Lelie Zorggroep werkt aan verbetering en verbinding

v.l.n.r. Joost Zielstra, Paula van Hove en Wout van Veen

De kwaliteit van de zorg verbeteren én de organisatiecultuur veranderen; dat is tijdens het ondersteuningstraject van Waardigheid en trots bij de Lelie Zorggroep in Rotterdam, gelukt. Met hulp van drie coaches is op vier locaties een omslag gemaakt naar persoonsgerichte zorg en meer focus op wonen en welzijn.

Basisingrediënten van dit succes: leiderschap, persoonlijke groei en een open samenwerking tussen de coaches en bestuurders Joost Zielstra en Hendrik Jan van den Berg. ‘Er waren geen verborgen agenda’s, we hebben in alle openheid alles gedeeld en besproken. Waardevol en nodig om het maximale uit het traject te halen’

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

In 2017 starten een aantal Rotterdamse zorgorganisaties een gezamenlijk traject met Waardigheid en trots na verscherpt toezicht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ook bij de Lelie Zorggroep is met succes gewerkt aan het versterken  van de kwaliteit van de basiszorg en implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Daarna brak een volgende fase aan: met ondersteuning van drie coaches heeft Lelie Zorggroep zich doorontwikkeld op het terrein van persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn en leiderschap. Strategisch coach in deze fase van de ondersteuning was George Breddels.

De basis op orde

‘Eerste de basis op orde, daarna de bijbehorende systemen operationeel en dan de zorg verder verbeteren’, zo schetst bestuurder Joost Zielstra van de Lelie Zorggroep de stappen die de afgelopen periode zijn gezet. Op vier van de elf locaties in Rotterdam en omgeving is de beweging richting persoonsgerichte zorg en meer focus op wonen en welzijn ingezet, met behulp van Wout van Veen en Paula van Hove, beide coaches primair proces bij Waardigheid en trots.

Beweging bewerkstelligen

‘Toen ik als coach aan de slag ging op locatie De Burcht trof ik een sfeer waarin hard gewerkt werd, maar waarin mensen weinig ruimte vroegen voor eigen initiatief’, vertelt Paula van Hove. ‘Het werk was vooral taakgericht georganiseerd, met veel oog voor zorg en minder voor welzijn. Door met mensen en teams in gesprek te gaan over zaken als eigenaarschap en leiderschap zijn ze daar meer over gaan nadenken. Zo krijg je een beweging op gang, waardoor de stap naar persoonsgerichte zorg ook logischer werd.’

Leiderschap en persoonlijke groei

De sleutel voor verandering zit bij de teamleiders en locatiemanagers’, zegt Joost Zielstra. ‘Uit onderzoek naar de tevredenheid onder medewerkers kwam duidelijk naar voren dat zij behoefte hebben aan leiding. Niet zo zeer hiërarchisch, maar wel iemand die richting geeft. Tegelijk moet zo’n leider dan ook nabij en beschikbaar zijn. We hebben daarover gesprekken gevoerd met alle leidinggevenden. Ook maakt dit onderdeel uit van het Leiderschapshuis wat Lelie zorggroep in 2018 heeft neergezet wat we  het best kunnen omschrijven als  een aanbod van training, coaching en inspiratie voor alle teamleiders, coördinatoren, managers en ook voor de raad van bestuur.’

‘Dit ben ik’

Maar met alleen de leidinggevenden scholen bereik je geen cultuuromslag. De coaches zijn op de vier locaties aan de slag gegaan met het thema persoonsgerichte zorg en meer aandacht voor wonen en welzijn. Wout van Veen ‘Dat was een spannend traject, maar ook heel mooi. Lelie Zorggroep wil de omslag naar persoonsgerichte zorg maken en beter zicht krijgen op de mens achter de cliënt is daarvoor een vereiste. Gebaseerd op het model van Kitwood zijn alle medewerkers uitgedaagd om voor zichzelf een Behoeftenbloem te maken en de uitwerking d.m.v. een zogenaamde Doodle me die wij ‘Dit ben ik’ hebben genoemd. Om de kracht van de methodiek te laten ervaren zijn we er in de teams mee gaan werken door deze voor zichzelf toe te passen. Daardoor raakten ze niet alleen vertrouwd met de methodiek, maar gaven ze zichzelf ook meer bloot.’

‘Dat is wel een van de zaken die me het meest heeft geraakt in dit traject’, vult Paula van Hove aan. ‘Voor sommige mensen ging er echt een nieuwe wereld open, waarin ze op een andere manier hebben leren kijken naar de bewoners, hun eigen werk en hun collega’s. Mensen zijn in beweging gekomen en dat is mooi om te zien.’

Zelf aan de slag

Het werken met de Behoeftenbloem was ingebed in een breder eigen scholingstraject waarvoor o.a. gebruik is gemaakt van een aantal modules van de e-learning van het Trimbos Instituut. Samen met verschillende professionals is dit scholingstraject verder ontwikkeld binnen de Lelie zorggroep. De coaches hebben dat verder vorm gegeven rond het thema persoonsgerichte zorg. Daarmee konden de medewerkers zelf aan de slag. ‘Maar het meeste leer je toch door te doen, door te ervaren en met elkaar te delen’, zegt Wout van Veen. ‘Pas dan gaat het echt leven en komt het binnen bij mensen. En dan heeft het ook echt blijvend effect.’

Krachtige verbinding

Over de vraag wat de succesfactor in het traject is geweest, hoeven ze alle drie niet lang na te denken. ‘De verbinding tussen de bestuurders en de ondersteuners’, zegt Paula van Hove. ‘We hebben aangesloten bij wat er al was en in co-creatie dát versterkt. We zijn steeds met elkaar in verbinding geweest en alle zaken konden besproken worden.’ ‘Dat was heus niet altijd alleen maar gemakkelijk’, vult Joost Zielstra aan, ‘maar wel heel waardevol en nodig om het maximale uit het traject te halen. Er waren geen verborgen agenda’s, we hebben in alle openheid alles gedeeld en besproken. Dat maakt ook dat ik het gevoel heb dat we als Lelie Zorggroep nu ook zelf verder kunnen.’

Werken leuker maken

De veranderingen bij Lelie Zorggroep hebben ertoe geleid dat de medewerkers hun werk meer zijn gaan waarderen. ‘Er is meer ruimte voor wat mensen die voor de ouderenzorg kiezen graag doen: iets voor een ander betekenen’, aldus Joost Zielstra. ‘De omslag naar persoonsgerichte zorg en meer aandacht voor het welzijn en welbevinden van de bewoners raakt aan die motivatie; mensen hebben er ook weer meer plezier in. Werken bij Lelie Zorggroep moet plezierig zijn en ik merk dat dat ook zo gevoeld wordt. Ik hoop en verwacht dat de nieuwe focus op persoonsgerichte zorg mensen ook aan de organisatie bindt.’

Door: Paul van Bodengraven

Waardigheid en trots op locatie

Net als Lelie Zorggroep werken aan de thema’s Persoonsgerichte zorg en Wonen en welzijn? Of inzichtelijk krijgen op welke thema’s hulp kan gebruiken? Meld je dan aan voor het ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots op locatie.

Meer informatie

Meer weten

Geplaatst op: 20 januari 2020
Laatst gewijzigd op: 21 januari 2020