Videocommunicatie via de Smart Glass

Foto: Rob Oostwegel

Het aanbod en gebruik van technologische toepassingen in de langdurige zorg neemt enorm toe. Om zorgaanbieders beter inzicht te bieden in bestaande technologieën, gekoppeld aan de ervaringen van collega-zorgorganisaties, zijn ruim 150 technologische toepassingen geïnventariseerd. Technologische toepassing #35 is de Smart Glass van Pieter van Foreest. Bekijk het actuele overzicht van technologische toepassingen en ga zelf aan de slag met een van de onderwerpen.

Wat doet de Smart Glass en voor wie is het bedoeld?

De Smart Glass maakt videocommunicatie via een bril mogelijk. De bril laat zien wat de brildrager ziet. Zo kan een deskundige collega op afstand meekijken en advies of hulp bieden. Na een pilot met 3 brillen, schalen we nu op naar 32 brillen.

Waarom gebruiken jullie deze zorgtechnologie?

We gebruiken de Smart Glass voor:

  • Wondzorg: een wondzorgverpleegkundige kijkt mee
  • Gedrag: een psycholoog kijkt mee
  • Het raadplegen van collega’s van de technische dienst (pilot)
  • Consult op afstand door de dienstdoende arts (pilot)
  • Welzijn: bijvoorbeeld via naasten op afstand deelnemen aan een familie-evenement (pilot)

Wat zijn de voordelen voor bewoner en medewerker?

Medewerkers kunnen een deskundige van een andere locatie laten meekijken en raadplegen. Dit leidt tot een efficiëntere inzet van de kennis van experts. En bewoners zijn beter geholpen. Ze hebben minder losse afspraken bij deskundigen, de zorg is meer gecombineerd. Ze ervaren ook op afstand zorg en/of contact.

Zitten er ook nadelen aan deze slimme bril?

Het begin is arbeidsintensief. Voor elke toepassing of gebruik moet je eerst op kleine schaal bepalen wat de beste manier is. Daarbij moet je privacy, instructie en toepasbaarheid toetsen.

Hoe gebruiken jullie deze technologie in de dagelijkse zorgwerkzaamheden?

Bij wondzorg kan een wondzorgverpleegkundige meekijken. De verpleegkundige of verzorgende draagt de Smart Glass en laat de wondverpleegkundige meekijken om de wond te beoordelen en advies over de verzorging te geven. En bij onbegrepen of afwijkend gedrag kan een verpleegkundige een psycholoog vragen om mee te kijken, om het gedrag te beoordelen en te adviseren over de behandeling.

Poster Smart Glass

Gaat jouw verpleeghuis aan de slag met de Smart Glass? Deze poster met tips kan je gebruiken om te delen op de locatie zodat iedereen weet wat ze kunnen verwachten van de innovatie.

Meer weten

Geplaatst op: 6 oktober 2020
Laatst gewijzigd op: 6 januari 2023