Naar hoofdinhoud Naar footer

Slim incontinentiemateriaal voorkomt lichamelijke ongemakken

Het aanbod en gebruik van zorgtechnologie in de langdurige zorg neemt enorm toe. Om zorgaanbieders beter inzicht te bieden in bestaande technologieën, delen zorgorganisaties hun ervaringen en aandachtspunten. Carintreggeland deelt ervaringen met de inzet van slim incontinentiemateriaal.

Wat is slim incontinentiemateriaal en voor wie is dit bedoeld?

Slim incontinentiemateriaal meet de hoeveelheid vocht die is opgenomen. In het incontinentiemateriaal zitten 7 lijntjes met koolstof. De sensor aan de voorzijde van het materiaal verzamelt via de koolstofbanen informatie over het vochtgehalte. En speelt deze informatie door naar de app op de telefoon van de zorgmedewerker. In de app ziet de zorgmedewerker de mate van verzadiging van het incontinentiemateriaal. Op basis van die informatie kan de zorgmedewerker een geschikt verschoonmoment plannen.

Als het materiaal 70% verzadigd is, kleurt de app bijvoorbeeld oranje. Dan heeft de zorgmedewerker nog ongeveer 1,5 uur om de cliënt te verschonen. De zorgmedewerker kan dan bijvoorbeeld de afweging maken om de cliënt nog vóór of juist ná het eten te verschonen. Als de app rood kleurt, is de kans op lekkage en natte kleding groot.

We zetten slim incontinentiemateriaal in bij cliënten die niet meer kunnen aangeven dat ze incontinent zijn. Ook is het materiaal geschikt voor de ‘zwaardere’ cliënten, bijvoorbeeld cliënten die terminaal, bedlegerig of negatief geprikkeld (agressief) zijn. 

Waarom gebruiken jullie deze zorgtechnologie?

Onze medewerkers waren op zoek naar het ideale moment van verschonen. Omdat ze hun cliënten niet onnodig wilden belasten. Want bij gewoon incontinentiemateriaal weet je niet precies wanneer een cliënt aan verschoning toe is. Daarom startten we een pilot met slim incontinentiemateriaal. Speciaal voor cliënten bij wie het verschonen veel energie kost, zoals cliënten die met een tillift geholpen worden. 

Met slim incontinentiemateriaal kunnen zorgmedewerkers cliënten verschonen als het nodig is. Zo bieden ze meer maatwerk en hoeven ze cliënten minder onnodig te belasten. Bij Carintreggeland is het slimme incontinentiemateriaal nadrukkelijk geen tijdbesparende bezuinigingsmaatregel. We zetten het materiaal in om lichamelijke ongemakken bij cliënten te voorkomen. De tijd die het zorgmedewerkers oplevert, investeren ze in extra sociale momenten met de cliënten. 

Wat zijn de voordelen voor cliënt en medewerker?

Uit de pilot blijkt dat cliënten verschillende voordelen van het gebruik van slim incontinentiemateriaal ervaren. Cliënten hadden nauwelijks nog lekkages en hun huidconditie verbeterde. Ook hadden ze minder vaak verschoningen nodig. Dat is heel fijn voor de cliënten die pijn ervaren tijdens het verschonen. Bovendien kost elke verschoning een cliënt energie. 

Medewerkers vinden het prettig dat ze cliënten meer maatwerk kunnen leveren. Ook besparen ze tijd door het gericht plannen van verschoningen. Deze tijd gebruiken ze voor andere zorgtaken en persoonlijke aandacht voor de cliënt. 

Zitten er ook nadelen aan slim incontinentiemateriaal?

Een organisatie moet technische voorbereidingen treffen, zoals het plaatsen van voldoende ontvangers op de zorglocatie. In de eerste week bij Carintreggeland bleek dat deze ontvangers echt overal moeten hangen. Want als een cliënt rondjes liep, ontbraken soms gegevens. Na het plaatsen van extra ontvangers was dit direct opgelost.

Ook brengt een nieuwe technologie – vooral in de beginfase – soms lastige veranderingen voor zorgmedewerkers met zich mee. Het gebruik van slim incontinentiemateriaal betekende dat we gingen werken met een nieuwe leverancier (Abena) en ander materiaal. Daar moesten medewerkers aan wennen.

Hoe gebruiken jullie slim incontinentiemateriaal in de dagelijkse zorgwerkzaamheden?

Medewerkers zien in de app of en in welke mate het incontinentiemateriaal verzadigd is. Zo kunnen ze beter zorg op maat leveren aan de cliënt. Maar dat vraagt wel om creatieve oplossingen. Medewerkers merkten bijvoorbeeld dat het materiaal van een cliënt een keer om 6 uur ’s ochtends verzadigd was. Dan slaapt een cliënt nog. Omdat de nachtrust erg belangrijk is, kozen de medewerkers er toen bewust voor de cliënt niet te verschonen. Wel dachten ze na over een passende oplossing. Zwaarder incontinentiemateriaal was een mogelijkheid. Maar in dit geval besloten de medewerkers de cliënt voortaan vlak voor het slapen nog eens op bed te verschonen. 

Poster slim incontinentiemateriaal

Gaat jouw verpleeghuis aan de slag met slim incontinentiemateriaal? Deze poster met tips kan je gebruiken om te delen op de locatie zodat iedereen weet wat ze kunnen verwachten van de innovatie.

  • Download de poster slim incontinentiemateriaal onderaan deze pagina

Meer weten

Downloads

Deel deze pagina via: