, een collega van de technische dienst, behandelaars. Wij kunnen dus breed, multidisciplinair kijken en stellen de vraag: is een camera wat nodig is? Voor deze situatie ontdekten we de Momo BedSense, een geavanceerde sensorplaat voor onder het matras. Ook bleken we zelf nog matten in huis te hebben die wellicht inzetbaar kunnen zijn. Deze drie oplossingsmogelijkheden gaan we goed met elkaar vergelijken en bespreken: wat zetten we in? Het gaat erom dat we de behoefte van het team uiteindelijk in overleg met hen omzetten in de juiste keuze.’

Wat wil je en wat kost het?

Ze noemt nog een voorbeeld. ‘Als kleine organisatie hebben we één specialist ouderengeneeskunde en één verpleegkundig specialist. Uit het team Begeleiding en Behandeling kwam de vraag om smartglasses. Zo konden collega’s met elkaar meekijken bij wondzorg of onbegrepen gedrag bijvoorbeeld. De vraag was of de smartglasses dát zouden oplossen wat wij wilden. En of die oplossing in verhouding stond tot de kosten. We kenden iemand binnen Avoord die hiermee ervaring had. Ze kwam langs met brillen om uit te proberen. Uiteindelijk besloten het team Begeleiding en Behandeling en wij als vakgroep samen dat men ook bij elkaar kon meekijken met behulp van wat we al in huis hadden: laptops, tablets en telefoons. De brillen zouden naast de aanschafkosten ook extra opleidingstijd vragen.’

St. Elisabeth werkt samen met andere organisaties

De samenwerking met een andere zorgorganisatie als Avoord is geen uitzondering. Angelique: ‘Als kleine organisatie kunnen wij onmogelijk alle kennis en ervaring zelf in huis hebben. Daarom nemen we actief deel aan het Care Innovation Center en Anders werken in de zorg. Ook maken we dankbaar gebruik van kennisorganisatie Vilans, die ons heeft ondersteund bij het opzetten van zowel de vakgroep Technologie als onze huidige werkwijze van behoeften op de werkvloer vertalen in oplossingen. Binnenkort komen ze drie dagen inventariseren wat er nog leeft aan wensen in de teams. Dat koppelen ze aan ons terug en wij kunnen daarmee verder.’

De vakgroep Technologie werkt ook intern nauw samen met vakgroepen als Wondzorg of Dementie. ‘Kennis en kunde over de smartglasses delen we met vakgroep Wondzorg, over leefcirkels met vakgroep Dementie.’

Vakgroep als kennisbrug

Het gaat niet altijd om nieuwe technologie in huis halen of technologie die je al had uit de kast halen. Het gaat er ook om dat medewerkers de technologie die ze dagelijks gebruiken optimaal benutten. Esther Roosdorp is als adviseur vanuit Vilans al langere tijd betrokken bij Sint Elisabeth: ‘In de vakgroep Technologie zit een rijke ervaring en kennis. Men is in staat met een nieuwe blik te kijken naar wat er al wordt benut. Hoe kan dat misschien beter? De vakgroep dient behalve als aanspreekpunt voor nieuwe ideeën en wensen ook als brug voor kennisdeling op dát punt.’

Angelique: ‘We moeten zorgen dat mensen weten wat er is. En dat de kennis om toepassingen goed te gebruiken voldoende is.’

Klein beginnen

De werkwijze van St. Elisabeth – met de ondersteuningsbehoefte binnen de teams als startpunt – zorgt ervoor dat gekozen technologie klein begint en daarna mogelijk verder wordt uitgerold. ‘Momenteel zijn we bezig met de medicijndispenser’, vertelt Angelique. ‘We kijken goed naar hoe de mensen ermee omgaan, of er misschien scholing nodig is enzovoort. Pas als eventuele problemen eruit zijn, kun je zoiets verder uitrollen. En uiteraard goed borgen en evalueren.’

Ze onderstreept dat ze ook bij technologie die nog ‘in de kast’ lag hetzelfde implementatieproces volgen als bij een nieuw aangekochte toepassing. Tenslotte wijst ze op het belang van een zo specifiek mogelijk pakket van eisen. ‘Daarmee verhoog je de kans op een in de praktijk goed bruikbare toepassing.’

Tips vanuit St. Elisabeth

  • Kijk vanuit de behoefte van de afdeling.
  • Wees nieuwsgierig en leergierig: bekijk de behoefte van alle kanten.
  • Vertaal die behoefte samen in een oplossing.
  • Betrek het managementteam.
  • Leg contact met andere organisaties, netwerken, kennisinstellingen.
  • Doe iets niet zomaar weg zonder er nog eens met open blik naar te kijken: misschien kun je het op een andere manier of plaats nuttig toepassen.
  • Koop niet te snel nieuwe techniek maar kijk ook wat je nog hebt.
  • Stel jezelf bij nieuwe techniek kritisch de vraag of ze werkelijk biedt wat je nodig hebt.

Podcast: innoveren door focus en daadkracht

In deze podcast (van Anders Werken in de Zorg) vertelt Angelique Suijkerbuijk hoe zorginstelling St. Elisabeth door focus en daadkracht snel kan innoveren. Waar de informatie over zorgtechnologie eerder versplinterd door de organisatie was te vinden, bevindt deze zich nu op één plek. Waardigheid en trots hielp St. Elisabeth bij deze veranderingen.


Klik hier om naar haar verhaal te luisteren op Spotify

Meer weten

Deel deze pagina via: