Handreiking: Strategische personeelsplanning als middel voor continuïteit

Met elkaar tot een toekomstbestendige personeelsplanning komen, is geen taak of kunstje van HR. Het vraagt input en betrokkenheid van iedereen. De handreiking ‘Strategische personeelsplanning als middel voor continuïteit’ geeft inzicht in drie componenten die van belang zijn bij strategische personeelsplanning: formatie in balans, teams in balans en organisatie in balans. De handreiking ondersteunt het samen denken en praten over een strategische personeelsplanning en het bij elkaar brengen van alle perspectieven om tot creatieve oplossingen en mogelijkheden te komen, om gaten in de roosters in te vullen. In een animatievideo leggen we de werking en de samenhang van de drie componenten uit de handreiking nog eens kort en duidelijk uit. In een praatplaat zijn 8 tips uit de handreiking in beeld gebracht om de 3 componenten van strategische personeelsplanning succesvol samen te laten komen.

Een strategische personeelsplanning maak je samen

Veel organisaties maken gebruik van allerlei strategische personeelsplanningstools. Het is handig als je inzicht hebt in de capaciteitsplanning, in de functieniveaus van je teams en in het aantal uur dat je kunt inzetten, gebaseerd op de zorgzwaarte van de bewoners. Maar welke waarde hebben deze statische gegevens nou echt? De gegevens ‘op papier’ geven soms een ander beeld dan wat de medewerkers ervaren. Een team dat perfect lijkt ingericht met voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers, kan toch moeizaam draaien waardoor zware werkdruk ervaren wordt. En andersom kunnen teams die minder gekwalificeerde medewerkers hebben toch goed presteren en een fijne werkomgeving zijn.

Een strategische personeelsplanning is alleen zinvol en helpend als de gegevens de werkelijkheid van de praktijk laten zien, zodat je daarover met elkaar het gesprek kunt aangaan. Dat kan resulteren in betrokken medewerkers en stabiliteit in teams; de basis voor continuïteit van zorg.

Animatievideo

Bekijk onderstaande animatievideo voor een korte uitleg en samenvatting van de handreiking strategische personeelsplanning.

Handreiking strategische personeelsplanning

De handreiking ‘Strategische personeelsplanning als middel voor continuïteit’ geeft inzicht in drie componenten die van belang zijn bij strategische personeelsplanning:

  1. Formatie in balans. Dit gaat over het beschikbare budget voor fte’s (de bezetting in relatie tot het aantal cliënten en hun zorgzwaarte), de benodigde fte en de aanwezige fte.
  2. Teams in balans. Denk hierbij aan de mate van inzetbaarheid, zoals leeftijdsopbouw, ziekteverzuim, kwaliteiten van de medewerkers (opleidingsachtergrond, ervaring), ontwikkeling, werkplezier, samenwerking, et cetera.
  3. Organisatie in balans. De inbedding in de organisatie kan helpend of frustrerend zijn voor invulling van een goede strategische personeelsplanning. Denk bijvoorbeeld aan visie, leiderschap, beleid, maar ook aan ICT-systemen, organisatie-inrichting en werkomstandigheden.

Daarnaast worden tips en praktijkverhalen gedeeld om deze drie componenten succesvol samen te laten komen. De handreiking is het resultaat van gedeelde ervaringen in interviews, reflectiesessies en kennisbijeenkomsten met diverse betrokkenen uit de ondersteuningstrajecten van Waardigheid en trots op locatie.

Download handreiking Strategische personeelsplanning

Webinar Strategische personeelsplanning

Wil je een uitleg bij deze handreiking en tips om hiermee in jouw organisatie aan de slag te gaan? Schrijf je nog snel in voor het webinar ‘Strategische personeelsplanning als middel voor continuïteit’ op donderdag 26 januari van 16.00 – 17.00 uur. Waardigheid en trots-coach Karen Achterberg heeft verschillende ondersteuningstrajecten van Waardigheid en trots op locatie begeleid rond het thema personeelssamenstelling. Zij vertelt over deze trajecten en geeft tips. Deelname is kosteloos.

Praatplaat strategische personeelsplanning

In de handreiking zijn 8 tips opgenomen om succesvol aan de slag te gaan met de elementen van strategische personeelsplanning. De tips zijn weergegeven op onderstaande praatplaat. In de handreiking vind je een toelichting bij elke van de tips.

Praatplaat Strategische personeelsplanning

Kennisdossier strategische personeelsplanning

Wil je meer weten over Strategische personeelsplanning? Bekijk het kennisdossier Strategische personeelsplanning met daarin verschillende praktijkvoorbeelden en tools rondom strategische personeelsplanning gebundeld.

Geplaatst op: 24 januari 2023
Laatst gewijzigd op: 24 januari 2023