Naar hoofdinhoud Naar footer

Implementatie van leren en verbeteren bij verpleeghuislocaties

Gepubliceerd op: 10-05-2022

De Kwaliteit Verbetercyclus (KVC) is ontwikkeld om (zorg)medewerkers in een verpleeghuisorganisatie te ondersteunen om in het dagelijks werk aan de slag te gaan met kwaliteitsverbetering door samen te leren en te reflecteren over de kwaliteit van zorg. Vanuit het programma Waardigheid en trots wordt de KVC bij verpleeghuisorganisaties geïmplementeerd. Bij zes van deze verpleeghuisorganisaties zijn de ervaringen hiermee in kaart gebracht. In de publicatie ‘Implementatie van het leren en verbeteren in acht stappen’ zijn de geleerde lessen vertaald naar een stappenplan voor het implementeren van leren en verbeteren in het verpleeghuis. In de publicatie ‘Implementatie van de Kwaliteit Verbetercyclus – Ervaringen van zes verpleeghuizen met continu leren en werken aan goede kwaliteit van zorg’ zijn de ervaringen van de individuele zorgorganisaties terug te lezen in zes factsheets met bijbehorende praktijkverhalen.

Publicatie: Implementatie leren en verbeteren in acht stappen

In de publicatie ‘Implementatie van het leren en verbeteren in acht stappen’ zijn de ervaringen van zes verpleeghuizen met de implementatie van de KVC vertaald naar een stappenplan voor het implementeren van leren en verbeteren in het verpleeghuis.

Centraal in deze publicatie staan de acht stappen gebaseerd op het veranderkundige model van Kotter:

 1. Creëer urgentiebesef
 2. Vorm een leidend team
 3. Ontwikkel een visie en plan van aanpak
 4. Communiceer doelen en activiteiten
 5. Creëer draagvlak
 6. Realiseer eerste successen
 7. Volhouden en ga door
 8. Borg resultaten en werkwijze

Per stap wordt beschreven waar je rekening mee moet houden als het gaat om het implementeren van het leren en verbeteren, wat bijdraagt aan succes en waar je tegenaan kunt lopen.

Geleerde lessen ontwikkeling lerende organisatie

Op basis van de ervaringen die de verpleeghuisorganisaties hebben opgedaan met de implementatie van de KVC hebben we tot slot 7 geleerde lessen geformuleerd voor de ontwikkeling van een lerende organisatie:

 1. Leren en verbeteren gaat om het systematisch doorlopen van de stappen inzicht, dialoog en verbetering
 2. Gebruik bestaande informatiebronnen voor het verkrijgen van inzicht en ga hierover met elkaar in dialoog.
 3. Zorg voor een goede verbinding en terugkoppeling.
 4. Benut het werken met de KVC voor de verantwoording.
 5. Zet in op goede begeleiding voor de teams.
 6. Het leidend team heeft een belangrijke, blijvende spilfunctie.
 7. Zorg voor duidelijke rollen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Lees de toelichting op deze geleerde lessen in de publicatie ‘Implementatie van het leren en verbeteren in acht stappen’ (zie downloads).

Publicatie: Implementatie Kwaliteit Verbetercyclus bij zes verpleeghuizen

In de publicatie ‘Implementatie van de Kwaliteit Verbetercyclus – Ervaringen van zes verpleeghuizen met continu leren en werken aan goede kwaliteit van zorg’ zijn de ervaringen van de individuele zorgorganisaties terug te lezen in zes factsheets met bijbehorende praktijkverhalen. De ervaringen van de zes verpleeghuizen laten zien wat belangrijke elementen zijn die bijdragen aan een succesvolle implementatie van leren en verbeteren in de organisatie.

 • Download de publicatie: Implementatie van de Kwaliteit Verbetercyclus – Ervaringen van zes verpleeghuizen met continu leren en werken aan goede kwaliteit van zorg (zie downloads)

De zes verpleeghuizen die in deze publicatie centraal staan, zijn:

Meer weten

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Stappenplan