Naar hoofdinhoud Naar footer

De bekostiging van technologie en het belang van samenwerken

Gepubliceerd op: 03-03-2021

Bij Zorggroep Solis was de aanschaf van drie SARA-zorgrobots aanleiding om een businesscase op te stellen. ‘Daarmee brengen we in beeld wat deze robots voor voordelen opleveren voor onze cliënten en medewerkers.’ Dat zei Laura Steman van Zorggroep Solis tijdens de webinar van Waardigheid en trots over de bekostiging van technologie. Ruim honderd medewerkers van zorgorganisaties verspreid over het land, schakelden in om mee te luisteren en mee te praten over dit onderwerp.

Zorgtechnologie, businesscases, kwaliteitsgelden: voor veel zorgmedewerkers is dit geen dagelijkse kost. ‘Ook voor ons niet. Maar we zijn ons er nu wel in aan het verdiepen. Want de zorg verandert snel en zorgtechnologie speelt daar een rol bij,’ aldus voormalig kwaliteitsadviseur Siham Sbai van Egala Zorg.

Bekijk de online bijeenkomst terug

YouTube video thumbnail

Businesscase in de zorg

Het instrument bij uitstek om na te gaan of je als organisatie baat hebt bij de aanschaf van vormen van zorgtechnologie is de businesscase. Johan van der Leeuw, senior-adviseur bij Vilans, ging tijdens de webinar op dit fenomeen in. Bij een businesscase denk je misschien eerder aan een commercieel bedrijf dan aan de zorg. Maar ook in zorg is zoiets ontzettend nuttig. Een businesscase is een haalbaarheidsonderzoek. In dat onderzoek staan de goed onderbouwde afwegingen over kosten, opbrengsten en risico’s van een project.

Johan: ‘Bij het invoeren van bijvoorbeeld nieuwe zorgtechnologie is een businesscase een middel waarmee de raad van bestuur knopen door kan hakken.’ Een van de deelnemers aan deze webinar vulde aan dat in veel organisaties niet alleen de raad van bestuur aan de hand van een businesscase beslist over nieuwe zorgtechnologie: ‘Ook de cliëntenraad en het personeel gebruiken de businesscase bij het meebesluiten over nieuwe projecten.’

Handig kompas

Los hiervan is een businesscase ook een handig kompas waarmee je kunt bepalen of de betreffende zorgtechnologie in jouw organisatie blijvend kan worden ingevoerd of dat het maar beter is om het na een tijdje bij een eenmalige proef te laten.

De businesscase is vooral een document met handige weetjes. Johan: ‘Bijvoorbeeld hoe lang de looptijd van de exploitatie is van de in te voeren technologie. En wie nu precies de doelgroep is. Of wat alle kosten zijn. Maar ook wat bijkomende kosten zijn zoals de helpdesk, scholing en het vrijmaken van de belangrijkste gebruikers.’

Niet ten koste van de warme zorg

Siham Sbai, voormalig kwaliteitsadviseur bij Egala Zorg, onderstreepte dat je echt niet meteen alles op een rij hoeft te hebben om de eerste stap te zetten. Siham: ‘Wij hebben niet de middelen en bijpassende ambitie om koploper te zijn, maar zijn graag early adopters. We doen graag aan pilots en aan alle processen die bij de invoering van zorgtechnologie nodig zijn. De zorg is aan het veranderen. Wij zijn samen met andere partijen uit de regio via pilots aan het onderzoeken wat  technologie bijdraagt aan de zorg die onze bewoners nodig hebben. We hebben nog geen uitgewerkte visie op technologie, maar vinden wel dat zorgtechnologie faciliterend moet zijn. Het mag niet de warme zorg over gaan nemen.’

Steeds behendiger in

Bij Zorggroep Solis is er al flink wat ervaring opgedaan met zorgtechnologie. Laura Steman is hier regionaal projectleider technologie. Ze zegt: ‘We zijn er in 2017 mee begonnen en worden er steeds behendiger in. Van belang is dat je een visie op technologie ontwikkelt. Dat je dus weet waar je je wel en waar je je niet op gaat richten. Dat is nodig, want er is zóveel op de markt.’

Bij Zorggroep Solis zijn onder meer de kwaliteitsgelden van het zorgkantoor ingezet. ‘Dat we een visie en een kwaliteitsplan hadden en rekening houden met het toetsingskader e-health van de IGJ maakt de gesprekken met het zorgkantoor een stuk makkelijker.’

Zachte waarden

Is ook alles in de businesscase als onderlegger in harde euro’s uit te drukken? Nee dus. Dat weten ze ook bij Solis. Laura: ‘Wij zijn begonnen met welzijnstechnologie. Denk aan de braintrainer en de belevenistafel. Die meerwaarde is moeilijk in geld uit te drukken. Maar ook het onder woorden brengen van het verbeterde welzijn en welbevinden kan onderdeel van een businesscase zijn.’

Iets complexer nog wordt het met maatschappelijke businesscases. De digitale sleuteloplossingen die een kastje aan de deur vervangen, zijn hier een mooi voorbeeld van. Laura: ‘Zo’n oplossing maakt het risico dat een kwetsbaar iemand aan de deur wordt opgelicht kleiner.’

Maar hoe druk je dat verwachte voordeel uit in cijfers? Laura: ‘Maak dit soort zachte waarden zichtbaar, verwoordt ze. Dat helpt je om met de gemeente en de corporatie in gesprek te gaan, opdat zij meedoen in – bijvoorbeeld – zo’n sleutelproject dat de veiligheid van kwetsbare bewoners vergroot.’

Deel successen én mislukkingen

En steeds geldt: een visie op technologie, een kwaliteitsplan en een businesscase hoef je als zorgorganisatie niet helemaal in je eentje te maken. Shiham: ‘We trekken veel met andere organisaties op en zoeken samen naar zorgtechnologie die van meerwaarde is bij andere organisaties.’ Laura van Zorggroep Solis: ‘Ik zit in de zorgvernieuwers app-groep samen met 160 anderen. Zó nuttig. Dat kan ik iedereen aanraden.’ Siham: ‘Successen en briljante mislukkingen: deel ze en leer van elkaar.’

6 tips voor de financiering van technologie

  • Begin met visie op technologie
  • Maak aansluitend een businesscase.
  • Bundel krachten in de regio. Maak samen een visie op technologie en experimenteer samen.
  • Doe mee met pilots. Vaak kan dat gratis.
  • Werk bij zorgtechnologie samen met het zorgkantoor.
  • Maak gebruik van donaties. Kleine dingen kunnen wellicht ook door de familie worden gefinancierd.

Meer weten

Deel deze pagina via: