Naar hoofdinhoud Naar footer

Bij ‘Wij zijn Zuiderschans’ wonen vrijwilligers tussen ouderen met zorgvraag

Op Woonzorglocatie ‘Wij zijn Zuiderschans’ wonen acht vrijwilligers – buurtverbinders genaamd-  tussen de bewoners en zetten zich voor hen in. ‘De verbinders zijn de oren en ogen van de locatie, ze weten wat er speelt en wie er graag ’s ochtends het nieuws bespreekt met een kop koffie, ‘ zegt wijkmanager Eric van Hulst. Wij zijn Zuiderschans is een samenwerkingsproject van zorgaanbieder Van Neynsel, woningcorporatie Zayaz en sociale onderneming Butterfly effect in Den Bosch. De vrijwilligers vormen samen met betaalde medewerkers (mét en zonder zorgachtergrond) een hecht team dat klaarstaat voor de bewoners. Het project is benoemd tot ‘koploper’ vanwege de innovatieve en toekomstbewuste manier van organiseren.

Woonzorglocatie Wij zijn Zuiderschans bestaat uit 127 appartementen waar plek is voor mensen met en mensen zonder zorgvraag. In totaal zijn er:

  • 44 studio’s voor bewoners met dementie
  • 75 woningen voor 65-plussers
  • 8 woningen voor Butterfly buurtverbinders

Op deze manier ontstaat er woonruimte voor bewoners en wordt tegelijkertijd de werkdruk voor de zorgprofessionals verlaagd.

Vrijwilligers ondersteund door zorgmedewerkers

De acht Butterfly buurtverbinders in Wij zijn Zuiderschans zijn bewoners die zich meerdere dagdelen per week als vrijwilliger inzetten voor andere bewoners. Zij organiseren workshops, wandelingen en andere activiteiten waarbij het erom draait om bewoners te verbinden vanuit hun eigen interesses en talenten.

De communitycoach en zorgmedewerkers van Van Neynsel ondersteunen de buurtverbinders bij hun vrijwilligerswerk. Verschillende bewoners hebben op deze manier meer onderlinge contacten en verrijken elkaars leven. De extra aandacht die de kwetsbare bewoners ontvangen, ontlast de zorgprofessionals. Bovendien ervaren de zorgmedewerkers meer werkplezier, waardoor het verzuim en verloop omlaag zijn gegaan.

Maatschappelijke kosten- en batenanalyse

Op basis van hun eigen maatschappelijke kosten- en batenanalyse (PDF) verwacht Van Neynsel voor elke Euro die zij investeren een rendement van €2,64.

Selectie en coaching vrijwilligers essentieel

Wij zijn Zuiderschans is de eerste locatie waar de betrokken partijen het concept op volledige schaal toepassen. Voorafgaand hieraan vond in Rosmalen succesvolle proef op kleinere schaal plaats. Drie vrijwilligers woonden hier op een locatie voor mensen met een verstandelijke beperking.

In Rosmalen leerden de partijen dat het belangrijk is te werken met een verandertheorie (Theory of Change) en een kosten-batenanalyse om de beoogde doelen en behaalde resultaten duidelijk te maken. Een van de leerpunten was dat de werving, selectie en coaching van verbinders een essentiële stap zijn. De partijen die betrokken zijn bij Wij zijn Zuiderschans overleggen nog steeds regelmatig om het concept verder te verbeteren.

Koplopers innovatieve arbeidsmarktoplossingen

Sinds 16 maart 2023 mag Wij zijn Zuiderschans zichzelf Koploper noemen. Het Actie Leer Netwerk en Ministerie van VWS kennen deze titel toe aan concrete initiatieven die op een vernieuwende manier bijdragen aan de verbetering van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Bekijk ook andere voorbeelden van koplopers met innovatieve arbeidsmarktoplossingen.

Kennisdossier informele zorg

De vraag naar zorg zal de komende jaren nog steeds verder toenemen. Tegelijk zal het aanbod van zorgprofessionals op de arbeidsmarkt hierbij achterblijven. Dat betekent dat de rol van informele zorgverleners steeds belangrijker zal zijn. Deze niet-beroepskrachten zijn mantelzorgers, het sociale netwerk van familie en vrienden en vrijwilligers.

Zij hebben unieke (andersoortige) kennis en ervaring en bieden zorg, ondersteuning, tijd en aandacht aan de bewoners. Van beroepskrachten vraagt samenwerken met niet-beroepskrachten een andere rol. In het kennisdossier informele zorg bundelen we tools en praktijkvoorbeelden rondom het gelijkwaardig samenwerken tussen beroepskrachten en informele zorgverleners.

Lees meer:

Deel deze pagina via: