Naar hoofdinhoud Naar footer

IGJ publiceert rapport over kwaliteit langdurende zorg aan ouderen thuis

Gepubliceerd op: 03-07-2024

De langdurige zorg aan ouderen die thuis 24 uur per dag zorg beschikbaar moeten hebben, is vaak nog onder de maat, maar er zijn ook goede voorbeelden van zorgaanbieders die een visie en specifiek beleid hebben op langer thuis wonen. Dat staat in het rapport van IGJ dat zij op 2 juli publiceerden.

IGJ toetste Wlz-zorg thuis tijdens 26 inspectiebezoeken en sprak met 13 zorgaanbieders over hoe zij Wlz-zorg thuis organiseren. In het rapport ‘Kwaliteit langdurige zorg voor ouderen thuis nog vaak onder de maat’ beschrijft de inspectie 7 conclusies. IGJ doet in het rapport een handreiking voor cliënten of naasten die Wlz-zorg ontvangen of gaan ontvangen. Zorgaanbieders die aan de slag willen met Wlz-zorg thuis worden gewezen op ondersteuning door Waardigheid en trots voor de toekomst.

Wil je als zorgaanbieder aan de slag met Wlz-zorg thuis?

Waardigheid en trots voor de toekomst helpt professionals en aanbieders in de ouderenzorg op verschillende manieren met de thema's informele zorg, technologie, langdurende zorg thuis, arbeidsmarkt en kwaliteit. Zo vind je op de website kennis, tools en goede voorbeelden. Je leest er ook informatie over het samen leren door organisaties in lerende netwerken. Rondom de Wlz-zorg thuis kun je de leergang Langdurende zorg thuis volgen met basismodules en verdiepende themagerichte modules. Verder krijgen organisaties specifieke ondersteuning in maatwerktrajecten.

Deel deze pagina via: