Naar hoofdinhoud Naar footer

Webinar ‘Strategische personeelsplanning als middel voor continuïteit’

Samen invulling geven aan een strategische personeelsplanning die past bij de organisatie is een intensief traject. Karen Achterberg, coach bij Waardigheid en trots, begeleide al meerdere organisaties hierin. In de webinar ‘Strategische personeelsplanning als middel voor continuïteit’ vertelt zij, ondersteund door een aantal praktijkvoorbeelden, hoe zo’n traject eruit ziet. Je kan de hele webinar in vijf delen terugkijken.

1. Aanpak strategische personeelsplanning (09:42)

Uit onderzoek onder cliënten, medewerkers en organisaties blijkt dat een strategische personeelsplanning drie perspectieven heeft:

  • Cliëntperspectief
  • Medewerkersperspectief
  • Organisatieperspectief

Het is belangrijk dat deze drie in balans zijn. Karen legt uit hoe je deze balans aanbrengt en geeft een aantal praktijkvoorbeelden.

YouTube video thumbnail

2. Huidige en beoogde ontwikkeling van de cliëntzorg (02:11)

Medewerkers snappen heel goed dat de situatie niet meer zo is als vroeger. Ze weten dat er niet genoeg mensen zijn, maar door hen mee te nemen in de beslissingen krijg je draagvlak voor veranderingen. Om zicht te krijgen op de huidige situatie en de beoogde ontwikkelingen, zijn dus niet alleen de droge cijfers van belang. Maar ga ook met elkaar in gesprek.

YouTube video thumbnail

3. Personeelsbestand in relatie tot de wijze van zorgverlening (05:10)

Dan kijken we naar de personele bezetting en hoe die zich verhoudt tot de taken die er liggen. Welke collega’s hebben we en hoeveel leerlingen zijn op de afdeling? Wat zien we gebeuren en herkennen we ons in die cijfers? Maar ook: hoe gaan we elkaar om, spreken we elkaar aan, is er genoeg samenwerking tussen afdelingen en disciplines? Je ziet dat als mensen met elkaar in gesprek gaan er mogelijkheden worden gevonden om de zorgzwaarte aan te pakken. Samen is toch sterker.

Ook kijken we in deze stap naar de werkprocessen. Zijn er veel grote contracten en alleen maar kleine diensten? Dan wordt het moeilijk om op alle momenten van de dag een goede bezetting te hebben. Ook hier blijkt uit een praktijkvoorbeeld dat meepraten over een oplossing zorgt voor goede ideeën en draagvlak.

YouTube video thumbnail

Handreiking: Strategische personeelsplanning als middel voor continuïteit

De balans tussen de drie componenten van strategische personeelsplanning zie je ook terug in de Handreiking: Strategische personeelsplanning als middel voor continuïteit. Ook het belang van meepraten door medewerkers over de strategie komt hier aan bod.

De handreiking bevat een animatievideo met een uitleg over wat strategische personeelsplanning is en een praatplaat met 8 tips om succesvol aan de slag te gaan met de verschillende elementen.

Wil je meer weten over Strategische personeelsplanning? Bekijk het kennisdossier Strategische personeelsplanning met daarin verschillende praktijkvoorbeelden en tools rondom strategische personeelsplanning gebundeld.

4. Invullen van een basisdienstenpatroon (03:22)

Vanuit de gesprekken kan je basisdienstenpatroon maken: een belangrijke stap in het proces. Mensen hebben er een gevoel bij doordat er al oplossingen zijn besproken voor de problemen die zij tegenkomen.

Voor optimalisatie in de toekomst zijn vaak nog extra mensen nodig. Maar ook goede afspraken over samenwerking tussen verschillende teams leidt tot goede resultaten. Karen haalt in dit filmpje een voorbeeld aan van een kleinschalige organisatie die door ‘buurtschappen’ te maken niet alleen zorgde voor meer continuïteit in de dienstverlening, maar ook voor tevreden medewerkers die vaker met ‘hun eigen’ cliënten contact hadden.

YouTube video thumbnail

5. Beleid vertalen naar team- en personeelsinrichting (03:28)

Beleid maken is één ding, maar je moet het ook nog vertalen naar een planning die in de praktijk werkt. Je kan voor het hele jaar een goede planning maken, maar als je er geen rekening mee houdt dat het wat rustiger is in januari en dat je vanaf juni te maken krijgt met veel mensen die verlof opnemen, gaat het alsnog niet passen.

De veranderbereidheid van de organisatie is hierbij belangrijk en dus is het opnieuw belangrijk hier met elkaar over te praten.

YouTube video thumbnail

Lees meer:

Deel deze pagina via: