Naar hoofdinhoud Naar footer

Verhalen als krachtig middel voor leren en verbeteren

Verhalen inzetten als kwaliteitsinstrument binnen je organisatie, hoe doe je dat? Tijdens het Congres Waardigheid en trots voor de toekomst op 1 juli bieden we de sessie ‘Verhalend leren en verbeteren: van wens naar werkelijkheid’ aan. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over hoe ze binnen hun eigen organisatie verhalen kunnen inzetten voor kwaliteitsverbetering. Onderzoeker Josanne Huijg van de Leyden Academy on Vitality and Ageing: ‘Verhalen bieden context.’

Wat leer ik tijdens ‘Verhalend leren en verbeteren’?

‘Deelnemers krijgen inzicht in de waarde van verhalend werken: hoe gebruik je verhalen voor kwaliteitsverbetering? En welke methoden zijn er? Vervolgens gaan ze aan de slag met een praktische tool die inzicht geeft in welke methoden het best passen bij de eigen organisatie.’

Voor wie is de sessie bedoeld?

‘Vooral voor mensen die beleidsmatig met kwaliteit bezig zijn: kwaliteitsmedewerkers, beleidsmedewerkers, managers, bestuurders… Omdat we deelnemers de methoden laten vertalen naar hun eigen werksituatie, is het fijn als deelnemers zich met één of twee collega’s inschrijven. Dan kunnen zij samen nadenken over de mogelijkheden voor het gebruik van verhalen binnen hun eigen organisatie. Of ze sparren hierover met een collega uit een andere organisatie.’

Wat maakt verhalende methoden tot een waardevol kwaliteitsinstrument?

‘Er zijn zóveel waardevolle aspecten aan het delen van verhalen! Ik noem er enkele:

 • Verhalen bieden contextuele informatie: het gaat niet over of iets is gebeurd, maar hoe.
 • Het delen van verhalen maakt medewerkers bewust van hun eigen handelen, zodat ze ervan kunnen leren, samen of individueel.
 • Verhalen delen binnen de driehoek cliënten, formele en informele zorg biedt inzicht in de verschillende perspectieven en draagt bij aan een zorgvuldige afstemming over goede zorg.
 • Verhalen geven inzicht in de kwaliteit van zorg en geven kleur aan cijfers.

Misschien gaat een cliënt niet graag naar bed en is dat elke avond een opgave voor de zorgmedewerkers. Het is dan interessant te horen hoe het die ene collega wél op een liefdevolle, persoonsgerichte manier lukt. Wat is haar verhaal? Door het delen van ervaringen leer je van elkaar. En als organisatie kun je met zulke voorbeelden het zorgkantoor of de Inspectie laten zien dat je verhalen gebruikt om te leren en ontwikkelen.’

Geef eens een voorbeeld van de inzet van een verhaal

‘Laat ik voortborduren op bovenstaand voorbeeld. Het verhaal van de zorgprofessional is: ze heeft gesproken met de dochter van mevrouw. ‘Mijn moeder ging vroeger thuis steevast als laatste naar bed. Dan deed ze de lampen uit, de deur op slot en ging tenslotte zelf slapen.’ De medewerker liet mevrouw sindsdien zelf de lampen uit doen en gaf haar het gevoel dat zij de deuren afsloot. Zo voelde mevrouw zich rustig en was het voor de medewerker prettiger werken.’

Kun je verhalen benutten om de zorg toekomstbestendig te maken?

‘Jazeker! Verhalen zijn onmisbaar voor een mensgerichte, toekomstbestendige ouderenzorg. We moeten met elkaar afstemmen wat kwaliteit is. En goede, passende zorg. Als iemand een bepaalde interventie niet meer wil, moet je dat weten.’

Wat zal een deelnemer aan de sessie niet meer vergeten?

‘Ik denk dat mensen onder de indruk zullen zijn van de kracht van verhalen. Daarnaast zal hen de leuke interactie met de eigen collega of iemand van een andere organisatie bijblijven.’

Volg sessies over Werken aan kwaliteit op het congres Waardigheid en trots voor de toekomst in Den Haag op 1 juli

Het thema Werken aan kwaliteit komt ruimschoots aan bod op ons congres Waardigheid en trots voor de toekomst. Bijvoorbeeld in deze sessies: 

 • Taakherschikking en 24/7 verpleegkundige ondersteuning. Sessie 1.6 (ronde 1)
 • Minder administratieve lasten, meer tijd voor zorg: Regelarm rapporteren, het kan! Sessie 1.10 (ronde 1)
 • Spraakgestuurd rapporteren, ervaringen uit de praktijk. Sessie 1.13 (ronde 1)
 • Proactieve zorgplanning van wijkverpleging tot in het verpleeghuis. Sessie 1.14 (ronde 1)
 • Dilemma's? Zo ga je er beter mee om! Sessie 1.15 (ronde 1) en Sessie 2.16 (ronde 2)
 • Met oog voor elkaars verschillen prettiger samenwerken: een win-win situatie. Sessie 1.16 (ronde 1)
 • Open deuren? Aangenaam leven! Sessie 1.17 (ronde 1)
 • Langdurende zorg thuis: Hoe regel je medische inzet? Sessie 2.4 (ronde 2)
 • Reablement: wat ga jij morgen meer, minder en niet meer doen? Sessie 2.7 (ronde 2)
 • Wat kan datagedreven werken opleveren? Met een case over zorgalarmering. Sessie 2.13 (ronde 2)
 • Verhalend leren en verbeteren, van wens naar werkelijkheid. Sessie 2.14 (ronde 2)
 • Methodisch werken rondom de bewoner: Zo pak je dat aan! Sessie 2.15 (ronde 2)
 • Zelfevaluatie palliatieve zorg: een kijkje in de spiegel. Sessie 2.17 (ronde 2)
 • Infectiepreventie: hoe betrek je informele zorg? Sessie 3.13 (ronde 3)
 • Door de ogen van de inspecteur: toezicht op veilige en persoonsgerichte zorg. Sessie 3.14 (ronde 3)
 • Betere palliatieve zorg voor mensen met dementie. Sessie 3.15 (ronde 3)
 • Aan de slag met zelfmanagement in de langdurende zorg 3.16 (ronde 3)

Naast sessies over Werken aan kwaliteit, kun je ook deelnemen aan sessies over onze andere thema's:  

 • Arbeidsmarkt: samen anders werken  
 • Langdurende zorg thuis
 • Technologie en Digitale zorg  
 • Samenwerken met informele zorg

Een volledig overzicht van de sessies vind je op onze congrespagina. 

Meld je aan voor het congres Waardigheid en trots voor de toekomst op 1 juli in het World Forum te Den Haag.

Wat kan iemand de volgende dag al in de praktijk brengen?

‘Op basis van onze praktische tool kunnen deelnemers hun collega’s enthousiasmeren. Bij ons maken ze een beginnetje, nu gaat het erom dat in de eigen organisatie in de praktijk te brengen. Tijdens de sessie geeft zorgorganisatie Amsta een inkijkje hoe dat proces bij hen gegaan is.’

Heb je een tip voor mensen die zich gaan inschrijven?

‘Denk alvast na of en zo ja hoe je nu al verhalen benut in je organisatie. Deel verhalen onderling: wat vind jij goede zorg, bijvoorbeeld? Als je dat gaat doen, zul je merken dat er aan kwaliteit veel verschillende aspecten zitten.'

Lees meer

Deel deze pagina via: