Naar hoofdinhoud Naar footer

Cultuur van leren en verbeteren is een randvoorwaarde voor goede kwaliteit van zorg

Gepubliceerd op: 21-03-2023

Aandacht voor leren en verbeteren, een goede personeelssamenstelling en het gebruik van informatie dragen bij aan een goede kwaliteit van zorg. Dat blijkt uit onderzoek door Waardigheid en trots op locatie onder enkele duizenden zorgmedewerkers van 500 verpleeghuislocaties. Met name een cultuur van leren en verbeteren, een goede samenwerking in teams en het gebruik van cliëntervaringen maken het verschil.

Aandacht voor leren en verbeteren

Het thema Leren en Verbeteren van kwaliteit kwam hierbij als sterkste voorspeller naar voren. Vooral ‘voldoende overlegmomenten’, ‘een cultuur van leren en verbeteren’ en ‘het gebruik van het kwaliteitsmanagementsysteem’ bleken erg belangrijk te zijn. In de publicatie Aandacht voor leren in 6 inzichten lees je meer over leren en verbeteren in de praktijk en hulpmiddelen die je daarvoor kunt gebruiken.

500 verpleeghuislocaties onderzocht

De onderzoekers bekeken de uitkomsten van een vragenlijst over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg die zorgmedewerkers verspreid over het hele land hadden ingevuld. In het onderzoek werd een goede kwaliteit van zorg bepaald aan de hand van de eerste drie thema’s uit het kwaliteitskader: Persoonsgerichte Zorg, Wonen en Welzijn en Veiligheid. Vervolgens werd onderzocht welke overige thema’s uit het kwaliteitskader hier het sterkst mee samenhangen. De thema’s Leren en Verbeteren, Personeelssamenstelling en het Gebruik van Informatie bleken de belangrijkste voorspellers voor een goede kwaliteit van zorg.

Teamsamenwerking, deskundigheid en werkplezier randvoorwaarden kwaliteit

Binnen het thema Personeelssamenstelling bleek een goede samenwerking in teams een sterke voorspeller voor goede kwaliteit van zorg op de locatie. Daarnaast waren deskundig personeel en het ervaren van werkplezier erg belangrijk. Deze uitkomsten komen overeen met eerder onderzoek binnen Waardigheid en trots naar het behoud van medewerkers.

Belang van datagedreven werken

Ook het gebruik van (stuur)informatie bleek belangrijk voor een goede kwaliteit van zorg. Het ging hierbij met name om het gebruik van cliëntervaringen om de zorg te verbeteren, het verminderen van administratieve lasten en de beschikbaarheid van (stuur)informatie ten behoeve van leren en verbeteren.  

Ondanks dat dit onderzoek het nut en de noodzaak van het gebruik van (stuur)informatie duidelijk maakt, is het voor veel zorgaanbieders nog lastig om hier stappen in te zetten. Vilans heeft een position paper geschreven om bestuurders, beleidsmedewerkers en adviseurs uit te nodigen na te denken over datagedreven werken binnen hun eigen organisatie. Amstelring ging aan de slag met een dashboard met data uit het verpleegoproepsysteem.

Randvoorwaarden op orde

Voldoende aandacht voor de randvoorwaarden binnen een locatie lijkt zich dus uit te betalen in een betere kwaliteit van zorg. De organisatie heeft een belangrijke rol om deze randvoorwaarden te faciliteren. In dit onderzoek richtten we ons op de sterkste voorspellers voor een goede kwaliteit van zorg. Dat wil niet zeggen dat andere factoren niet belangrijk zijn. In de praktijk hangen factoren ook altijd met elkaar samen, waardoor ze ook in samenhang moeten worden bekeken.

Meer weten

Deel deze pagina via: