Santé Partners verhoogt professionele zeggenschap: medewerkers aan het roer

Professionals, MT, Raad van Bestuur en Serviceorganisatie leggen de verbinding tijdens kick off Professionele Raad

Geplaatst op: 1 augustus 2023
Laatst gewijzigd op: 13 september 2023

Zorgorganisatie Santé Partners geeft medewerkers door professionele zeggenschap meer mogelijkheden om zelf mee te sturen en beslissen over hun werk. ‘We schaffen de Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad (VVAR)/Professionele Adviesraad (PAR) af en maken de stap naar échte zeggenschap,’ zegt Anne-Marie Laeven (voorzitter Raad van Bestuur). In de plaats van de PAR komt de Professionele Raad die qua positie in de organisatie gelijkstaat aan het directieteam en een eigen autonome rol heeft met eigen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De Professionele Raad valt rechtstreeks onder het bestuur.

Dat er behoefte was aan professionele zeggenschap binnen Santé Partners blijkt uit het enthousiasme onder de professionals. Meer dan 60 van hen kregen een plek in de verschillende commissies en vakgroepen en hebben nu rechtstreeks zeggenschap. Die professionals werken allemaal (hoofdzakelijk) in de directe zorg en ondersteuning. Er is dus écht sprake van professioneel zeggenschap.

Belangrijkste disciplines vertegenwoordigd in vakgroepen

Binnen de Professionele Raad bestaan verschillende vakgroepen die de belangrijkste inhoudelijke disciplines vertegenwoordigen: wijkverpleging, wonen en behandelen en het sociaal domein. De vakgroepen richten zich op de inhoudelijke doorontwikkeling van het vak en aanbod binnen Santé Partners. Zij dragen bij aan het monitoren, borgen en verbeteren van de kwaliteit. Naast de vakgroepen bestaan ook commissies rondom de verschillende kwaliteitsthema’s. Waar onderwerpen zowel het professionele domein als het organisatiedomein raken, werkt de Professionele Raad samen met het management.

Webinar: Van zeggenschap naar gehoord worden

Maandag 25 september | 16:00 – 17:30 | Sprekers: Wilhelmien Hak (Santé Partners), Janet Harms en Ina Kruiter (Zorggroep Meander) en Landelijk Actieplan Zeggenschap

Is jouw organisatie ook bezig met het vergroten van zeggenschap, of zou je dat juist willen en vraag je je af hoe je dat aanpakt? Meld je dan zeker aan voor de webinar in de SPOT ON week.

Hoe geef je op een goeie manier vorm aan zeggenschap? Wat is daarvoor nodig en als het georganiseerd is, voel jij je dan wel echt gehoord? Kirsten Janssen-Beentjes van het Landelijk Actieplan Zeggenschap, Janet Harms en Ina Kruiter van Zorggroep Meander en Wilhelmien Hak van Santé Partners nemen je hier graag in mee.

Dus meld je snel aan!

webinar 1

Kennisdossier leiderschap: meer over gedeeld leiderschap

De Professionele Raad is een goed voorbeeld van hoe gedeeld leiderschap kan zorgen voor meer zeggenschap en werkplezier. In het Kennisdossier leiderschap vind je meer voorbeelden.

Leiderschap is niet alleen iets van een bestuurder of een teamleider in een zorginstelling. Het zit in alle beroepen in de ouderenzorg. Dit kennisdossier helpt je om leiderschap goed in te zetten. Hoe versterk je eigenaarschap? Wat is gedeeld leiderschap en hoe geef je daar vorm aan? Hoe pas je effectief leiderschap toe in de praktijk? Hoe krijg je meer zeggenschap? Op al deze vragen krijg je antwoord door de tools, video’s en praktijkvoorbeelden. Zo kan jij aan de slag met goed leiderschap binnen jouw locatie.

Bekijk het Kennisdossier leiderschap

Geen medezeggenschap, maar echte professionele zeggenschap

Met de invoering van professionele zeggenschap via de Professionele Raad mogen de professionals bij Santé Partners niet meer alleen meepraten over beleid, maar hebben zij hier direct invloed op. De mogelijkheid om zelf beslissingen te kunnen nemen, draagt bij aan het eigenaarschap van de professionals en hun gevoel van verantwoordelijkheid.

Wilhelmien Hak-Beelen, verzorgende IG: ‘Het groeiende personeelstekort in combinatie met de groeiende vraag is bijvoorbeeld een grote uitdaging. We willen keuzes maken over passende zorg en ook kijken waar we cliënten kunnen helpen zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven. Als professionals hebben wij het beste zicht op waar die kansen liggen, wij moeten dat beleid bedenken, uitdragen en erover beslissen. Hoe we nu verder gaan binnen Santé Partners is een grote stap vooruit.’

Eerst de randvoorwaarden professionele zeggenschap op orde

Medewerkers professionele zeggenschap geven vraagt wel om enige voorbereiding. Voor veel mensen is het een taak die vaardigheden vraagt die zij nog niet eerder nodig hadden. Professionals moeten voldoende tijd en ondersteuning krijgen vanuit de organisatie om zich op deze verantwoordelijkheid voor te kunnen bereiden.

Laeven legt uit hoe Santé Partners dit organiseerde. ‘Om onze professionals te ondersteunen, bieden we trainingen aan voor deelnemers van commissies, vakgroepen en de professionele raad. We stellen tijd beschikbaar, wat essentieel is voor het succes van deze initiatieven. We hebben samen met (toen nog) de PAR een uitwerking gemaakt van hoe we dit gaan doen. Daar zullen vast nog aanpassingen op komen als we aan de slag zijn. We ontdekken dit samen!’

Management en professionals maken organisatie samen beter

Santé Partners moedigt haar professionals aan om actief op de hoogte te blijven en zelf initiatief te nemen. Het is een kwestie van durven en het positieve effect zien van hun eigen zeggenschap op hun werk. Laeven voegt toe: ‘Het is belangrijk dat we elkaars taal leren spreken. We begrijpen van elkaar dat we soms verschillende talen spreken, de taal van het management en de taal van de professional. Managers zijn zich bewust van de veranderingen die plaatsvinden, dat vraagt ook loslaten. Door verder naar elkaar toe te groeien, kunnen we de organisatie en werksfeer naar een volgend niveau brengen.’

Hak-Beelen sluit af met een krachtige boodschap: ‘Alleen kan ik sneller, maar samen komen we verder. En weet je wat? Professionals voelen zich nu al veel meer gehoord dan een paar jaar geleden. We zijn echt op de goede weg!’

Bron: Santé Partners

Lees meer