Naar hoofdinhoud Naar footer

Samenwerken met informele zorg: wat mag wel, wat niet?

Wat zijn de grenzen voor de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers? Dat is het onderwerp van één van de sessies van het Waardigheid en trots-congres op 1 juli. De komende weken lichten we iedere week een sessie uit. Aan het woord is Yvonne de Jong, expert informele zorg bij Vilans. Haar sessie 'Wat mogen mantelzorgers wel of niet doen’ gaat over de wettelijke kaders en juridische aspecten van samenwerken met informele zorg. ‘In samenspraak kan er meer dan je denkt.’

Waarom een sessie over grenzen verkennen?

'Er komen zoveel vragen over binnen! Naarmate we de zorg meer gaan delen met naasten en vrijwilligers, hebben meer mensen vragen. Het hele werkveld is ermee bezig, ook bijvoorbeeld cliëntenraden willen meer weten.'

Voor wie is de sessie bestemd?

'We hebben allemaal iets te doen op “samenwerken met de informele zorg”, in alle lagen van de organisatie. Op strategisch niveau is het nodig een visie op informele zorg te ontwikkelen. Op organisatorisch niveau borgt het management de competenties en afspraken in de werkprocessen. Op de werkvloer voeren zorgprofessionals het beleid uit. Zij moeten weten waar ze met vragen terecht kunnen. Kennis van wettelijke en juridische randvoorwaarden is voor iedereen van belang.'

Mag een naaste die thuis verpleegkundige handelingen deed daarmee doorgaan in een instelling?

'Ja. Het is een mythe dat dit na de verhuizing moet veranderen. Medewerkers en familie spreken het goed met elkaar door en cliënt en naaste geven hun instemming. De afspraken worden vervolgens opgenomen in het zorgplan. Cliënten en professionals evalueren regelmatig hoe het gaat. Als beroepskrachten signaleren dat het niet goed gaat, gaan zij het gesprek aan met bewoner en mantelzorger. Dat is hun verantwoordelijkheid vanuit hun zorgplicht. Beroepskrachten geven tips voor verbetering en leggen afspraken hierover vast in het zorgdossier.'

Volg sessies over informele zorg op het congres Waardigheid en trots voor de toekomst in Den Haag op 1 juli

Het thema Samenwerken met informele zorg komt ruimschoots aan bod op ons congres Waardigheid en trots voor de toekomst. Bijvoorbeeld in deze sessies:

 • Wat mogen mantelzorgers en vrijwilligers wel of niet doen? Sessie 1.1 (ronde 1) en 2.3 (ronde 2)
 • Samen optrekken: het lonkt. Sessie 1.2 (ronde 1)
 • Samenwerken met informele zorg: hoe pak je het aan? Sessie 1.3 (ronde 1)
 • Goede cliëntvertegenwoordiging: hier hou je rekening mee. Sessie 2.2 (ronde 2) en 3.2 (ronde 3)
 • Kijk eens vanuit de ogen van de gemeenschap naar zorg! Sessie 2.1 (ronde 2)
 • iZi samenwerking: Zorg draait om… Sessie 3.1 (ronde 3)
 • Gelijkwaardig samenwerken met vrijwilligers vanuit ieders toegevoegde waarde. Sessie 3.3 (ronde 3)
 • Infectiepreventie: hoe betrek je informele zorg? Sessie 3.13 (ronde 3)

Naast sessies over samenwerken met informele zorg, kun je ook deelnemen aan sessies over onze andere thema's:

 • Langdurige zorg thuis
 • Arbeidsmarkt: samen anders werken
 • Werken aan kwaliteit
 • Technologie en Digitale zorg

Een volledig overzicht van de sessies vind je op onze congrespagina.


Hebben naasten en vrijwilligers dezelfde aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid?

'Nee. Naasten zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun handelen. Vrijwilligers handelen op verzoek van de organisatie, zij hebben daarmee een overeenkomst. Daarom is in hun geval de organisatie verantwoordelijk en aansprakelijk.'

'Mantelzorgers die structureel en op verzoek van de zorgorganisatie bijspringen bij andere cliënten zijn in die situatie geen mantelzorgers, maar vrijwilligers. In dat geval is de zorgorganisatie aansprakelijk voor hun handelen.'

Welke wet vind jij het belangrijkst in de samenwerking?

'De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Naasten vallen niet onder de BIG en vrijwilligers evenmin. Echter, in geval van vrijwilligers is de organisatie verantwoordelijk en aansprakelijk: organisaties vallen wél onder de BIG. Zorgprofessionals bewaken vanuit goed hulpverlenerschap de kwaliteit van zorg die naasten en vrijwilligers verlenen.'

Mag een vrijwilliger meelezen in het zorgdossier?

'Dat hangt ervan af of de cliënt, zijn wettelijk vertegenwoordiger of mantelzorger daarmee hebben ingestemd. Zo ja, dan mag het.'

Zijn er grenzen aan wat naasten kunnen doen?

'In samenspraak met naasten wordt bepaald wat zij kunnen en willen doen. Zorgen ligt de een meer dan de ander, ook belastbaarheid en persoonlijke wensen spelen een rol. Zo leerde een meneer bij de Academie Patiënt en Mantelzorg intramusculaire injecties geven bij zijn vrouw: zij wilden graag samen op vakantie. Iemand anders laat het verwisselen stomazakjes bewust over aan de thuiszorg.'

Wat is je belangrijkste boodschap?

'In samenspraak is er veel meer mogelijk dan je denkt. Denk niet in risico’s, denk niet: ‘wat als het fout gaat?’ Durf los te laten, als professional. We gaan richting samen zorgen, eerst en vooral om de kwaliteit van leven te verhogen. De urgentie door werkdruk is er later bij gekomen.'

Wat levert de sessie mensen op?

'Na afloop weten sessiebezoekers wat de kaders zijn in het samenwerken met de informele zorg. Zij gaan naar huis met inspirerende voorbeelden van de werkvloer en kunnen concreet aan de slag.'

Heb je alvast een tip?

'Leg heldere kaders vast in een visie en neem de tijd voor de bewustwording van medewerkers. Voor meer tips: kom naar de sessie!'

Congres Waardigheid en trots voor de toekomst 2024: meld je aan!

Mis het niet. Hét congres over toekomstbestendige verpleegzorg. Hoe ziet de toekomst van de ouderenzorg eruit en waarmee zijn we al zo goed op weg samen? Laat je inspireren door interessante sprekers. In de ochtend zal demissionair minister Conny Helder met ons in gesprek gaan over wat er allemaal gebeurt om de zorg toekomstbestendig te maken. 

Tijdens het plenair programma zal ook Bart Kiers optreden. Bart is een muzikant met een passie en heeft meer dan 25 jaar ervaring op podia over de hele wereld. Saskia van Witzenburg je mee in waar we vandaan komen, waar we nu staan, wat de toekomst is. Saskia heeft een brede achtergrond in de zorg. Ze is opgeleid als hbo-verpleegkundige, wijkverpleegkundige, oncologieverpleegkundige, zorgmanager en (team)coach.

Er gebeurt al heel veel, en we dragen daar met z’n allen aan bij. Want de toekomstige ouderenzorg, die maken we samen.

De inschrijving is geopend dus meld je aan op: Congres Waardigheid en trots voor de toekomst 2024

Deel deze pagina via: