Video’s inspiratieweek Radicale vernieuwing: Wzd en medicatie

Tijdens de online landelijke inspiratieweek van de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg in november 2020 kwamen onderwerpen rondom het thema veiligheid aan bod. Bekijk de opnames over: aanbevelingen voor de implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd), omgaan met ‘insluiting’ bij het toepassen van de Wzd en de resultaten van de pilot over professioneel omgaan met risicovolle medicatie bij Carintreggeland.

Aanbevelingen voor implementatie Wzd

Een werkgroep uit het actieteam Veiligheid & Vrijheid voor het levensgeluk van cliënten heeft aanbevelingen geschreven voor de implementatie van de Wzd. Zij zien de wet als kans om aan te sluiten bij de behoeften van hun cliënten. Sprekers en trekkers van deze werkgroep uit het actieteam: Saskia van Opijnen, bestuurder Avoord, Caroline Beentjes, bestuurder Woonzorggroep Samen.

Wzd en insluiting

Bij het toepassen van de Wzd zijn er vragen over insluiting. Hoe definieer je insluiting? Hoe ga je als organisatie om met het toepassen van het stappenplan Wzd op gesloten afdelingen? Staat het vastleggen van doelmatigheid, subsidiariteit en proportionaliteit haaks op het belang van de cliënt of komt het de cliënt juist ten goede? In deze interactieve sessie zijn deelnemers uit het actieteam Veiligheid & Vrijheid voor het levensgeluk van cliënten aan het woord over het onderwerp. Spreker en trekker van de werkgroep uit het actieteam is Jelma Benus, manager Behandeldienst en Expertisebureau ActiVite.

Resultaten pilot Professioneel omgaan met risicovolle medicatie bij Carintreggeland

Bij Carintreggeland is een pilot gestart waarbij de dubbele controle op risicovolle medicatie is losgelaten. Tijdens deze sessie worden de belangrijkste overwegingen en ervaringen gedeeld. Sprekers: Emmely Hoek, coördinator Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg bij Carintreggeland en Pauline Siepel, manager zorg.

RVV Late Nightshow

Iedere avond bespraken deelnemers uit de beweging aan de hand van praktijkvoorbeelden de hoogte- en dieptepunten van de dag.

Meer weten

Geplaatst op: 12 januari 2021
Laatst gewijzigd op: 26 augustus 2021