Naar hoofdinhoud Naar footer

Savant Zorg: methodisch werken aan toekomstgerichte thema’s

Gepubliceerd op: 28-08-2023

Plan, Do, Check en Act, dat zijn de vaste onderdelen van de PDCA-cyclus die je helpen om methodisch te werken. Bij ouderenzorgorganisatie Savant Zorg in de regio Zuidoost Brabant hebben ze hier al veel ervaring mee opgedaan. De PDCA-cyclus is niet een truc die je eenvoudig kunt toepassen, weet Miranda van Bussel, kwaliteitsverpleegkundige bij Savant Zorg inmiddels. ‘Het gaat om een cultuurverandering. Het duurt even voordat je iedereen mee hebt in de trein. Het is belangrijk om de aandacht vast te blijven houden.’

‘Wij zetten de PDCA-cyclus ook in voor ons programma Anders werken. Dan gaat het dus echt om toekomstgerichte thema’s’, vertelt Miranda verder. Miranda is behalve kwaliteitsverpleegkundige ook adviseur zorgontwikkeling en projectleider positieve gezondheid/toekomstbestendig werken.

Methodisch werken op 3 niveaus binnen de zorgorganisatie

Adviseurs van kenniscentrum Vilans ondersteunen ouderenzorgorganisaties die methodisch willen werken en continu willen leren en veranderen. Zoals Rianneke Mulder, die in het verleden kwaliteitsverpleegkundige was. En Jeroen Havers, die vakgroepleider is van de vakgroep leren en veranderen.

‘In de zorg zijn er drie niveaus waarop je methodisch werken kunt toepassen: het primaire zorgproces (cliënt-naaste-professional), in teams en op locatie- of organisatieniveau. Daarbij staat de kwaliteit van zorg altijd centraal’, vertelt Jeroen.

De PDCA-cyclus begint met het bekijken van je werkzaamheden en het maken van een plan om deze te verbeteren (Plan). Vervolgens voer je die verbeteringen door (Do). De volgende stap is toetsen of de verbeteringen het gewenste resultaat opleveren (Check). En tot slot stel je aan de hand van de gevonden resultaten werkzaamheden bij (Act).

Kwaliteit staat centraal

Miranda: ‘Het begint steeds met de vraag: heeft het zin wat ik doe? Moet ik iets aanpassen? Maar ook: hoe ga ik de verbinding met elkaar aan?’

Door werkprocessen beter op elkaar af te stemmen, krijg je uiteindelijk de beste zorg. En daar draait het om, de kwaliteit staat centraal.’

Miranda van Bussel

Door de verschillende rollen die ze heeft, fungeert Miranda zelf als een verbinder binnen de organisatie, die acht woonzorgcentra heeft en thuiszorg biedt. Op de locatie waar ze zelf werkt, bewaakt ze de kwaliteit van zorg in vijf zorgteams en past ze de PDCA-cyclus toe. Als adviseur zorgontwikkeling kan ze bevindingen in de praktijk vertalen naar beleid en andersom. En ze kan de verbinding leggen naar het programma Anders werken. ‘Die verbindende rol maakt mijn werk erg leuk!’

Met de PDCA-cyclus werken aan toekomstgerichte thema’s

Savant Zorg heeft inmiddels meerdere thema’s vastgelegd voor een andere werkwijze in de toekomst. Zoals een toekomstgerichte methode voor het voeren van het goede gesprek met de cliënt en dienst naasten. ‘Dat willen we anders gaan doen en dat vraagt om een visie op zorg van de organisatie. Uiteindelijk willen we komen tot een gespreksvorm die ons helpt om cliënten en bewoners een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te kunnen bieden’, vertelt Miranda.

Per thema krijgt de pdca-cyclus op elk van de de 3 niveaus een eigen uitwerking, zo zie je hoe het werken volgens de pdca-cyclus op de verschillende niveaus in de organisatie met elkaar samen hangt.

Een ander voorbeeld is de verpleegkundige triage die de organisatie al heeft ingezet, met als uiteindelijk doel de spoedzorg goed te kunnen borgen. ‘We hebben ook contact met andere organisaties om elkaars kennis hierover te kunnen delen. Wat we allemaal duidelijk zien, is hoe belangrijk het is dat zorgprofessionals leiderschap nemen.’

Tot slot noemt ze nog de prille plannen voor samenwerking van verpleeghuiszorg met wijkzorg. ‘Daarin willen we echt kijken naar hoe we gebruik kunnen maken van elkaars deskundigheid. Het idee is dat dit leidt tot een betere kwaliteit van zorg en je zo een mix van deskundigheid beter kunt waarborgen. De gedachte is dat dit ook leidt tot meer werkplezier. Dat is nu het ideaalplaatje, we staan pas aan het begin.’

Meer weten

  • Dit artikel is opgehaald tijdens het congres Waardigheid en trots voor de toekomst 2023.
    • Download de Presentatie en het Werkblad van deze sessie (zie downloads)
    • Ga naar de overzichtspagina voor alle verslagen, presentaties en foto’s van het congres.
  • Lees meer over de achtergrond van methodisch werken in de verpleeghuiszorg. Ga naar het onderwerp methodisch werken
  • Gebruik de reflectietool methodisch werken om te onderzoeken welke vraagstukken zich bij jouw locatie voordoen op het gebied van methodisch werken.

Downloads

Deel deze pagina via: