Wegwijzer langdurende zorg thuis

De verschillende mogelijkheden waarmee mensen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) zorg thuis kunnen ontvangen zijn nog volop in ontwikkeling. Hoe verhouden leveringsvormen als volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) en persoonsgebonden budget (pgb) zich tot elkaar binnen de Wlz? En hoe verhouden zij zich ten opzichte van de intramurale zorg in het verpleeghuis (Wlz) en van de wijkverpleging die vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt gefinancierd? Met deze wegwijzer voor langdurende zorg thuis geven we inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen de leveringsvormen rondom zaken als toegang tot de zorg, woonsituatie, wie levert de zorg, welzijn, toezicht en medische verantwoordelijkheid.

Download Wegwijzer langdurende zorg thuis

Leveringsvormen en woonsituatie bij langdurende zorg thuis

In deel 1 van de wegwijzer laten we zien vanuit welke wet, welk type zorg geleverd wordt, of wonen en zorg daarbij gescheiden zijn en wat de woonsituatie is.

Wegwijzer langdurige zorg thuis deel 1

Wlz-zorg thuis: toegang, zorgverleners en welzijn

In deel 2 van de wegwijzer vergelijken we de toegang tot de zorg, wie de zorg levert en hoe welzijn ingestoken wordt.

Wegwijzer langdurige zorg thuis deel 2

Toezicht, aanrijtijden en medische verantwoordelijkheid

In deel 3 van de wegwijzer is per leveringsvorm van langdurende zorg aangegeven hoe het toezicht ingericht is en hoie het zit met zaken als aanrijtijden en medische verantwoordelijkheid.

Wegwijzer langdurige zorg thuis deel 3

Samenwerking rondom de organisatie van langdurende zorg thuis

Wegwijzer langdurige zorg thuis deel 4

Overzicht diensten en eigen bijdrage

Tot slot is er aan de wegwijzer een overzicht toegevoegd met daarin inzichtelijk gemaakt welke diensten inbegrepen zijn bij de verschillende leveringsvormen van langdurende zorg thuis en welke eigen bijdragen er gelden.

Wegwijzer langdurige zorg thuis deel 5

Kennisdossier Langer thuis

Het aanbieden van verpleegzorg thuis is niet iets dat je er als zorgorganisatie even bij doet. Het is een heel andere manier van organiseren dan je als zorgorganisatie gewend bent en is niet te vergelijken met thuiszorg of verpleeghuiszorg. Bovendien is er geen blauwdruk beschikbaar die je kunt overnemen. Hoe organiseer je Wlz-zorg thuis? In het kennisdossier Langer thuis bieden we inspiratie en tools rondom het aanbieden van Wlz-zorg thuis.

Meer weten

Geplaatst op: 3 juli 2023
Laatst gewijzigd op: 17 juli 2023