Teamcheck op zelf gekozen kwaliteitsthema

Een teamcheck is een gestructureerd hulpmiddel om snel te achterhalen welke mening elk teamlid heeft over een specifiek onderwerp zoals bijvoorbeeld methodisch werken, medicatieveiligheid en hygiëne- en infectiepreventie. Aan de hand van een lijst met stellingen, in te vullen door zoveel mogelijk teamleden,  ontstaat een beeld over hoe het ‘team’ vindt dat het met het betreffende onderwerp gaat. De uitkomsten worden besproken in het teamoverleg en geven richting aan verbetering.

Inspiratiebox methodisch werken

Dit voorbeeld is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en in verschillende processen doorgevoerd hebben. Alle voorbeelden zijn beschreven volgens het onderstaande format.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken dienen wel op maat gemaakt te worden voor de eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons, waar wil ik antwoord op hebben?

Gestructureerd hulpmiddel

Waarom?

De methode Teamchecks inspirereert als

 • je snel wilt achterhalen welke mening elk teamlid heeft over het betreffende onderwerp;
 • je bevestiging wilt van wat al goed gaat. Tevens geeft het inzicht in de onderwerpen die verbeterd moeten/kunnen worden.

Lijst met stellingen

Wat?

 • De methode Teamchecks bestaat uit een uitleg van de methode plus twee voorbeeld-excels van een teamcheck
 • Een teamcheck is een lijst met stellingen. Deze stellingen gaan over een zelf gekozen, specifiek, onderwerp (bijvoorbeeld over: methodisch werken, medicatieveiligheid en hygiëne- en infectiepreventie). Ook minder zorggerelateerde onderwerpen kunnen worden gekozen zoals: samenwerking, teamontwikkeling en teamzelfstandigheid.
 • Deze lijst met stellingen wordt ingevuld door zoveel mogelijk teamleden, waardoor een gemeenschappelijk – subjectief – beeld ontstaat hoe het ‘team’ vindt dat het met het betreffende onderwerp gaat. Met behulp van een teamcheck weet je dus hoe je er als team voor staat!
 • Een teamcheck is een logisch onderdeel van het auditsysteem.

Welk niveau?

Dit proces gaat over het teamniveau: de gehele PDCA komt aan bod.

Hoe sta je er als team voor?

Wat levert het op?

 • Bevestiging van de status van een betreffend onderwerp. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn indien er vermoedens, indrukken en/of verschillende meningen zijn over de status van het onderwerp.
 • Zicht op verbetering na uitvoeren van verbeteracties verbonden aan de eerste teamcheck. Je herhaalt periodiek de teamscan.
 • Een subjectief beeld van de status van een betreffend onderwerp; het is het beeld van het team. Meestal heeft het team dit beeld niet expliciet getoetst aan objectieve maatstaven en/of criteria, zoals het Kwaliteitskader of protocollen en procedures. Is een dergelijk toets wel nodig dat is het te verkiezen een externe audit autonoom of in combinatie met een teamcheck in te zetten.

Door wie te gebruiken?

 • Zorgmedewerkers
 • Leidinggevenden
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Management en beleid

Teamcheck: wie, wat, hoe, wanneer

Hoe te gebruiken?

 • Hoe voer je een teamcheck uit?
  • Elk teamlid vult binnen een afgesproken tijdbestek de teamcheck – bij voorkeur digitaal – in. De uitkomsten worden getotaliseerd en uitgedrukt in een aantal en in een percentage ja/nee antwoorden.
  • De uitkomsten worden besproken in een teamoverleg. Omdat bij de stellingen slechts twee antwoorden mogelijk zijn (ja/nee) is het gewenst om in de bespreking ruimte te geven voor het aanbrengen van nuances.
  • De thema’s die voor verbeteringen in aanmerking komen worden geïnventariseerd en geprioriteerd. Dit onderdeel wordt afgesloten door concrete afspraken te merken in termen van: wat, wie, hoe, wanneer.
 • Pas de de excels eerst zelf aan aan eigen afspraken. In de excel van methodisch werken dossier is ook een extra tabblad die scores gemiddelden automatisch verwerkt.

Download

De materialen van de methode Teamchecks zijn ontwikkeld door Waardigheid en trots op locatie bij de King Arthur Groep.

Meer weten

Geplaatst op: 22 april 2021
Laatst gewijzigd op: 29 juli 2021