Naar hoofdinhoud Naar footer

Technologie en Digitale zorgSmart glass

Wat is een smart glass? 

Een smart glass is een toepassing waarmee een zorgverlener expertise op afstand kan inschakelen van een deskundige tijdens het verlenen van zorg. Een smart glass, ook wel ‘expertisebril’ genoemd, is een bril met ingebouwde microfoon en camera. Met de toepassing kijkt een deskundige op afstand live mee met een zorgverlener en geeft feedback via audio of met aantekeningen op live beeldmateriaal. Dankzij de bril kunnen de handen vrij zijn tijdens het zorgmoment. Verzorgenden of verpleegkundigen in opleiding of training kunnen ook meekijken voor leerdoeleinden. In sommige gevallen kan er ook nog informatie, zoals informatie over de client, hulpmiddelen of vitale functies, op de brillenglazen getoond worden (augmented reality).

De smart glass heeft als technologie inmiddels een volwassen stadium bereikt, echter voortdurende doorontwikkeling blijft van toepassing. Er worden steeds verbeterde exemplaren (hardware) ingezet, maar de daadwerkelijke bruikbaarheid hangt ook samen met de bijbehorende applicatie (software) en waarvoor de bril wordt ingezet. De inzet van de smart glass betekent een nieuwe manier van werken, hetgeen aandacht vraagt: afspraken over locatie van de bril, wie de bril oplaadt, afspraken maken met deskundigen voor het meekijken alsook het borgen in nieuwe werkprocessen.

YouTube video thumbnail

Doelgroep van smart glass

Het product is in te zetten in diverse situaties (use cases) in de gehandicapten- of ouderenzorg, waarbij een zorgprofessional de bril draagt en contact maakt met experts (zoals specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, wondzorgverpleegkundige) die op afstand meekijken en -denken en daarmee de expertise beschikbaar stelt.

De werkdrukverlichting is afhankelijk van de exacte use case en de setting waar de smart glass in wordt toegepast. Onderzochte use cases in de extramurale zorg zijn: specialistische handelingen door mantelzorger of lager geschoolde professional en gedragsconsultatie op afstand. Voor de intramurale zorg zijn de use cases: scholing, observatie onbegrepen gedrag, 24/7 medische dienst en wondzorg. De twee meest veelbelovende toepassingen worden extra uitgelicht in de kosten-batenmatrix. De harde baten zijn gebaseerd op verwachtingen en ervaringen van zorgprofessionals.

Zachte kostenZachte baten

Alle use cases

 • Herinrichten van zorgproces
 • Leren werken met technologie
 • Beschikbaarheid van bril op afdeling
 • Uitleg aan cliënten en mantelzorg
 • Betrekken van diverse disciplines/behandelaren
 • Mate van draagcomfort
 • Minder fysieke contactmomenten


Scholing

 • Aanpassingen aan scholingsaanbod


Observatie onbegrepen gedrag

 • Noodzaak voor het continu dragen van de bril voor acute zorgvragen
 • In beeld brengen van onbegrepen gedrag

Alle use cases

 • Rust voor de cliënt
 • Snellere inzet van professionals/hogere beschikbaar­heid
 • Snellere en betere afstemming tussen professionals

Scholing

 • Toegankelijkheid tot kennis
 • Examinering leerlingen/studenten

Observatie onbegrepen gedrag

 • Verhoogd welzijn (o.a. psychosociaal) voor cliënt
Harde kostenHarde baten

Alle use cases

 • Kosten introductie in de organisatie (training, installa­tie, beheer)
 • Kosten randvoorwaarden zoals smartphones en relatief hoge benodigde wifi bandbreedte
 • In geval van storingen: extra werklast
 • Kosten hardware/software

Scholing

 • Minder reistijd
 • Inzet medewerkers thuis (op afstand) in ondersteuning leerlingen


Observatie onbegrepen gedrag

 • Minder Reistijd
 • Meer capaciteit om andere cliënten te helpen
 • Verminderde registratie (fouten)
 • Vermindering in gedragsvisites op locatie

Praktijkervaring over smart glass: