Naar hoofdinhoud Naar footer

Laagdrempelig kennismaken met technologie op de technologische ontdekplek

Het aanbod en gebruik van zorgtechnologie in de langdurige zorg neemt enorm toe. Om zorgaanbieders beter inzicht te bieden in bestaande technologieën, delen zorgorganisaties hun ervaringen en aandachtspunten. Deze keer: technologische ontdekplek van Vitalisgroep.

Wat is de technologische ontdekplek en voor wie is dit bedoeld?

De technologische ontdekplek is een speciaal ingerichte ruimte op de locatie Berckelhof van Vitalisgroep. Daarnaast werken we aan een online platform met informatie over verschillende zorgtechnologische producten en een vragenforum. De technologische ontdekplek heeft als doel om medewerkers meer bekend te maken met technologische hulpmiddelen.

Er is een uitleenservice voor medewerkers en klanten. Ook wordt actief informatie verspreid over technologische hulpmiddelen die medewerkers in specifieke situaties kunnen inzetten. ‘Wij kunnen helpen en meedenken.’ Hoewel de technologische ontdekplek vooral bedoeld is voor medewerkers, zijn ook cliënten en hun naasten welkom om technologie te leren kennen. 

Waarom hebben jullie deze technologische ontdekplek opgezet?

We merkten dat onze medewerkers wel interesse hebben in zorgtechnologie, maar dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Daardoor stagneerde de inzet van technologie. Als technologie werd gebruikt, gebeurde dat meestal toevallig in plaats van bewust. We hadden geen plek waar medewerkers met vragen en ideeën over technologie terecht konden.

Met de technologische ontdekplek willen we medewerkers toerusten om technologie tot een van hun handelingsmogelijkheden te maken. Hier kunnen ze op een laagdrempelige manier met technologie in aanraking komen. Zodat ze anders gaan kijken naar hoe ze zorg kunnen leveren. Dit gebeurt onder andere in workshops. 

‘Zorgtechnologie is geen doel, maar een middel om de druk op het zorgteam te verlichten en de zelfredzaamheid van cliënten te vergroten.’

Wat zijn de voordelen voor cliënt en medewerker?

De technologische ontdekplek faciliteert medewerkers bij het inzetten van zorgtechnologie. Het is niet langer een eigen zoektocht. Medewerkers kunnen technologische producten meenemen en een week tot een maand uitproberen. Ook krijgen medewerkers inzicht in welke technologie organisatiebreed (op andere locaties) wordt ingezet. Zodat ze het wiel niet telkens opnieuw hoeven uit te vinden. De technologische ontdekplek verkort de weg om technologie in te zetten. 

Ook cliënten kunnen technologie uitproberen. Wensen van bewoners, zoals een les over het gebruik van mobiele telefoons, komen snel terecht bij de technologisch ontdekplek en krijgen dan ook snel een vervolg. 

Zitten er ook nadelen aan de technologische ontdekplek?

Er zijn verschillende aandachtspunten, zoals ‘hoe verder?’. Als de technologie is uitgeprobeerd, zijn de kosten van aanschaf vaak hoog. Wie dit regelt en/of vergoedt is nog niet duidelijk. Wanneer technologie bij de cliënt thuis wordt ingezet, zijn er vaak wifi- of netwerkproblemen. Ook een internetverbinding is niet altijd vanzelfsprekend. De huidige doelgroep is nog niet zo digitaal vaardig. Wel zien we dat langzaamaan veranderen. 

De verantwoordelijkheid voor de zorgtechnologie, bijvoorbeeld bij een storing, is niet helemaal duidelijk. Dit geldt vooral voor de thuiszorgsituatie, waarbij zorgorganisatie en mantelzorg betrokken zijn. De keuze voor zorgtechnologie is op dit moment nog vrijblijvend. Als dit meer standaard wordt, verandert ook de mindset. Wel blijft het belangrijk om goed uit te leggen waarom we het inzetten. 

Hoe gebruiken jullie de technologische ontdekplek voor de dagelijkse zorgwerkzaamheden?

Vanuit de technologische ontdekplek informeren en inspireren we medewerkers op een laagdrempelige manier. ‘Bij ons ligt de kracht in cocreatie. Inspelen op behoeftes van de zorgorganisatie.’ Door gericht met de vraag van de medewerkers aan de slag te gaan, draagt de technologische ontdekplek bij aan een andere blik op de zorg. Andere zorgorganisaties die overwegen om een technologisch ontdekplek te starten, raden we aan goed te kijken wat ze al doen. 

‘Probeer een vertaalslag te maken naar wat passend is in jullie situatie. Waar hebben medewerkers behoefte aan? De connectie met de medewerkers en hun behoeften is belangrijk. Wij hoorden dat medewerkers het gevoel hadden nergens terecht te kunnen met hun vragen. De technologische ontdekplek is ons antwoord.’ 

Meer weten

Bekijk het overzicht met zorgtechnologieën en ga zelf aan de slag met een van de innovaties.

Deel deze pagina via: