Naar hoofdinhoud Naar footer

De basis op orde of de basis beter benutten? Begin bij het begin met technologie!

Digitale zorg is een groot thema binnen het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) dat minister Helder vorig jaar introduceerde. Meer digitaal, meer thuis, en meer eigen regie. Voor veel zorgorganisaties is digitale zorg implementeren echter nog niet zo eenvoudig. Zij hebben er baat bij om eerst de basis op orde te hebben, en die basis beter te benutten. We leggen het verschil uit.

Basis op orde

Hoe vaak hoor je wel niet dat implementatie van digitale zorg strandt in de implementatiefase? Om echt stappen te maken met digitale zorg, of om überhaupt stappen te maken richting toekomstbestendige zorg, moet een zorgorganisatie eerst haar bedrijfsvoering op orde hebben. De basis op orde, noemen we dat. Denk aan de visie van de organisatie, en aan de technische infrastructuur  zoals centrale ICT-systemen en netwerken. Denk ook aan je vastgoed (wat is de staat van je gebouw), en de mensen die er werken. Het op orde hebben van deze zaken vraagt al heel wat van een organisatie. Wanneer deze aspecten goed op orde zijn, kan er verder gebouwd worden aan de technologiebasis van de organisatie.

Basis beter benutten

Naast de basis op orde hebben, hebben zorgorganisaties er ook baat bij de systemen die ze al hebben zo goed mogelijk te benutten. Denk aan het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD), of en het Verpleeg Oproep Systeem (VOS). Bij het optimaal benutten van deze centrale systemen wordt het primaire zorgproces maximaal ondersteund door de technologie – dat is de basis beter benutten!

Alles uit je ECD halen

Bij het ECD gaat het er bijvoorbeeld om dat deze optimaal benut wordt voor digitale verslaglegging. En dat het de zorgprofessional ondersteunt in het klinisch redeneren en een bron van juiste informatie is. En dat je alle inzichten uit de verzamelde data weet te halen (bijvoorbeeld de data die je uit het Omaha System haalt). Dit betreft naast inzicht in de gezondheid van de cliënt ook inzicht in de geboden zorg en te verlenen zorg.

Zorgmedewerkers maximaal ondersteunen

Ook bij het VOS is het belangrijk dat alles goed benut wordt. Het optimaal inrichten van het VOS en de hieraan gekoppelde zorgalarmering en sensoren kan een grote rol spelen in het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het verminderen van de werkdruk van zorgmedewerkers, bijvoorbeeld in de nachtzorg. Met data en informatie van telefonie, zorgalarmering-systemen en de gekoppelde sensoren kunnen zorgmedewerkers inzichten verkrijgen in  zorgbehoeftes en passende, persoonsgerichte interventies toepassen. Zo kunnen het aantal onnodige oproepen en alarmeringen voorkomen worden en kan de zorgmedewerker maximaal ondersteund worden bij het verlenen van de juiste zorg.

Waardigheid en trots voor de toekomst

Binnen het thema technologie van het programma Waardigheid en trots voor de toekomst staan ‘De basis op orde’ en ‘De basis beter benutten’ de komende tijd centraal. Nu al vind je in het kennisdossier zorgtechnologie informatie die zorgorganisaties helpt om bestaande technologie goed in te zetten. De komende tijd zullen we daar vanuit het programma nieuwe kennis en tools aan toevoegen, en inzetten op uitwisseling van ervaringen en maatwerkondersteuning. Zorgorganisaties worden op deze manier geholpen om hun basis op orde te krijgen en bestaande technologie beter te benutten.

Bekijk webinar terug: Beter benutten van de centrale systemen in jouw zorgorganisatie

In dit webinar stonden we stil bij de centrale systemen die een zorgorganisatie gebruikt, en hoe zij die beter kan benutten. Specifiek ging het over het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) en het Verpleeg Oproep System (VOS). Twee veelgebruikte basissystemen die vaak onderbenut zijn!

YouTube video thumbnail

Meer weten

Deel deze pagina via: