Naar hoofdinhoud Naar footer

Zorgrobot Zora kan bewoners enthousiasmeren en meekrijgen

Het aanbod en gebruik van zorgtechnologie in de langdurige zorg neemt enorm toe. Om zorgaanbieders beter inzicht te bieden in bestaande technologieën, delen zorgorganisaties hun ervaringen en aandachtspunten. Met deze keer: Zorgrobot Zora van Zorgboog voor bewoners met dementie.

Wat doet het en voor wie is het bestemd?

Zora is een zorgrobot die helpt bij activiteiten en mensen met dementie kan prikkelen. Zora geeft aandacht aan bewoners en stimuleert activiteiten. Wij probeerden Zora uit binnen het kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Hier gebruikten we Zora regelmatig bij bewegingsoefeningen. Dan deed Zora bewegingen voor en konden de bewoners meedoen. Na de pilot besloten we niet door te gaan met Zora.

Waarom gebruiken jullie deze zorgtechnologie?

Wij schaften twee Zora-zorgrobots aan. En hebben Zora vervolgens een halfjaar gebruikt bij welzijnsactiviteiten binnen het kleinschalig wonen.

Wat zijn de voordelen voor cliënt en medewerker?

Zora is een geschikt hulpmiddel als zorgmedewerkers de tijd hebben, goed met Zora kunnen omgaan en er plezier in hebben. Zora kan bewoners enthousiasmeren en meekrijgen. Bijvoorbeeld door liedjes te zingen, bewegingen te maken en quizjes te doen.

Zijn er ook nadelen aan deze zorgtechnologie verbonden?

Medewerkers vonden het gebruik van Zora (tijds)intensief. Er zijn veel handelingen nodig voordat Zora in gebruik is. Denk aan aanzetten, opstarten, goed instellen en programmeren. Zora hapert zo nu en dan op de wifiverbinding. Ook is Zora niet altijd goed verstaanbaar omdat hij snel en gebrekkig spreekt. Daardoor komt de boodschap bij veel bewoners met dementie niet goed over. Wij vonden de aanschafkosten van Zora hoog voor wat hij kan bieden.

Hoe gebruik je het in je dagelijkse zorgwerkzaamheden?

We gebruikten Zora tijdens activiteiten op vaste momenten op de dag. Door wisselingen in het team en doordat niet elke medewerkers even goed met hem kon omgaan, werd Zora niet regelmatig gebruikt.

Meer weten

Bekijk het overzicht met zorgtechnologieën en ga zelf aan de slag met een van de innovaties.

Deel deze pagina via: