Naar hoofdinhoud Naar footer

De VR Bieb maakt leren leuk en efficiënt

Het aanbod en gebruik van zorgtechnologie in de langdurige zorg neemt enorm toe. Om zorgaanbieders beter inzicht te bieden in bestaande technologieën, delen zorgorganisaties hun ervaringen en aandachtspunten. KwadrantGroep deelt haar ervaringen met het gebruik van de VR Bieb.

Wat is de VR Bieb en voor wie is het bedoeld? 

Het is een digitale omgeving voor zorgmedewerkers. Ze vinden hier scenario’s over verschillende zorgonderwerpen. Daarmee kunnen ze leren en oefenen hoe ze in bepaalde situaties moeten handelen. Voor de scenario’s uit de VR Bieb hebben ze een VR-bril nodig. Met de bril staan ze ‘echt’ bij de bewoner in de kamer. En moeten ze ‘on the spot’ beslissen wat ze doen. 

Zo kan in hetzelfde scenario, afhankelijk van de keuze van de medewerker die het speelt, een bewoner in een rolstoel terechtkomen, een rollator gebruiken of weer zelfstandig lopen. Er is geen goed of fout. Zorgmedewerkers leren op een andere manier naar bewoner kijken en persoonsgerichte zorg te bieden. 

De scenario’s in de VR Bieb zijn door en voor zorgprofessionals ontwikkeld. Zorgorganisaties die lid worden van deze bieb mogen niet alleen de bestaande scenario’s gebruiken, ze gaan ook zelf nieuwe scenario’s ontwikkelen. Alle deelnemende organisaties vormen samen een community. De kracht van de VR Bieb zit in die samenwerking. Want zorgorganisaties zijn allemaal met dezelfde thema’s bezig. Denk aan BHV, triage, complex gedrag of conflicthantering met familie. Ze kunnen dus elkaars scenario’s gebruiken. 

Tijdens de communitydagen bespreken de zorgorganisaties welke scenario’s ze nog willen ontwikkelen. Een scenario over de Wet zorg en dwang ontbreekt bijvoorbeeld nog. Daar wordt nu aan gewerkt. 

Waarom gebruiken jullie deze zorgtechnologie? 

Vroeger werden scenario’s klassikaal nagespeeld. Maar elke keer weer hetzelfde scenario voordoen is erg tijdsintensief. We wilden het slimmer doen. Daarom zijn we drie jaar geleden gaan kijken naar de mogelijkheden van VR. Samen met de VR Bieb hebben we toen het scenario ‘Houding- en bewegingsgerichte zorg’ gemaakt. Dat is nu een van de scenario’s in de VR Bieb. Andere organisaties gebruiken dat scenario ook. Net zoals wij scenario’s gebruiken die andere organisatie ontwikkeld hebben. 

Wat zijn de voordelen voor bewoner en medewerker? 

VR is laagdrempelig en leuk voor medewerkers. De scenario’s laten herkenbare situaties zien, ze sluiten aan op wat er werkelijk gebeurt op de werkvloer. Met de VR Bieb hebben we ons leeraanbod uitgebreid, het is interessanter en leuker geworden. Zo kunnen we het kennisniveau van een bepaald onderwerp opkrikken. Waardoor de kwaliteit van onze zorgmedewerkers omhooggaat. Ze leren meer persoonsgerichte zorg te bieden. Dat is fijn voor de bewoner. Die krijgt betere zorg en op maat. 

Zitten er ook nadelen aan deze zorgtechnologie? 

De logistiek is soms nog een uitdaging. Wij hebben 28 locaties, honderd wijkteams en dertig VR-brillen. We kunnen niet voor iedere medewerker een bril aanschaffen. We moeten dus goed coördineren dat de brillen op tijd op een trainingslocatie zijn. Daarnaast is het nog redelijk prijzig. Maar hoe meer leden de VR Bieb heeft, hoe goedkoper het wordt. 

Hoe gebruiken jullie de VR Bieb in de dagelijkse zorgwerkzaamheden? 

We gebruiken de VR Bieb alleen tijdens trainingen. De medewerkers kunnen de geleerde lessen uit de trainingen toepassen in de dagelijkse zorgwerkzaamheden.  

We geven de trainingen altijd aan een groep medewerkers. De medewerkers doorlopen het scenario dan tegelijkertijd, ieder met hun eigen VR-bril. Vervolgens gaan ze in gesprek over dat wat ze net geoefend en geleerd hebben. 

Meer weten

Bekijk het overzicht met zorgtechnologieën en ga zelf aan de slag met een van de innovaties.

Deel deze pagina via: