Naar hoofdinhoud Naar footer

Training functie kwaliteitsverpleegkundige: wat moet ik weten?

Gepubliceerd op: 22-09-2020

Dit lesmateriaal voor de training kwaliteitsverpleegkundigen is ontwikkeld binnen het programma Waardigheid en trots op locatie. De ondersteuning vanuit dit programma is afgerond, de inhoud van de training blijft nog wel beschikbaar voor zorgorganisaties. Het lesmateriaal is bestemd voor beginnende kwaliteitsverpleegkundigen en biedt via theorie en praktijkopdrachten kennis, coachingsvaardigheden en handvaten voor de rolinvulling of positionering van de kwaliteitsverpleegkundige.

Introductie

YouTube video thumbnail

Les één: Wat zijn de (wettelijke) kaders?

In deze training komen de (wettelijke) kaders aan bod. Een kwaliteitsverpleegkundige moet weten vanuit welk kader de organisatie en dus ook de kwaliteitsverpleegkundige handelt. We starten met de theorie. De volgende thema’s komen aan bod:

 • Hoe wordt de zorg gefinancierd?
 • Aan welke wet- en regelgeving moet worden voldaan?
 • Wat houdt het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg in?
 • Welke veld- en beroepsnormen zijn van toepassing?

Theorie en praktijk les één

Bekijk de volgende lessen als download onderaan deze pagina:

 • Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
 • Veld en beroepsnormen
 • Wet en regelgeving
 • Opdracht wet- en regelgeving

Les twee: Coachingsvaardigheden

Deze les gaat over coachingsvaardigheden. Het is heel wat anders om een goede verpleegkundige te zijn dan een goede kwaliteitsverpleegkundige. Een verpleegkundige die goed is in zijn of haar vak is niet per se een goede kwaliteitsverpleegkundige. Je hebt namelijk extra vaardigheden nodig want je gaat je team coachen bij het op orde brengen en houden van de kwaliteit van zorg. In deze training geven we een eerste aanzet daartoe.

Theorie en praktijk les twee

 • We gebruiken het model Gedragsverandering van Expeditie Onderstroom (pdf), bekijk deze onderaan de pagina. Bekijk de video met uitleg:
YouTube video thumbnail
 • Bekijk de video met tips over het omgaan met weerstand met coach Henry Mostert:
YouTube video thumbnail

Bekijk onderaan deze pagina de volgende documenten:

 • Presentatie Model gedragsverandering
 • Opdracht coachingsvaardigheden
 • Evaluatie opdracht coachingsvaardigheden
 • Tips over omgaan met weerstand

Les drie: Klinisch redeneren of methodisch handelen en onvrijwillige zorg

In het digitale college wordt in twaalf video’s uitgelegd wat klinisch redeneren of methodisch handelen is. Er is per subthema één video, maar het is wel belangrijk dat alle video’s bekeken worden. Het tweede thema is onvrijwillige zorg en de Wet zorg en dwang (Wzd) die op 1 januari 2020 is ingevoerd. We behandelen naast de landelijke richtlijnen, ook de afspraken rondom onvrijwillige zorg van de locaties van de kwaliteitsverpleegkundigen. De kwaliteitsverpleegkundigen gaan vooral zelfstandig aan het werk. Zij behoren de landelijke richtlijnen te kennen en in staat te zijn om de juiste en meest actuele informatie op te zoeken en toe te passen in de praktijk.

Theorie en praktijk les drie

Digitaal college klinisch redeneren

 1. Bekijk de eerste video over klinisch redeneren – introductie
 2. Bekijk de tweede video over klinisch redeneren – denk- en redeneerproces
 3. Bekijk de derde video over klinisch redeneren – besluitvormingsproces
 4. Bekijk de vierde video over klinisch redeneren – signaleren en monitoren
 5. Bekijk de vijfde video over klinisch redeneren – verpleegkundig proces
 6. Bekijk de zesde video over klinisch redeneren – cliënt en context
 7. Bekijk de zevende video over klinisch redeneren – anamnese
 8. Bekijk de achtste video over klinisch redeneren – aandachtsgebieden cliënt
 9. Bekijk de negende video over klinisch redeneren – interventies
 10. Bekijk de tiende video over klinisch redeneren – resultaat zorgverlening
 11. Bekijk de elfde video over klinisch redeneren – bekwame zorgverleners
 12. Bekijk de twaalfde video over klinisch redeneren – evalueren

Opdracht Wzd

 • Bekijk opdracht les drie over Wzd (pdf) onderaan deze pagina

Les vier: Rolinvulling en positionering

De rolinvulling en positionering van kwaliteitsverpleegkundigen is nog niet in alle organisaties helder. Het is niet alleen belangrijk dat er een functiebeschrijving is vanuit de organisatie, maar ook dat een kwaliteitsverpleegkundige zelf bedenkt hoe diegene deze functie wil invullen. Wat vindt deze persoon belangrijk? Wat is volgens diegene een goede kwaliteitsverpleegkundige? Waar heeft het team behoefte aan en hoe kan een kwaliteitsverpleegkundige daar het beste op inspelen? Daarnaast is het belangrijk om de functiebeschrijving en de praktische uitvoering te bespreken met managers en andere betrokkenen.

Theorie en praktijk les vier

Bekijk en download de volgende lessen onderaan de pagina: 

Les vijf: Medicatieveiligheid of hygiëne

Deze training gaat over medicatieveiligheid en hygiëne. De kwaliteitsverpleegkundigen maken allen een keuze uit deze twee thema’s. De landelijke richtlijnen komen aan bod en een opdracht om deze richtlijnen te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Theorie en praktijk les vijf

Bekijk en download de volgende lessen onderaan de pagina: 

 • Theorie hygiëne en infectiepreventie
 • Theorie medicatieveiligheid
 • Tips verdere ontwikkeling

Tips ter afsluiting training kwaliteitsverpleegkundigen

YouTube video thumbnail
 1. Blijf op de hoogte.
 2. Kijk kritisch naar jezelf.
 3. Doe aan intervisie.
 4. Gluur bij de buren.
 5. Houd afstand en wees nabij.
 6. Geef het goede voorbeeld.
 7. Laat je niet meeslepen door de waan van de dag.

Meer weten

 • Wil je meer weten over de training? Neem dan contact op via info@waardigheidentrots.nl.
 • Heb je interesse om kennis te delen met andere kwaliteitsverpleegkundigen en te leren van elkaar? Je kunt kosteloos deelnemen aan 1 van de 12 lerende netwerken. Door de landelijke dekking zit er zeker een netwerk bij jou in de buurt. Lees meer op de pagina over kwaliteitsverpleegkundigen.

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Training