Lesstof training kwaliteitsverpleegkundigen voor coaches

Dit lesmateriaal voor de training kwaliteitsverpleegkundigen is bedoeld voor coaches van Waardigheid en trots op locatie. Zij ondersteunen kwaliteitsverpleegkundigen tijdens het volgen van de training. Voor het afronden van deze training zijn 19 accreditatiepunten te verdienen.

Inhoud training kwaliteitsverpleegkundigen

Meer info over training kwaliteitsverpleegkundigen

 • Wil jij een groep kwaliteitsverpleegkundigen coachen tijdens hun training? Overleg dan eerst met jouw tranchemanager (TM) of dit past binnen het plan van aanpak. Na akkoord van de TM’er meld je je aan via het aanmeldformulier voor de training kwaliteitsverpleegkundigen. Heb je inhoudelijke vragen over de training? Neem dan contact op met Marieke Stork via m.stork@vilans.nl.
 • Deze training is bestemd voor beginnende kwaliteitsverpleegkundigen.
 • Tijdsinvestering: vijf dagdelen voor training en ongeveer drie tot vier dagdelen voor de opdrachten die deels uit te voeren zijn tijdens het dagelijks werk.
 • De deelnemende zorgorganisatie kiest één organisator of begeleider, bij voorkeur een kwaliteitsfunctionaris, beleidsmedewerker of opleider of primair proces-coach die het hele traject begeleidt en praktische zaken organiseert.
 • De training gaat dieper in op: kennis, coachingsvaardigheden en rolinvulling of positionering.
 • Het trainingspakket heeft een afwisselende inhoud: theorie, opdrachten, huiswerk, samen uitwerken, bespreken met een coach van Waardigheid en trots op locatie.
 • Voor de totale training is de Q-coach met videobellen tien uur beschikbaar voor bijv. het bespreken van de huiswerkopdrachten en evaluaties.

Introductie

Les één: Wat zijn de (wettelijke) kaders?

In deze training komen de (wettelijke) kaders aan bod. Een kwaliteitsverpleegkundige moet weten vanuit welk kader de organisatie en dus ook de kwaliteitsverpleegkundige handelt. We starten met de theorie. Daarna zijn er twee groepsopdrachten. De volgende thema’s komen aan bod:

 • Hoe wordt de zorg gefinancierd?
 • Aan welke wet- en regelgeving moet worden voldaan?
 • Wat houdt het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg in?
 • Welke veld- en beroepsnormen zijn van toepassing?

Theorie en praktijk les één

Les twee: Coachingsvaardigheden

Deze les gaat over coachingsvaardigheden. Het is heel wat anders om een goede verpleegkundige te zijn dan een goede kwaliteitsverpleegkundige. Een verpleegkundige die goed is in haar vak is niet per se een goede kwaliteitsverpleegkundige. Je hebt namelijk extra vaardigheden nodig want je gaat je team coachen bij het op orde brengen en houden van de kwaliteit van zorg. In deze training geven we een eerste aanzet daartoe.

Theorie en praktijk les twee

 • Bekijk de video met tips over het omgaan met weerstand met coach Henry Mostert:

Les drie: Klinisch redeneren of methodisch handelen en onvrijwillige zorg

In het digitale college wordt in twaalf video’s uitgelegd wat klinisch redeneren of methodisch handelen is. Er is per subthema één video, maar het is wel belangrijk dat de deelnemers alle video’s bekijken. Het tweede thema is onvrijwillige zorg en de Wet zorg en dwang (Wzd) die op 1 januari 2020 is ingevoerd. We behandelen naast de landelijke richtlijnen, ook de afspraken rondom onvrijwillige zorg van de locaties van de kwaliteitsverpleegkundigen. De kwaliteitsverpleegkundigen gaan vooral zelfstandig aan het werk. Zij behoren de landelijke richtlijnen te kennen en in staat te zijn om de juiste en meest actuele informatie op te zoeken en toe te passen in de praktijk.

Theorie en praktijk les drie

Digitaal college klinisch redeneren

 1. Bekijk de eerste video over klinisch redeneren – introductie
 2. Bekijk de tweede video over klinisch redeneren – denk- en redeneerproces
 3. Bekijk de derde video over klinisch redeneren – besluitvormingsproces
 4. Bekijk de vierde video over klinisch redeneren – signaleren en monitoren
 5. Bekijk de vijfde video over klinisch redeneren – verpleegkundig proces
 6. Bekijk de zesde video over klinisch redeneren – cliënt en context
 7. Bekijk de zevende video over klinisch redeneren – anamnese
 8. Bekijk de achtste video over klinisch redeneren – aandachtsgebieden cliënt
 9. Bekijk de negende video over klinisch redeneren – interventies
 10. Bekijk de tiende video over klinisch redeneren – resultaat zorgverlening
 11. Bekijk de elfde video over klinisch redeneren – bekwame zorgverleners
 12. Bekijk de twaalfde video over klinisch redeneren – evalueren

Opdracht Wzd

Les vier: Rolinvulling en positionering

De rolinvulling en positionering van kwaliteitsverpleegkundigen is nog niet in alle organisaties helder. Het is niet alleen belangrijk dat er een functiebeschrijving is vanuit de organisatie, maar ook dat een kwaliteitsverpleegkundige zelf bedenkt hoe diegene deze functie wil invullen. Wat vindt deze persoon belangrijk? Wat is volgens diegene een goede kwaliteitsverpleegkundige? Waar heeft het team behoefte aan en hoe kan een kwaliteitsverpleegkundige daar het beste op inspelen? Daarnaast is het belangrijk om de functiebeschrijving en de praktische uitvoering te bespreken met managers en andere betrokkenen. De coach ondersteunt de kwaliteitsverpleegkundigen bij het schrijven van hun eigen verhaal en bij het opzetten van een overleg met managers.

Theorie en praktijk les vier

Les vijf: Medicatieveiligheid of hygiëne

Deze training gaat over medicatieveiligheid en hygiëne. De kwaliteitsverpleegkundigen maken allen een keuze uit deze twee thema’s. De landelijke richtlijnen komen aan bod en een opdracht om deze richtlijnen te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Theorie en praktijk les vijf

Tips ter afsluiting training kwaliteitsverpleegkundigen

 1. Blijf op de hoogte.
 2. Kijk kritisch naar jezelf.
 3. Doe aan intervisie.
 4. Gluur bij de buren.
 5. Houd afstand en wees nabij.
 6. Geef het goede voorbeeld.
 7. Laat je niet meeslepen door de waan van de dag.

Meer weten