‘Kwaliteit wordt niet geleverd in de bestuurskamer van het verpleeghuis, maar op de locaties’

Na de succesvolle pilot is het nu zover: het programma Waardigheid en trots op locatie is van start gegaan. Deelnemers worden optimaal ondersteund om te gaan voldoen aan de acht elementen van het kwaliteitskader. Al 160 locaties hebben zich ingeschreven voor Waardigheid en trots op locatie en al honderd hebben de pilotscan gedaan om een beeld te krijgen van hoe ze ervoor staan ten opzichte van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Een uitstekend uitgangspunt voor de formele startbijeenkomst van het programma Waardigheid en trots op locatie, 4 februari bij Brentano in Amstelveen.

Trots

‘Laat ik voorop stellen dat we in Nederland een langdurige zorg hebben waarop we trots mogen zijn’, zei Anno Pomp, coördinator strategie langdurige zorg bij het ministerie van VWS. En hij sprak de aanwezige zorgprofessionals in de zaal aan met: ‘Jullie mogen trots zijn op jezelf want jullie zijn degenen die het werk doen voor onze ouderen. Gelukkig wordt steeds beter gezien hoe enorm belangrijk dit is. Dit wordt mooi geïllustreerd door het feit dat recent zelfs onze koning een werkbezoek bracht aan een verpleeghuis dat actief bezig is met een kwaliteitstraject. Het aantal ouderen in onze samenleving gaat de komende tijd enorm toenemen. Niet voor niets heeft minister Hugo de Jonge gesteld dat het zijn missie is Nederland voor te bereiden op een samenleving die steeds ouder wordt.’

“We weten dat sommige aanbieders nog van ver moeten komen en dat andere al heel dichtbij dit doel zijn. De ondersteuning die we willen bieden met Waardigheid en trots op locatie zal dus maatwerk zijn.”
Anno Pomp, ministerie van VWS

Kwaliteitsbesef

De toenemende aandacht voor het belang van ouderenzorg gaat gepaard met een veranderende kijk op kwaliteit. Pomp schetste hoe een omslag in denken tot stand gekomen is van het afwerken van afvinklijstjes naar vooral aandacht voor het welbevinden van verpleeghuisbewoners. ‘Het gaat om de combinatie van beide’, benadrukte hij. ‘Allebei zijn nodig om te komen tot een ouderenzorg die de oudere in staat stelt om in vrijheid te kiezen om te leven waar hij wil. Op die plek moeten de behandeling, de verzorging, het welbevinden en het wonen hand in hand gaan. De bewoner kan er leven zoals hij wil en de zorgverleners, de zorgaanbieder en het stelsel faciliteren dat. We komen in de ouderenzorg uit een risicomijdende wereld en bewegen nu heel doelbewust naar in een wereld waarin deze uitgangspunten centraal staan. Van systeemwereld naar leefwereld dus.’

Het gaat om de locaties

De uitgangspunten voor het leven zoals de oudere dat voor zich mag zien, komen bij elkaar in de acht elementen van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De route hier naartoe is helder uitgelegd in de publicatie Thuis in het verpleeghuis. Pomp: ‘Het gaat erom dat er meer tijd en aandacht voor de bewoners komt, dat er voldoende gemotiveerde en deskundige zorgverleners zijn en dat er ruimte is voor professionalisering, voor leren en verbeteren.’

In het kader hiervan wordt nu vanuit het programma Waardigheid en trots de omslag gemaakt naar Waardigheid en trots op locatie. ‘De kwaliteit wordt niet geleverd in de bestuurskamer van het verpleeghuis, maar op de locaties’, stelde Pomp. ‘Op dat niveau willen we de ouderenzorg helpen om de komende tijd te gaan voldoen aan de eisen van het kwaliteitskader. We weten hierbij dat sommige aanbieders nog van ver moeten komen en dat andere al heel dichtbij dit doel zijn. De ondersteuning die we willen bieden met Waardigheid en trots op locatie zal dus maatwerk zijn.’Anno Pomp VWS

Goede voorbeelden delen

Locaties die zich aanmelden voor Waardigheid en trots op locatie krijgen op basis van een documentanalyse en een scan advies om in beeld te brengen wat nog nodig is om aan de acht elementen van het kwaliteitskader te kunnen voldoen. Afhankelijk daarvan kunnen ze binnen het programma de ondersteuning krijgen die nodig is om zover te komen. ‘De scan is een belangrijk startpunt omdat die laat zien hoe een locatie er ten opzichte van het kwaliteitskader voorstaat’, vertelde Pomp. ‘Die scan is voor de locatie zelf, als ministerie krijgen wij die niet in te zien. Van de locaties die de scan tot nu toe hebben gedaan, weten we dat ze dit spannend vinden. Maar we weten ook dat het gesprek dat op basis hiervan wordt gevoerd – en waarbij de cliëntenraad, zorgverleners, de locatiemanager en andere betrokkenen aanwezig zijn – heel verhelderend voor ze is, en ze nieuwe inzichten geeft in de verandering die nog nodig is.

Het mooie van het programma is dat wij hiermee goede voorbeelden van kwaliteitsverbetering ophalen en zorgen dat die worden gedeeld, zodat de hele sector er waarde van heeft. We zorgen voor goede verbinding tussen wat lokaal en beleidsmatig gebeurt, om zeker te weten dat we dit proces optimaal kunnen vormgeven. De kennis die we opdoen, delen we via de website www.waardigheidentrots.nl, via bijeenkomsten in het land en via grootschalige landelijke congressen.’

Door: Frank van Wijck

Bekijk ook de compilatievideo van de startbijeenkomst:

Meer weten

Geplaatst op: 5 februari 2019
Laatst gewijzigd op: 24 februari 2022