Naar hoofdinhoud Naar footer

Inzicht in methodisch werken bevordert welzijn in Herbergier Emmen

Gepubliceerd op: 26-06-2024

Voor Herbergier Emmen is richten op welzijn heel belangrijk. En als je dat welzijn echt wilt borgen dan heb je daar een plan voor nodig. ‘Je kunt ook besluiten zo min mogelijk op papier te zetten, maar dan maak je het voor jezelf niet inzichtelijk’, zegt ondernemer Rianne. ‘Want hoe weet je dan waarom je de dingen doet zoals je ze doet?’

Methodisch werken rondom de bewoners

Ondernemer Rianne en zorgprofessional Miranda van Herbergier Emmen volgden in 2023 en 2024 de training ‘Methodisch werken rondom de bewoners’. Een training van twee dagen en een online gesprek. Vilans geeft deze training in opdracht van De Drie Notenboomen. Dit is een franchiseorganisatie die kleinschalige woonvoorzieningen ontwikkelt voor verschillende doelgroepen met een zorgvraag, zoals Herbergiers voor mensen met dementie en Thomashuizen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Rianne vertelt over hun vertrekpunt. ‘Sinds een jaar probeerden we het methodisch werken meer inzichtelijk te maken. Ik paste de PDCA-cyclus toe voor bewoners: vanaf de komst van een nieuwe bewoner tot aan diens overlijden. Bij evaluaties stellen we steeds dezelfde vragen aan de bewoner of een wettelijk vertegenwoordiger en rapporteren deze.’ Om erachter te komen wie behalve zijzelf bepaalde zaken kon uitvoeren, besloot Rianne de training van De Drie Notenboomen (DDN) te volgen en zij vroeg Miranda mee. Wat zowel Rianne als Miranda enthousiast maakte, was dat ze de training samen konden volgen. ‘Een ondernemer kijkt gewoon anders dan een verpleegkundige of verzorgende’, licht Rianne toe, ‘en dat maakt het boeiender.’

Methodisch werken

Rianne vervolgt: ‘De opdracht bij de start van de training was om voor onszelf inzichtelijk te maken: hoe werken we nou precies methodisch, hoe lopen de verschillende cycli? Van daaruit bedachten we welke rol verpleegkundigen kunnen krijgen en welke taken ze kunnen oppakken in het proces.’ ‘Samen kwamen we op de halfjaarlijkse evaluatiegesprekken met bewoners en wettelijk vertegenwoordigers’, vult Miranda aan, ‘en we besloten dat zorgondernemers en verpleegkundigen deze afwisselend zouden houden. Inclusief de uitwerking van deze gesprekken en de dossiervorming.’

‘Als je welzijn echt wilt borgen dan heb je wel wat meer nodig dan een A4’tje per bewoner.’

Rianne, ondernemer Herbergier Emmen

Verschillende invalshoeken zijn verrijking voor iedereen

Rianne voert nu het ene half jaar het gesprek met de bewoner en het andere half jaar doet een verpleegkundige dat. Dat levert voor Rianne ten eerste enorm veel tijdswinst op. ‘Natuurlijk is het in het begin meer werk, door het inzichtelijk maken en overdragen van wat je eigenlijk altijd doet rondom een evaluatiegesprek en hoe je dat precies in het bewonersdossier zet. Maar daarna geeft het mij veel ruimte.’

Door de afwisseling zijn deze gesprekken verschillend van dynamiek en dat is echt een verrijking. ‘Als ondernemer bekijk ik meer het grote plaatje’, legt Rianne uit. ‘In het gesprek met een verpleegkundige komen juist de dagelijkse dingen aan bod, die zij vanuit hun expertise beter kunnen bespreken.’

Rianne heeft door de nieuwe werkwijze eens goed op een rijtje gezet wat ze eigenlijk als ondernemer allemaal doet. En daarmee kwam het besef dat het team veel zaken ook kan doen. ‘Lang niet alles hoeft via ons als ondernemers te lopen. Het is ook prima als het team zelf zaken op een goede manier oppakt.’

‘Je moet vertrouwen hebben dat je team meer aankan dan wij geneigd zijn aan ze over te laten.’

Rianne, ondernemer Herbergier Emmen

Door vastleggen steeds verder komen

Rianne geeft graag mee dat zij door de veranderingen in hun werkwijze een verdiepingsslag hebben gemaakt in belevingsgerichte zorg. ‘Dat betekent dat je de bewoner echt goed kent en daarop inspeelt’, legt ze uit. ‘Door zo te werken maken we inzichtelijk waarom je dingen doet. Ik wil dat nog meer waarborgen, waardoor het team er steeds kundiger in wordt.’ Dossiervorming en het werken met een plan is bij Herbergier Emmen een speerpunt. ‘Ik vind het heel belangrijk om te richten op welzijn’, benadrukt Rianne. ‘En als je dat welzijn echt wilt borgen dan heb je daar een plan voor nodig. Dat is wel wat meer dan een A4’tje per bewoner. Want stel dat je niks op papier zet, hoe weet je dan waarom je de dingen doet zoals je ze doet? En hoe ga je dan de verdieping in met elkaar? Dan ben je gewoon een gezellig huis, terwijl er zoveel meer uit gehaald kan worden, juist in een Herbergier.’

Korte lijnen

Voor Miranda heeft de nieuwe manier van werken opgeleverd dat ze meer inzicht heeft gekregen in de dossieropbouw. ‘Ik vind het fijn om mee te kijken in de dossiers’, vertelt ze. ‘Informatie of vragen in het dossier neem ik zelf mee in de gesprekken met de bewoner en familie. Daarmee maken we nu wel hele mooie korte lijnen. Daarnaast hoort het voeren van deze gesprekken zeker bij mijn expertise als verpleegkundige.’

‘Het effect voor de familie’, vertelt Miranda verder, ‘is dat zij in het ene gesprek input krijgen vanuit de dagelijkse zorg en in het andere vanuit het management. Dat versterkt elkaar en komt echt ten goede aan het contact met de bewoner en de familie.’

Team meer betrokken

Rianne noemt nog een voordeel. ‘Als een verpleegkundige in gesprek is geweest met een bewoner, worden nieuwe afspraken beter gedragen door het team.’ Zo merkt Rianne dat het team meer zelf in gang zet, waardoor zij daar minder naar hoeft te vragen. Miranda beaamt dit: ‘Ik ben alerter op de uitvoer van dingen die ik zelf in het dossier heb geschreven.’

Behalve deze voordelen ziet Rianne ook een paar nadelen. ‘Omdat de evaluatiegesprekken nu echt elk half jaar plaatsvinden, wat voorheen niet altijd gebeurde, zijn er voor het team veel meer verslagen om te lezen en te onthouden. Een ander effect is dat sommige persoonlijk begeleiders zich misschien wat benadeeld voelen omdat zij zich ook wel willen ontwikkelen rondom dossiervorming.’

‘Ik ervaar meer ruimte’, zegt Miranda, ‘omdat we van meer inhoudelijke zaken iets mogen vinden en over mee kunnen denken. Toch heb ik nog wel de neiging om mijn beslissing even bij Rianne te checken. Dat is een zoektocht, naar beide kanten. Het heeft ook te maken met elkaar kennen en vertrouwen hebben in elkaar.’

Tips voor ondernemers en teams

Rianne’s tips voor andere ondernemers

  1. De weg wijzen in plaats van zelf doen. Leg een vraag uit het team terug: wat denk je er zelf van? Hoe zou jij het willen? Wat zijn jouw gedachten hierover? Blijf alert op het op weg helpen van medewerkers.
  2. Gebruik een plan en houd een dossier bij om inzichtelijk te maken hoe je werkt. Dan zie je waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Ga van daaruit de verdieping in met elkaar.
  3. Investeer in een digitaal bewonersdossier dat je ondersteunt in de manier waarop je wilt werken. Je stuurt er heel gemakkelijk berichten naar elkaar. Iedereen met toegang werkt er in het dossier.

Miranda’s tips voor teams

  1. Neem de tijd om een proces als dit in gang te zetten.
  2. Sommige handelingen of dingen moeten zich eerst voordoen voordat je met elkaar kunt bepalen hoe je er mee omgaat.
  3. De taakverdeling is niet zwart-wit. Altijd speelt de vraag wie wanneer wat oppakt. Neem daar de ruimte voor en blijf vragen aan elkaar stellen, zodat je er met elkaar van leert.

Meer lezen

Deel deze pagina via: