Naar hoofdinhoud Naar footer

SPOT ON: Goed werkgeverschap – Medewerker en werkgever samen aan het roer

Tijdens de SPOT ON-week van maandag 25 tot vrijdag 29 september 2023 stond het thema ‘Goed werkgeverschap – medewerker en werkgever samen aan het roer’ centraal. Goed werkgeverschap is cruciaal om medewerkers te binden en boeien: het betekent dat organisaties goed luisteren naar medewerkers, zeggenschap organiseren en daarmee voorwaarden scheppen voor werkplezier en duurzame inzetbaarheid. We boden drie online bijeenkomsten aan waarin verschillende aspecten van goed werkgeverschap aan bod kwamen en publiceerden in de SPOT ON-week elke dag een leerzaam artikel over dit onderwerp.

Goed werkgeverschap focust op vier aandachtsgebieden: van nieuwe medewerkers tot meer zeggenschap van het huidige team

Binnen het thema Goed werkgeverschap focussen we op vier belangrijke thema's:

  • Nieuwe medewerker: de medewerker van de toekomst, werving, on-boarding, scholing en samenwerken in de regio.
  • Duurzame inzetbaarheid: vitale medewerkers, werk-privé balans op orde, omgaan met werkdruk en stress, werkplezier en samenwerken.
  • Strategische personeelsplanning: gezond roosteren,  functiedifferentiatie, contract-uitbreiding.
  • Zeggenschap en persoonlijk leiderschap: Hoe doe je dat: goed luisteren en hoe vertaal je dat naar goed beleid en bestuur?

Online bijeenkomsten gelukkig en gezond werken, zeggenschap en contractuitbreiding

Tijdens de SPOT ON week plaatsen wij diverse artikelen en praktijkvoorbeelden en vinden er drie online bijeenkomsten plaats.

Dialoogsessie: Gelukkig en gezond werken in de zorg van morgen. Hoe dan?

Hoe geef je invulling aan zeggenschap? Wanneer voel je je werkelijk gezien en gehoord? En hoe geef je aandacht aan persoonlijk werkgeluk, zonder het team te kort te doen? Samenwerken in een veranderende werkelijkheid, hoe faciliteren goeie werkgevers dat? 

Tijdens de bijeenkomst gingen we aan de hand van stellingen en dilemma’s met elkaar in gesprek. Na een plenaire opening gingen deelnemers in groepen uit elkaar om met de aanwezigen je ervaringen uit te wisselen.

De sessie vond plaats op 19 september. De kennis uit deze sessie komt in een andere vorm beschikbaar op deze website.

Webinar: Van zeggenschap naar gehoord worden

Professionele zeggenschap is sinds juli verankerd in de wet en ook in de cao is zeggenschap vastgelegd. Maar hoe geef je daar op een goeie manier vorm aan? Wat is daarvoor nodig en als het georganiseerd is, voel jij je dan wel echt gehoord? In dit webinar deelden we praktijkvoorbeelden en tips om zeggenschap vorm te geven en in te bedden in de organisatie. Het Landelijk Actieplan Zeggenschap gaf een toelichting op de Visie en Roadmap die zij ontwikkelden om organisaties concrete handvatten te geven om zeggenschap te versterken

Daarnaast vertelde Wilhelmien Hak hoe Santé Partners een echte omslag heeft gemaakt en hoorden we van Zorggroep Meander hoe zij aan de slag zijn met zeggenschap. Deelnemers kregen de kans om vragen te stellen en uit te wisselen. Kortom een sessie, om je op nieuwe mogelijkheden en ideeën te brengen en praktische tips en handvatten te bieden.

Dit webinar heeft plaatsgevonden op 25 september 2023. De kennis uit dit webinar komt in een andere vorm beschikbaar op deze website.

Webinar: Contractuitbreiding binnen de zorg: successen en 'geleerde lessen'

Contractuitbreiding is een instrument om de arbeidstekorten in de zorg aan te pakken. Stichting Het Potentieel Pakken begeleidde zorgorganisaties intensief om contractuitbreiding te realiseren binnen teams. Na het verandertraject is het aan de zorgorganisatie zelf om dit ‘ingezette vliegwiel’ verder toe te passen. In dit webinar deelden Michelle ten Bruggen Cate van stichting het Potentieel Pakken samen met Paul Kramers van Pieter van Foreest de ingezette methoden tijdens het verandertraject.

Vragen als ‘welke kansen zijn er om aan te pakken’ en ‘welke lessen zijn er om van te leren’ worden beantwoord. Ook kwam de vraag ‘waar staan organisaties een tijd na de start van contractuitbreiding?’ aan de orde. Tenslotte werden diverse handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan met het thema contractuitbreiding binnen jouw organisatie.

Dit webinar heeft plaatsgevonden op 28 september 2023. De kennis uit dit webinar komt in een andere vorm beschikbaar op deze website.

Lees meer

Deel deze pagina via: