Naar hoofdinhoud Naar footer

Methodisch werken: ‘Iedereen profiteert als een organisatie op alle lagen een lerende organisatie is’

Methodisch werken is de basis als het gaat om het leveren van goede zorg. Wanneer een zorgorganisatie níet methodisch werkt, heeft bovendien iedereen daar last van. Waar je ook zit in jouw organisatie, zonder methodisch werken mis je essentiële informatie en de nodige verbinding om een lerende organisatie te worden. Hoe kun je het methodisch werken vanuit goed leiderschap vormgeven, faciliteren en zelf ook in de praktijk brengen? Jeroen Havers, coach bij Waardigheid en trots op locatie, deelt wat hij ziet in zorgorganisaties en hoe een meer methodische werkwijze oplossingen kan bieden.

Van bewoner en naasten, tot medewerkers, management en staf; iedereen heeft baat bij een zorgorganisatie die methodisch werkt. Helaas zie je veel te vaak dat methodisch werken wordt gezien als iets van het management ten behoeve van kwaliteitsverbetering. Of als iets voor het primaire proces rondom de bewoner en het werken met zorgleefplannen. Dat klopt niet. Iedereen profiteert als een organisatie op alle lagen een lerende organisatie is. 

Methodisch werken organiseert samenwerking tussen lagen in de organisatie

Verbinden op alle lagen blijkt echter voor veel organisaties een grote uitdaging. Dan hoor je teksten als:

  • ‘Ik heb als bestuurder signalen nodig om te weten wat er speelt, maar die komen niet door.’
  • ‘We hebben als werkvloer eenduidig beleid nodig, we werken allemaal anders.’
  • ‘We missen de verbinding met beleid en staf.’
  • ‘Als we iets nodig hebben in het primaire proces, dan stellen we een vraag maar horen vaak niks terug.’

Allemaal symptomen van een organisaties die niet methodisch werken. Want wanneer een organisatie wel methodisch zou werken, zijn de cirkels van de PDCA-cyclus op drie lagen rondgemaakt en verbonden. Plan, Do, Check, Act, en dat op drie lagen. Samenwerking op alle drie de niveaus is nodig om echt resultaat te kunnen boeken, en dus om goede zorg te kunnen leveren.

Methodisch werken in dit thema

Bij het onderwerp methodisch werken wordt het werken volgens de PDCA-cyclus uitgelegd met bovenstaande infographic en een animatievideo. Daarnaast bevat de Inspiratiebox methodisch werken meer dan 50 voorbeelden van organisaties die op verschillende lagen in de organisatie stappen hebben gemaakt met methodisch werken.

Goed leiderschap en methodisch werken

Daar komt goed leiderschap bij kijken, dat benadrukt dat methodisch werken echt iedereen aangaat, ook het bestuur en management! Dat laatste is essentieel, want bestuur en management faciliteren methodisch werken niet alleen, maar zijn er ook onderdeel van. Methodisch werken helpt leidinggevenden bovendien om zich te wortelen in de omgeving en om niet ergens te blijven zweven in een idealenwolk.

Menselijk contact blijft in dit alles van groot belang. Niet zozeer via e-mails, Slack of een Zoom-meeting, maar juist door zichtbaar te zijn, formeel en informeel.

De tip voor leidinggevenden is om geregeld door de locatie te lopen. Maak een praatje met verschillende medewerkers, of eet eens mee met de lunch in de bedrijfskantine. Horen, zien en voelen is bij het rondmaken van de PDCA essentieel.

Reflecteren: hoe methodisch werken jullie?

Organisaties doen er goed om aan om zichzelf zo nu en dan eens goed in de spiegel aan te kijken. Met de reflectietool, ontwikkeld door Waardigheid en trots op locatie, kun je met een vertegenwoordiging uit je organisatie – van verzorger tot manager – reflecteren op hoe methodisch jullie werken. Want alleen door samen het gesprek aan te gaan ontstaat er verbinding tussen alle lagen van de organisatie.

Meer weten

Deel deze pagina via: