Video inspiratiesessie kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg: Zelfevaluatie voor zicht en grip op lerend vermogen

In een serie inspiratiesessies wordt verdieping geboden op onderwerpen rondom kwaliteitsverbetering van de verpleeghuiszorg. De inspiratiesessies zijn georganiseerd voor coaches en projectleiders, die verbonden waren aan het ondersteuningsprogramma kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg. Via een videoreeks worden de sessies vervolgens beschikbaar gesteld.

Inspiratiesessie 5A: Zelfevaluatie voor zicht en grip op lerend vermogen

In bovenstaande video kunt u kijken naar een inspiratiesessie, verzorgd door Marie-Josée Smits vanuit het ondersteuningsprogramma kwaliteitsverbetering verpleeghuizen van Waardigheid en trots, waarin zij vertelt over de methode zelfevaluatie. Deze methode voor zelfevaluatie in organisaties voor verpleeghuiszorg is ontwikkeld in het kader van de ontwikkelopdrachten voor het veld vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De methode helpt om het lerend vermogen van de organistie zichtbaar te maken. In het kwaliteitsverslag is dit een verplicht onderdeel.

Download ook de notitie: Zicht en grip op lerend vermogen waarin de verantwoording over de methode aan de Stuurgroep van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschreven is.

Inspiratiesessie 5B: Leren en opleiden

In bovenstaande video kunt u kijken naar een inspiratiesessie, verzorgd door Joyce Theunissen vanuit het ondersteuningsprogramma kwaliteitsverbetering verpleeghuizen van Waardigheid en trots, waarin zij vertelt over de trends en ontwikkelingen op het gebied van leren en opleiden. De professional zal bijvoorbeeld veel meer in cocreatie betrokken worden bij zijn eigen leer- en opleidingsplan, met een grotere vraag naar maatwerk, meer informeel leren en leren op de werkplek.

Meer weten

Geplaatst op: 3 april 2018
Laatst gewijzigd op: 27 juli 2021