Naar hoofdinhoud Naar footer

Scenariotool voor praktijkroutes: onderwijs verandert mee met de zorg

Gepubliceerd op: 14-09-2023

De zorg verandert en het onderwijs verandert mee. Deze verandering zie je terug in de verschuiving van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ en de opkomst van een continue leercultuur op de werkvloer. Praktijkroutes zijn een antwoord op de snel veranderende beroepspraktijk van zorgprofessionals. Binnen praktijkroutes vindt het onderwijs deels of helemaal plaats in de praktijk. Hierbij is nauwe samenwerking tussen onderwijs en het werkveld cruciaal. Onderzoekers ontwikkelden een scenariotool die betrokkenen bij praktijkroutes meer grip biedt op het ontwikkelen van nieuwe en optimaliseren van bestaande praktijkroutes. Ben je betrokken bij praktijkgestuurd onderwijs, vanuit de zorg of vanuit het onderwijs? En wil je in gesprek over de ontwikkeling van praktijkroutes? De scenariotool helpt.

De omgeving waarin ontwikkelaars van praktijkroutes werken, kent veel onzekerheden. Die hebben te maken met het grote aantal ontwikkelingen in de zorgsector, op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. Betrokkenen bij diverse praktijkroutes hadden behoefte aan een instrument dat stuurkracht biedt bij de (door)ontwikkeling van praktijkroutes.

De ontwikkeling van de tool

Aan de ontwikkeling van de scenariotool ging onderzoek vooraf. In ‘Zorg voor de toekomst’ identificeerden de onderzoekers de belangrijkste factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van praktijkroutes.

De expertise- en kenniscentra ECBO, Lectoraat Responsief beroepsonderwijs (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en Vilans voerden dit onderzoek uit bij en in samenwerking met vier mbo-instellingen: Firda (voorheen ROC Friese Poort), Graafschap College, Nova College, en ROC Nijmegen.

Het onderzoek vond plaats van 2018 tot 2023 en werd mogelijk gemaakt met subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Aan de slag met de praktijkroutes

De scenariotool bestaat uit een visuele praatplaat met vier scenario’s, hulpkaarten en een handleiding. De tool werkt als een soort gespreksleidraad en biedt een gestructureerde aanpak bij gesprekken over de ontwikkeling en verbetering van praktijkroutes. Inzet van de tool brengt, soms impliciete, opvattingen van betrokkenen naar boven. Samen werk je aan het vormen een gedeelde visie, en wordt helder wat nodig is om de gezamenlijke ambitie te bereiken. Download de tool onderaan deze pagina.

Heb je vragen of opmerkingen over (het gebruik van) de scenariotool? Neem dan contact op Karel Kans, projectleider van ‘Zorg voor de toekomst’ via info@ecbo.nl.

Meer lezen

Downloads

Deel deze pagina via: