Verslagen

Congres cliëntenraden 2018 – Presentaties ronde 2

Op 10 december 2018 vond het ‘Landelijk Congres Cliëntenraden 2018: LEF op locatie’ plaats in De Doelen in Rotterdam. Bekijk hieronder de workshops en presentaties van ronde 2.

lees meer

Congres cliëntenraden 2018 – Presentaties ronde 1

Op 10 december 2018 vond het 'Landelijk Congres Cliëntenraden 2018: LEF op locatie' plaats in De Doelen in Rotterdam. Bekijk hier de workshops en presentaties van ronde 1.

lees meer

Snoeien in het oerwoud van regels: ‘Alsof we ons verstand hebben ingeleverd’

Met het actieplan ‘(Ont)regel de zorg’ willen Vilans en haar partners vaart maken met het schrappen van regels in de zorg. Op 27 november namen zes zorgorganisaties op de Schrapsessie Regeldruk in Utrecht hun eigen regels eens kritisch onder de loep.

lees meer

Sinterklaas brengt de wereld het verpleeghuis in

Sinterklaas en piet lieten 28 november bewoners van 't Woolde (Carintreggeland) en kinderen van de Woolderschool stralen tijdens hun jaarlijkse bezoek.

lees meer

Workshop Vitalis Woonzorggroep: Ruimte voor ontwikkeling

Xandra Haas is ‘het geweten op mensgebied’ bij Vitalis Woonzorggroep en verzorgde de workshop Ruimte voor ontwikkeling tijdens het congres van de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg.

lees meer

Congres Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg in de praktijk

De landelijke inspiratiebijeenkomst van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg ‘Met ons hart, hoofd en handen’ vond 12 november plaats bij CORPUS in Leiden. Aanwezigen deelden resultaten, ervaringen en inzichten over radicale vernieuwing.

lees meer

Verslag Themabijeenkomst Samen zorgen, met naasten en vrijwilligers

Doel van de drukbezochte bijeenkomst 'Samen zorgen, met naasten en vrijwilligers' was om ervaringen en ideeën uit te wisselen over het steeds belangrijker wordende thema: betere samenwerking binnen het verpleeghuis tussen cliënt, zijn of haar naaste(n) en de zorgprofessional.

lees meer

Hygiëne en infectiepreventie is onderdeel van goede zorg

Een MRSA-uitbraak kost een verpleeghuis veel meer dan alleen maar geld en tijd. Dit bleek uit de bijdrage van Margreeth Kasper tijdens het congres Aanpak antibioticaresistentie in de ouderenzorg, 19 november 2018.

lees meer

Academische werkplaatsen en kennisinstituten vinden elkaar in samenwerking kennisinfrastructuur langdurige zorg

Er is veel kennis over de langdurige zorg, maar wat er allemaal is en hoe dat op de werkvloer kan landen, daar is nog een wereld te winnen.

lees meer

Tips en uitdagingen om kennisdeling te verbeteren

Ellen Hasselerharm en Annemarie van Bemmel wonnen in 2016 een Academy Award voor het Philadelphia Leerhuis. Ze delen hun tips en ervaringen met het bevorderen van een leercultuur in de organisatie.

lees meer