Geslaagd kwaliteitsgesprek bij Land van Horne in Weert

Informeel, prettig en leerzaam: zo kun je het kwaliteitsgesprek bij zorglocatie Hushoven van de stichting Land van Horne in Weert op 7 februari zeker typeren. Na een samenzijn van ruim drie uur, concludeert coach René Denis dat ze bij Hushoven duidelijk vaker met elkaar in gesprek gaan. ‘Want jullie zijn hier goed in’, zegt hij. En dat is heel mooi. Want, zoals hij dat als coach graag benadrukt, “het gesprek is de basis van kwaliteit.”

Kwaliteit, daar draait het om deze 7e februari bij Hushoven, een van de achttien zorglocaties van Land van Horne. Met Hushoven doet de stichting mee aan Waardigheid en trots op locatie. In de voorbije periode werden bij Hushoven zodoende alle benodigde vragenlijsten (zelfanalyse en locatiegegevens) ingevuld. En bij Waardigheid en trots werden deze vragenlijsten vervolgens verwerkt in een rapportage die de leidraad vormt voor het kwaliteitsgesprek.

Hoge opkomst

Dit gesprek wordt bij Hushoven geleid door scanners en coaches René Denis en Ivo Konings, die aangenaam verrast zijn door de hoge opkomst. “We gaan samen kijken wat we uit de vragenlijsten kunnen concluderen en dat doen we aan de hand van de acht thema’s van het Kwaliteitskader”, zegt René Denis. Hij benadrukt dat het om een zelfanalyse gaat. “Wij zijn geen inspectie die jullie komt beoordelen.” Een voorstelrondje leert hoe breed de belangstelling deze dag is: van manager, teamleider en kwaliteitsfunctionaris tot geestelijk verzorger, verzorgende IG, welzijnscoach, cliëntvertegenwoordiger en vrijwilliger; ze zijn allemaal aangeschoven. Gevraagd naar welk cijfer zij Hushoven geven, volgen een 7 tot een 8½. Dat komt dichtbij de 7 ½ die Ivo Konings op basis van de scan uitdeelt.

Christel von Kruchten, verzorgende IG: “Ik heb elf jaar bij Land van Horne in de thuiszorg gewerkt en ben pas twee maanden in Hushoven. Ik vind het hartstikke leuk hier. Het is heel interessant om vandaag te horen hoe andere medewerkers de zorg zien en ervaren. Want uiteindelijk moeten we het met z’n allen doen.”

Geen ernstige problemen

Niet alleen de opkomst is hoog, ook met het aantal medewerkers dat de vragenlijsten heeft ingevuld, scoort Hushoven bovengemiddeld. Op basis van hun antwoorden hebben de scanners de acht vakken van het Kwaliteitskader met stippen ingevuld: van donkergroen (uitstekend) en lichtgroen (op orde) tot geel (neutraal/niet duidelijk), oranje (aandachtspunt) en rood (ernstig issue). Meerdere kleuren in een vak komt soms ook voor. Wat meteen opvalt bij Hushoven: veel lichtgroen, soms een beetje geel/oranje en nergens een rode stip te bekennen. Van ernstige problemen is bij Hushoven geen sprake.

Jaleesa Janga, geestelijk verzorger: “Mooi dat we hier met zo veel medewerkers bijeen zijn. Zo kunnen we vanuit verschillende disciplines naar de zorg kijken. Dat doen we overigens vaker. Het gesprek van vandaag verloopt prettig, vind ik: de sfeer is informeel en mensen zijn openhartig. Het is zeker zinvol om te onderzoeken waar we staan en wat beter kan; het komt de kwaliteit van de zorg ten goede.”

Persoonsgerichte zorg

Het eerste thema waar het gezelschap aan de hand van enkele vragen uit de vragenlijsten bij stilstaat, is Persoonsgerichte zorg. Is daar voldoende aandacht voor bij Hushoven? Heeft de zorgorganisatie wel een duidelijke visie op dit punt? En is het zorgplan van de cliënt binnen de afgesproken zes weken compleet? Vooral de antwoorden van respondenten, die René Denis citeert, leiden tot discussie. Zeker, administratieve taken kosten tijd. En in periodes met veel zieken, ervaren andere medewerkers beslist tijdsdruk. Maar er is wel degelijk tijd voor een persoonsgerichte benadering, luidt het oordeel in de kring. En wat het zorgplan betreft, “dat is eigenlijk nooit compleet”, merkt iemand op. “Een zorgplan is dynamisch, net als de mens.”
Wat opvalt is de positieve toon in de discussie; deelnemers zijn weliswaar kritisch, maar niet negatief. Ze luisteren naar elkaar en hebben respect voor elkaars mening. Dat komt mooi tot uitdrukking in het gesprek over de vraag of medewerkers aandacht hebben voor levensvragen, als onderdeel van het thema Wonen en welzijn. Ja, luidt het antwoord aan tafel. Ja, zeggen ook de respondenten, want het themavak kleurt lichtgroen. Mogelijk hebben de verbetertrajecten rondom palliatieve zorg hieraan bijgedragen, wordt opgemerkt. Medewerkers weten bovendien de weg naar de geestelijk verzorger doorgaans goed te vinden. En die heeft meer uren gekregen; met dank aan de extra kwaliteitsgelden.

Emmy Beljaars, kwaliteitsfunctionaris: “Als kwaliteitsfunctionaris heb ik een beeld van hoe de organisatie werkt en wat verbeterpunten zouden kunnen zijn. Het mooie van vandaag is dat ik kan nagaan of dat beeld klopt. Het antwoord voor deze locatie is: ja, gemiddeld wel, met hooguit wat nuanceverschillen. Het kwaliteitsgesprek bevestigt voor mij dat we op de goede weg zitten, al is verbetering van kwaliteit natuurlijk altijd mogelijk.”

Open voor veranderingen

Terwijl de koffie nog eens rondgaat en soep en broodjes worden uitgeserveerd, komen de acht thema’s van het Kwaliteitsthema allemaal aan bod. Wat opvalt in alle discussies, is dat Hushoven openstaat voor verandering. Of het nu om seksualiteit gaat, passende activiteiten voor bewoners, veiligheid en vrijheid beperkende maatregelen: het is bespreekbaar. Afgaande op het geel bij het thema Leren en verbeteren, zou Hushoven daarbij wel meer kunnen leren van andere locaties en andere zorgorganisaties. Daarin is zeker verbetering mogelijk, klinkt het instemmend. Een aandachtspunt dus, concludeert René Denis. Een ander aandachtspunt duikt op als Ivo Konings ingaat op de vier thema’s gericht op randvoorwaarden van de zorg, zoals Leiderschap en Gebruik van hulpbronnen. In het themavak Personeelssamenstelling kleurt het vak gedeeltelijk geel. En dat duidt volgens medewerkers die de vragenlijsten hebben ingevuld, onder andere op het ontbreken van permanent toezicht in de avonduren in huiskamers. Dat lukt inderdaad niet altijd, wordt in de kring beaamd. En het staat al hoog op de agenda; er wordt een oplossing voor gezocht: “Met de extra kwaliteitsgelden willen we hiervoor mensen aannemen”, vertelt de teamleider. Aan het slot van de bijeenkomst concludeert Ivo Konings dat de 7 ½ voor Hushoven een goed cijfer lijkt. “Het gaat goed, maar jullie kunnen nog verbeteren en dat geven jullie zelf ook aan.” Daarop nodigt hij de aanwezigen uit om de acht themavakken van het Kwaliteitskader op een flapover met post its te vullen: met adviezen voor verbetering, inclusief de ondersteuning die daar eventueel bij gewenst is. “Want”, zo belooft hij, “die adviezen nemen we mee in de rapportage die we hierna uitbrengen.”

Yvonne Smolenaers, teamleider Hushoven: “We waren vooraf niet huiverig voor het gesprek en dat is terecht gebleken. Ik vond het heel prettig verlopen. De scan laat zien dat we het op de meeste thema’s van het Kwaliteitskader goed doen. Maar ook wat er minder goed gaat en wat de oorzaken daarvan zijn. Daar kunnen we dus heel gericht mee aan de slag gaan. Daarin zijn wij vrij om te kiezen wat we doen en hoe we dat doen. Al met al vind ik dit echt een aanrader voor organisaties: het is een inspirerende manier om met elkaar in discussie te gaan.”

Door: Karin Burhenne

Bekijk ook de video over het kwaliteitsgesprek

Na het kwaliteitsgesprek zijn de scanners en een aantal medewerkers geïnterviewd over hun ervaringen van het gesprek. Bekijk het filmpje om beeld te krijgen van hoe een kwaliteitsgesprek gaat en om erachter te komen wat de verbeterpunten van Land van Horne zijn.

Meer weten

 

Geplaatst op: 18 februari 2019
Laatst gewijzigd op: 31 mei 2021