Praatplaat: Samenwerken met de eerste contactpersoon van een bewoner

De eerste contactpersoon van een bewoner wordt soms wel geacht om ‘het schaap met de 5 poten’ te zijn. Aan de hand van een ‘blaatplaat’ laten we die 5 poten zien. Hoe richt je de samenwerking in volgens de vereisten uit het kwaliteitskader? Hoe maak je wederzijdse verwachtingen helder? Hoe ga je om met lastige situaties in de familiesfeer? Hoe kun je naast de eerste contactpersoon anderen betrekken? En hoe krijg je zicht op de behoeften van de mantelzorger?

Praatplaat: Samenwerken met de eerste contactpersoon

In onderstaande ‘blaatplaat’ zie je het schaap met de 5 poten. Bij elke poot hebben we een vraag en bijbehorende tool weergegeven. Zo helpt deze blaatplaat om de samenwerking op een goede manier vorm te geven.

Tekening door: Saartje Sondeijker

Kennisproduct Het schaap met 5 poten

In januari 2023 verwachten wij het kennisproduct dat hoort bij deze blaatplaat te lanceren waarin wij uitgebreid ingaan op de 5 poten van het schaap. Hieronder alvast een tipje van de sluiter met een aantal tools.

5 elementen samenwerken met de eerste contactpersoon

#1. Het kwaliteitskader

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staan in Hoofdstuk 1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning criteria opgenomen waar het gaat om het betrekken van familie en naasten bij het opstellen van het zorgleefplan. Eén van de vier hoofdpunten van dit hoofdstuk is dan ook ‘Samen beslissen’: In overleg met bewoner en haar naasten worden afspraken gemaakt over zorg, behandeling en ondersteuning die vastgelegd worden in het zorgleefplan. In Hoofdstuk 2 Wonen en welzijn staan een aantal criteria als het gaat om bredere familieparticipatie, zoals: ‘Zorgverleners geven naaste(n) en andere betrokkenen uit het sociale netwerk van de cliënt de ruimte om in de zorg en ondersteuning te participeren.’

#2. Wederzijdse verwachtingen

Het is belangrijk om verwachtingen over en weer helder te krijgen om misverstanden te voorkomen. Taken en verantwoordelijkheden dienen helder te zijn voor alle betrokkenen. De COUP-methode kan helpen om dit te organiseren (Contact leggen, Ondersteunen, Uitnodigen, Participeren).

#3. Lastige situaties in de familiesfeer

Soms is er een zwart schaap in de familie. Hoe ga je om met lastige situaties in de familiesfeer van een bewoner? In het werkboek ‘Goed in gesprek’ staan 20 eenvoudige, activerende oefeningen voor medewerkers van verpleeghuizen om luister- en gespreksvaardigheden te versterken. Je leert beter gebruik te maken van LSD: luisteren-samenvatten-doorvragen. Je leert vormen van non-verbale communicatie herkennen. Je leert feedback en complimenten geven. Je leert hoe je het gesprek met mantelzorgers aan kunt gaan. Je leert ook lastige gesprekken voeren.

#4. Breder kijken in het sociale netwerk

Familie en vrienden brengen de buitenwereld binnen en brengen leven in de brouwerij. Met bijvoorbeeld een tool als het ecogram kun je de omvang en de kwaliteit van het sociale netwerk van de bewoner in beeld krijgen. Het biedt in één oogopslag een overzicht van belangrijke sociale contacten uit verschillende leefgebieden en maakt op die manier (potentiële) hulpbronnen zichtbaar.

#5. Zicht op de behoeften van de mantelzorger

Hoe krijg je zicht op de verschillende rollen en de behoeften van de mantelzorgers? Met het SOFA-model sluit je aan op de rollen van de mantelzorger. De mantelzorger als partner in zorg (samenwerken), mantelzorgers als hulpvragers bij overbelasting (ondersteunen), de mantelzorger als persoonlijke relatie van de cliënt (faciliteren) en de mantelzorger als expert, die alles weet van de cliënt (afstemmen).

Meer weten

In de SPOT ON-week Informele zorg van 21 t/m 25 november bieden we webinars, tools en praktijkvoorbeelden rondom het thema ‘van zorgen voor naar samen met het netwerk zorgen dat’. Bekijk het programma!

Geplaatst op: 22 november 2022
Laatst gewijzigd op: 22 november 2022