Naar hoofdinhoud Naar footer

Aanwijzing IGJ zet aan tot betere zorg en beter werkklimaat bij Henriëlla Zorg

De IGJ gaf Henriëlla Zorg in Den Haag een dikke onvoldoende voor de zorg op de locatie Thomsonplein. Een ingrijpend kwaliteitstraject met ondersteuning van Waardigheid en trots op locatie bracht de omslag. Zorgmanager Ken Joel Brito deelt de geleerde lessen.

In een herenhuis aan het Thomsonplein wonen 8 cliënten. Ze worden verzorgd en begeleid door een team van 14 medewerkers. De locatie is onderdeel van Henriëlla Zorg. Elders in Den Haag heeft deze organisatie een locatie voor mensen met een GGZ-achtergrond en ze heeft thuiswonende cliënten vanuit de Wlz en de Wmo.

De IGJ constateerde veel tekortkomingen in de zorg voor de bewoners en gaf een aanwijzing. De directie van Henriëlla Zorg vroeg zorgmanager Ken Joel Brito orde op zaken te stellen. ‘Er was inderdaad veel mis’, kijkt hij terug. ‘Een van de knelpunten was de diversiteit van cliënten. Mensen met dementie, maar ook mensen met psychiatrische klachten. Vanuit commercieel oogpunt was het belangrijk om alle plaatsen bezet te hebben, maar vanuit de zorg gezien was dat niet goed.’

Kennistekort

De bewoners, legt hij uit, vroegen een verschillende benadering. De medewerkers hadden niet voldoende kennis om de cliënten met psychiatrische klachten goed te benaderen. Daarnaast hadden ze weinig structuur. ‘We deden vanuit de beste bedoelingen wat ons goed leek’, zegt zorgcoördinator Sonja Ramautar. ‘Maar we voelden dat we voortdurend tekortschoten. Medewerkers raakten gefrustreerd en de sfeer in huis was slecht.’

'We deden vanuit de beste bedoelingen wat ons goed leek, maar we voelden dat we voortdurend tekortschoten.'

Sonja Ramautar, zorgcoördinator Henriëlla Zorg

Van weerstand naar leerstand

Twee coaches van Waardigheid en trots op locatie voerden een-op-eengesprekken en teamgesprekken met medewerkers. ‘In het begin was daar wel wat weerstand tegen’, zegt Ramautar. ‘Maar al snel merkten we hoe belangrijk het is om in een veilige omgeving alles te kunnen zeggen. Naar elkaar luisteren en weten dat je gehoord wordt. Dat versterkte de wil om samen iets goeds neer te zetten. De onderlinge bejegening is ook veel beter geworden.’

Focus op dementie

Brito ging aan de slag met een verbeterplan. Een van de acties was het opstellen van inclusiecriteria; het huis zou zich voortaan uitsluitend richten op mensen met dementie. Het verbetertraject kreeg dan ook als titel: ‘Terug naar de basis’. De medewerkers zijn opgeleid om met deze doelgroep om te gaan. Daarnaast krijgen ze extra cursussen en trainingen aangeboden om mensen met dementie beter te kunnen bedienen.

Overplaatsen

Voor de korte termijn volgden enkele medewerkers een training ‘omgaan met bipolariteit’. Dat was nodig om twee cliënten met psychische klachten beter te kunnen begeleiden. Tegelijk werd in nauw overleg met de familie van deze cliënten een traject in gang gezet om hen over te plaatsen naar een andere locatie waar ze beter begeleid worden. Dat is inmiddels afgerond. De bewoners hebben een plek gevonden bij Parnassia.

PDCA-cyclus

Onderdeel van het verbetertraject was het invoeren van de PDCA-cyclus (plan, do, check, act). ‘Vanuit de visie en strategie hebben we een jaarplan opgesteld’, legt Brito uit. ‘Alles wat we doen krijgt een logische volgorde: vanuit overleg of audits komt informatie naar boven. Dat is input voor beleid en dat wordt vervolgens vertaald naar de werkvloer. Maandelijks zijn er rapportages om te kijken of we nog op koers zitten.’

Opnieuw inwerken

Alle medewerkers kregen een training om volgens de PDCA-cyclus te werken. ‘We zijn als het ware allemaal opnieuw ingewerkt’, zegt Ramautar. ‘Het was best lastig om om te schakelen, maar nu hebben we wel veel meer structuur in onze manier van werken. De PDCA-cyclus geeft ons kaders waarbinnen we weten wat we moeten doen. In plaats van ad-hoc dingen aan te pakken, weten we nu wanneer we wat moeten doen en waarom.’

‘De PDCA-cyclus geeft kaders. We weten we nu wanneer we wat moeten doen en waarom.’

Sonja Ramautar, zorgcoördinator Henriëlla Zorg

Zaken beter op orde

De PDCA-cyclus geeft medewerkers een planning voor een langere periode. ‘Daardoor sla je geen zaken meer over en doe je wat gedaan moet worden.’ Als voorbeeld noemt ze de contacten met de huisartsen. ‘Iedere bewoner heeft zijn eigen huisarts. Ik heb nu veel beter op orde wanneer ik met welke huisarts contact heb en wanneer het tijd is voor een multidisciplinair overleg. Alles gebeurt veel systematischer. Dat geeft houvast en rust.’

Ruimte voor creativiteit

De medewerkers hebben het veel beter naar hun zin onder de nieuwe manier van werken, aldus Brito. ‘Een van onze kernwaarden is “creativiteit”. Dat houdt onder meer in dat medewerkers ruimte krijgen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij onze bewoners. Hoe leefden zij vroeger? Wat zijn hun wensen? We praten met bewoners en hun familie om daar een goed beeld van te krijgen.’

Uitstapje

‘Als ze met een goed idee komen, krijgen medewerkers de kans om het uit te voeren. Ze hebben de vrijheid om dingen te organiseren, zoals een uitstapje voor de bewoners. Betrek een collega erbij, regel vervoer en doe maar. Sommige medewerkers hebben een pinpas om uitgaven te doen, bijvoorbeeld voor boodschappen. Vroeger was er één pinpas en moest je voor iedere uitgave toestemming vragen.’

Gerichte trainingen

Bewoners voelen zich ook beter thuis aan het Thomsonplein. ‘Het scheelt veel dat we nu alleen cliënten met dementie hebben’, zegt Ramautar. ‘Onze visie en de trainingen sluiten daarop aan. De sfeer is meer ontspannen en bewoners zijn meer tevreden. Ze voelen zich thuis. Door het verbetertraject hebben we het huis teruggegeven aan de bewoners.’

Brok in de keel

In juni 2021 kreeg Henriëlla Zorg opnieuw bezoek van de IGJ. Een tijdje daarna kwam de beoordeling: op alle punten ‘voldoet’ of ‘voldoet grotendeels’. ‘Toen ik het inspectierapport las, kreeg ik een brok in mijn keel’, vertelt Brito. ‘We hadden er met zijn allen keihard aan gewerkt om de kwaliteit op peil te krijgen. De teamcoaches hebben ons geweldig geholpen. Er zijn nog wel wat aandachtspuntjes, maar we hebben een geweldige slag gemaakt.’

Kijkje in de keuken

De zorgmanager heeft een paar tips voor organisatie die net als Henriëlla Zorg voor een grote uitdaging staan. ‘Zorg voor focus en weet waar je naartoe wil. Begin bij de bewoners. Hoe mensen het ervaren, is de spiegel van hoe je zorg verleent. Leg altijd uit aan de medewerkers waarom je dingen doet en betrek hen vanaf het begin. Samen moet je de verandering dragen. Verder nodig ik collega’s graag uit om hier een keer te komen kijken. Ik leid ze graag rond. We zijn trots op ons huis.’

Meer weten

Deel deze pagina via: