Video inspiratiesessie kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg: Waardering – positieve gedragsbeïnvloeding

In een serie inspiratiesessies wordt verdieping geboden op onderwerpen rondom kwaliteitsverbetering van de verpleeghuiszorg. De inspiratiesessies zijn georganiseerd voor coaches en projectleiders, die verbonden waren aan het ondersteuningsprogramma. Via een videoreeks worden de sessies vervolgens beschikbaar gesteld.

Inspiratiesessie 4: Waardering – positieve gedragsbeïnvloeding

In bovenstaande video kunt u kijken naar een inspiratiesessie, verzorgd door Lex Tabak, vanuit het ondersteuningsprogramma kwaliteitsverbetering verpleeghuizen van Waardigheid en trots. Lex Tabak, coach en themacoördinator bij Waardigheid en trots en daarnaast ook gastdocent aan de VU, ging in op de vraag ‘Wat is dat eigenlijk, gedrag?’. “Gedrag is een te observeren handeling. Daarbij is sprake van drie fases:

  • De aanzet tot gedrag.
  • Het gedrag zelf.
  • Wat we ervaren na het gedrag: de consequenties.

Veel zorgorganisaties die gedrag willen beïnvloeden, kiezen voor interventies die gericht zijn op de aanzet tot gedrag. Terwijl in de praktijk blijkt dat mensen veel beter te beïnvloeden zijn met een interventie gericht op wat zij na hun gedrag ervaren. Dat varieert van zich gewaardeerd voelen, tot zich gedwongen, bestraft of beboet voelen. Onderzoek toont heel duidelijk aan dat je gewaardeerd voelen echt aanzet tot meer van het gewenste gedrag. “Iemand die zich gewaardeerd voelt, presteert tot vijf keer zoveel als iemand die zich niet gewaardeerd voelt”, vertelde Lex Tabak.

Gedrag: een beweging in 3 stappen

In onderstaande infographic is het verhaal van Lex Tabak samengevat.

Infographic Waardering positieve gedragsverandering

Meer weten

Geplaatst op: 12 maart 2018
Laatst gewijzigd op: 24 juni 2022