Belangrijke inzichten en tips uit online meedenksessies

Hoe ga je om met het ‘nieuwe normaal’ en hoe neem je jouw organisatie hierin mee? Tijdens verschillende online meedenksessies gingen we in gesprek over de impact van het coronavirus op ons werk in de verpleeghuiszorg. Samen kwamen we tot nieuwe ideeën en inzichten.

Balanceren tussen het collectieve belang en persoonsgerichte zorg

Hoe ga je in deze tijd om met persoonsgerichte zorg? Kies je ervoor persoonsgerichte zorg te blijven bieden met een kans op besmetting van andere bewoners, familieleden en medewerkers? Of kies je voor minder besmettingsgevaar met minder aandacht voor de wensen van de individuele cliënten en hun naasten? Daar ging de eerste online meedenksessie over. De belangrijkste tips en inzichten zijn tijdens deze sessie omgezet in heldere beelden.

Hoe houd jij je mensen op de been?

Tijdens de tweede online meedenksessie gingen we in gesprek over manieren om medewerkers op de been te houden. Het coronavirus zorgt voor enorme druk bij medewerkers in verpleeghuizen. Wat kunnen we doen aan deze zware belasting? Hoe kunnen we zo goed mogelijk voor onze medewerkers zorgen? En wat kunnen we hen bieden op het gebied van psychosociale hulp? Vooral emotionele ondersteuning was een belangrijk thema tijdens deze sessie.

De kracht van het team

Al snel werd duidelijk dat ‘de kracht van het team’ heel belangrijk is om door de coronacrisis heen te komen. Het gevoel het samen te doen, geeft de kracht om door te gaan. Zo krijgen medewerkers niet het gevoel er alleen voor te staan. Toch is in de ondersteuning het 1-op-1 contact ook heel belangrijk. Dus bied niet alleen teamsessies aan maar ga ook persoonlijk in gesprek met medewerkers.

7 Tips om medewerkers te ondersteunen

  1. Zorg voor een breed aanbod aan ondersteuningsmogelijkheden, want wat voor de een werkt hoeft voor de ander niet te werken. Maar zorg er wel voor dat het overzichtelijk blijft, helemaal bij teams die heel hard geraakt zijn.
  2. Vraag medewerkers waar zij behoefte aan hebben en kom niet alleen met een lijstje activiteiten vanuit het management.
  3. Praat veel met elkaar over wat er gebeurd is en hoe het nu echt met iemand gaat, ook tijdens informele momenten.
  4. Laat medewerkers ook met elkaar in gesprek gaan en elkaar tips geven hoe met bepaalde gevoelens om te gaan. Maak hierbij bijvoorbeeld gebruik van Teamreflectie.
  5. Praat over het verschil tussen de eerste en de tweede golf, want het wordt niet meer zoals toen. We weten nu wat we doen, zijn beter voorbereid en er zijn voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Paniek is niet meer nodig.
  6. Schakel een eigen psycholoog of maatschappelijk werker in. Iemand die precies weet wat er speelt of heeft gespeeld op de betreffende locatie kan zich nog beter inleven in de medewerkers.
  7. Zorg vanuit de organisatie ook voor ondersteuning aan leidinggevenden.

Geplaatst op: 28 december 2020
Laatst gewijzigd op: 28 april 2021