Verslagen

Afbeelding bij '‘Wat hebben meneer en mevrouw Jansen nodig?’'

‘Wat hebben meneer en mevrouw Jansen nodig?’

Tijdens de workshop van Caren Kunst, verpleegkundige en zelfstandig coach en trainer, op de themabijeenkomst Palliatieve zorg in het verpleeghuis op 8 april in Utrecht gaan de deelnemers zelf aan de slag met een casus uit de praktijk. Lees het verslag.

lees meer
Afbeelding bij '‘Zou het u verbazen als deze cliënt binnen het jaar overlijdt?’'

‘Zou het u verbazen als deze cliënt binnen het jaar overlijdt?’

Verpleegkundige Erwin Mantel werkt in hospice Kajan in Hilversum. Hij verzorgde een workshop tijdens de themabijeenkomst Palliatieve zorg op 8 april over onderzoek naar instrumenten voor signaleren en markeren van palliatieve zorg. Lees het verslag.

lees meer
Afbeelding bij 'Pilot Leefplezierplan levert handreiking op voor praktijk'

Pilot Leefplezierplan levert handreiking op voor praktijk

De afronding van het pilot-project Leefplezierplan werd 4 april met de deelnemende organisaties gevierd bij de Leyden Academy. Tijdens deze conferentie werd de handreiking uitgereikt die is ontwikkeld en helpt bij het implementeren van het plan.

lees meer
Afbeelding bij '‘Mensen zijn niet altijd in staat thuis te sterven’'

‘Mensen zijn niet altijd in staat thuis te sterven’

Tijdens de themabijeenkomst Palliatieve zorg op 8 april in Utrecht vertellen zorgorganisatie Pieter van Foreest over het vormgeven van een palliatieve afdeling. Lees het verslag.

lees meer
Afbeelding bij 'Palliatieve zorg in het verpleeghuis'

Palliatieve zorg in het verpleeghuis

Elk verpleeghuis moet aandacht voor palliatieve zorg hebben. Inmiddels is er veel kennis voorhanden. Maar hoe breng je dat in de praktijk? De themabijeenkomst Palliatieve zorg op 8 april was een begin. Lees het verslag.

lees meer
Afbeelding bij 'Waardigheid en trots in de regio: ‘Niet de omvang, maar de ideeën zijn va..'

Waardigheid en trots in de regio: ‘Niet de omvang, maar de ideeën zijn van belang’

Op 2 april kwamen alle bestuurders die in de zorgkantoorregio West-Brabant verpleeghuiszorg bijeen om hun handtekeningen te zetten onder een breed convenant over een betere samenwerking bij het uitvoeren van het gehele kwaliteitskader.

lees meer
Afbeelding bij 'Azora: ‘Een onsje welzijn scheelt een kilo zorg’'

Azora: ‘Een onsje welzijn scheelt een kilo zorg’

Hoe werk je samen met vrijwilligers? Hoe belangrijk is de omgeving voor bewoners? Deze vragen werden beantwoord tijdens de themabijeenkomst bij Azora. Lees het verslag.

lees meer
Afbeelding bij 'Verpleeghuis van de toekomst vergt anders denken'

Verpleeghuis van de toekomst vergt anders denken

Op de Zorg en ICT Beurs schetst Annemieke Blokker een toekomstscenario: ‘Het verpleeghuis van de toekomst is een virtuele verpleeghuisomgeving thuis.’

lees meer
Afbeelding bij 'Niet meer verdwalen met Zorghorloge'

Niet meer verdwalen met Zorghorloge

Tangenborgh vertelde tijdens de Zorg en ICT-beurs over hun 'Zorghorloge'. Wat hebben medewerkers én bewoners van een verpleeghuis aan deze innovatie?

lees meer
Afbeelding bij 'Verhalen ophalen van cliënten: hoe doe je dat?'

Verhalen ophalen van cliënten: hoe doe je dat?

Wie is de mevrouw die je dagelijks verzorgt? Hoe goed ken je haar achtergrond en wensen? Die vraag stond 14 maart centraal op de themabijeenkomst ‘Verhalen ophalen van cliënten’. Lees het verslag.

lees meer