Naar hoofdinhoud Naar footer

Sensara: preventief handelen bij afwijkingen op het normale leefpatroon

Het aanbod en gebruik van zorgtechnologie in de langdurige zorg neemt enorm toe. Om zorgaanbieders beter inzicht te bieden in bestaande technologieën, delen zorgorganisaties hun ervaringen en aandachtspunten. Sensara deelt ervaringen met het gebruik van leefstijlmonitoring van Zorggroep Solis.

Wat is Sensara leefstijlmonitoring en voor wie is het bedoeld?

Sensara leefstijlmonitoring geeft inzicht in het leefpatroon van een cliënt en de afwijkingen daarop. Eerst meten we met sensoren gedurende 2 weken het normale leefpatroon. Denk aan waak-slaap, het toiletbezoek, de mobiliteit. Zodra we het normale leefpatroon kennen, kunnen we ook afwijkingen constateren. Deze geven we weer in het portaal en rapporteren we rechtstreeks in het elektronisch cliëntendossier, als dat gekoppeld is. Mantelzorgers en zorgverleners krijgen toegang tot dit portaal. Je kunt er zelfs voor kiezen om bepaalde afwijkingen op het patroon direct door te zetten naar een alarmcentrale. Blijft een cliënt bijvoorbeeld veel langer op het toilet zitten dan normaal? Dan is hij of zij misschien onwel geworden en lukte het niet om te alarmeren. Wij gebruiken het vooral extramuraal, bij mensen met beginnende dementie die nog thuis wonen.

Waarom gebruiken jullie deze zorgtechnologie?

Met deze technologie kunnen we preventief handelen bij afwijkingen op het normale leefpatroon. Als Sensara constateert dat een cliënt vaker naar het toilet loopt, kan dat betekenen dat hij of zij een blaasontsteking aan het ontwikkelen is. Wij kunnen de urine laten testen voordat de cliënt erg ziek wordt of een delier ontwikkelt. Sensara kan ook constateren dat een cliënt minder vaak naar de keuken loopt. Door tijdig actie te ondernemen kunnen we dan voorkomen dat de cliënt veel kilo’s afvalt. En als iemand volgens Sensara moeizamer beweegt, kunnen wij bijtijds fysio- of ergotherapie adviseren. We kunnen het ook goed inzetten bij mensen met (beginnende) dementie. Bijvoorbeeld om het dag-nachtritme goed te monitoren.

Wat zijn de voordelen voor cliënt en medewerker?

Met Sensara kunnen we preventief en eerder handelen bij afwijkingen op het normale leefpatroon. Fijn is ook de app voor mantelzorgers. Via deze app heeft een mantelzorger inzicht en ontvangt hij of zij signaleringen. Een enorm voordeel voor medewerkers is dat Sensara rechtstreeks rapporteert in het elektronisch cliëntendossier van Nedap.

Zitten er ook nadelen aan?

Privacy is een belangrijk aandachtspunt. Sensara werkt niet met camera’s, maar wel met sensoren. Je moet duidelijk afspraken maken. Bijvoorbeeld: Wat wil je wel bijhouden en wat niet? Bij welke meldingen wil je reageren? Die ethische discussie moet je van tevoren voeren.

Hoe gebruiken jullie Sensara leefstijlmonitoring in de dagelijkse zorgwerkzaamheden?

We zetten de leefstijlmonitoring vooral in bij mensen met beginnende dementie die nog thuis wonen en zorg krijgen vanuit de Zvw of de Wlz (MPT of VPT). Vooral voor mensen die 24 uurstoezicht nodig hebben, is Sensara leefstijlmonitoring een uitkomst.

Meer weten

Deel deze pagina via: